Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đơn đăng ký công ty hợp doanh

Chia sẻ: Tan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

88
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu MĐ-5 CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ Chức danh: ................................................................................................................ Sinh ngày: ........./........../.................... Dân tộc:............................. Quốc tịch: ........ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .......................... .... .... .... .... .... .... .... . Ngày cấp: .........../.... ..../. .............. Nơi cấp: ..................... .... .... .... .... .... .... .... .... Nơi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đăng ký công ty hợp doanh

  1. Mẫu MĐ-5 CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ Chức danh: ................................................................................................................ Sinh ngày: ........./........../.................... Dân tộc:............................. Quốc tịch: ........ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .......................... .... .... .... .... .... .... .... . Ngày cấp: .........../.... ..../. .............. Nơi cấp: ..................... .... .... .... .... .... .... .... .... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ................................................................................ .................................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại.............................................................................................................. ..................................................................................................................................... Điện thoại:.................................................. .... Fax...................................................... Email:.................................................... ...........Website:............................................. Đại diện theo pháp luật của công ty Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau: 1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................... ...................................................................................................................................... Tên giao dịch: ......................................................................................... ..... ..... ..... .. Tên viết tắt: .................................................................................................................. 2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................. ....................................................................................................................................... Điện thoại: ..... ................................... Fax: .................................................................. Email:.................................................... ...........Website:............................................... 3. Ngành, nghề kinh doanh ........................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. Vốn điều lệ: .............................................................................................................. - Tổng số: ...................................................................................................................... - Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên. 5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................................................................ ........................................................... . 6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ......................................................................................................................................... .............................................. Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp; Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh cá thể; - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty; - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. ......, ngày .......tháng.......năm .....
  2. Các thành viên hợp danh Đại diện theo pháp luật của công ty (Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên) (Ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo đơn: - .................................... - ................................... - ....................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2