Đơn xin hoàn trả học phí_22 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
14
download

Đơn xin hoàn trả học phí_22 SV-P.HC-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin hoàn trả học phí_22 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin hoàn trả học phí_22 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HOÀN TRẢ HỌC PHÍ Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Tôi tên: …………………………………………………………………………... Ngày sinh: ……/……./…………………Nơi sinh: ……………………………… Mã số sinh viên:…………………………Lớp: …………………………………. Ngành……………………………………Khóa………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………………………………… Nay tôi làm đơn này kính trình Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho tôi được rút học phí: ……..…… ……………………………….. Tổng số tiền là: ………………đ (Viết bằng chữ: …………………………………………………………..) Lý do: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Trưởng phòng KH-TV Ngày tháng năm 20 Kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi trả số tiền Người viết đơn (……%): ………..đ (………………… (Ký tên và ghi rõ họ tên) …..…………………………………..) Ngày tháng năm 20 HIỆU TRƯỞNG Ghi chú: - Kèm biên lai thu học phí 22 SV-P.HC-TH
Đồng bộ tài khoản