intTypePromotion=1

Dụng cụ căn bản cho các cuộc săn ảnh - Máy đo sáng và cách sử dụng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
158
lượt xem
43
download

Dụng cụ căn bản cho các cuộc săn ảnh - Máy đo sáng và cách sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy đo sáng này thường được trang bị trong máy ảnh . Máy đo sáng sẽ phân tách cường độ ánh sáng phản chiếu từ chủ đề để cho ta những con số cần thiết . Nên cẩn thận khi chụp những chủ đề nhỏ mà hậu cảnh có màu trắng như cát , tuyết , bức tường trắng . Máy đo thấy cảnh sáng quá sẽ điều chỉNh làm tối lại (nhất là các loại máy tự động), chủ đề sẽ bị tối theo . Trong trường hợp này ta nên mở khẩu độ lớn hơn hoặc cho vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dụng cụ căn bản cho các cuộc săn ảnh - Máy đo sáng và cách sử dụng

  1. D ng c căn b n cho các cu c săn nh By TNTN Published: Jan-02-2007 1. Máy nh 2. Chân máy
  2. 3. ng kính : . 28mm ch p phong c nh r ng . 105mm ch p chân dung . 200mm thâu c nh xa 4. Kính l c ( cho phim màu & trang en) 5. Dây b m 6. Phim màu & en trang 7. Reflector 8. Nón , áo m, nư c u ng. Nên i t ng nhóm phòng nh ng chuy n b t ng và nguy him có th x y ra t i nh ng nơi v¡ng v . N u có i n tho i c m tay ho c máy truy n tin nên mang theo. Nhi u a im trong các National Park máy cell phone không dùng ư c.
  3. N u chuy n i ư c chu n b k càng, b n s c m th y r t tho i mái và dĩ nhiên nh ng hình nh b n thâu th p s càng p hơn.
  4. Máy o sáng và cách s d ng Máy o sáng ư c dùng o cư ng ánh sáng và cho chúng ta bi t nên dùng t c và kh u nào có hình úng sáng . Nhà s n xu t có th dùng ch t selenium , cadmium sulfite hay silicon b t nh y c a ánh sáng .
  5. Lo i ph n chi u ( reflected light meter) Máy o sáng này thư ng ư c trang b trong máy nh . Máy o sáng s phân tách cư ng ánh sáng ph n chi u t ch cho ta nh ng con s c n thi t . Nên c n th n khi ch p nh ng ch nh mà h u c nh có màu tr ng như cát , tuy t , b c tư ng tr ng . Máy o th y c nh sáng quá s i u ch Nh làm t i l i (nh t là các lo i máy t ng), ch s b t i theo . Trong trư ng h p này ta nên m kh u l n hơn ho c cho v n t c ch m l i . Ngư c l i khi h u c Nh có màu en t i , ch s tr thành quá tr ng , b n ph i óng b t kh u ho c cho v n t c nhanh hơn . Lo i o sáng góc nh (spot meter) : Lo i c m tay hay lo i trang b trong các lo i máy nh m i . Ta có th o sáng nh ng vùng quan tr ng mà không c n ti n t i g n ch . Lo i tr c chi u (incident light meter) Lo i o sáng c m tay , thư ng o ánh sáng ang chi u vào ch . Chúng ta ph i n g n ch , t máy o hư ng v máy nh .
  6. Trong nh ng chuy n săn nh , n u b n may m n g p nh Ng c nh s c tuy t v i nhưng có khi ánh sáng thay i b t ch t (t mưa qua n ng , t sương mù qua h ng ôn v.v...) b n ng s t n phim, c tăng ho c gi m t c ho c kh u (t 1-2 f-stop) hi v ng có m t t m hình v i ánh sáng th t úng (ch p bracket).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2