intTypePromotion=1

Đường Phillips Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Viet Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
552
lượt xem
51
download

Đường Phillips Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giả sử trong năm nay chính phủ quyết định thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát. Hãy phân tích ảnh hưởng của chính sách này đến mối quan hệ lạm phát-thất nghiệp trong mô hình đường Phillips. Nếu các tác nhân trong nền kinh tế đặt kỳ vọng vào việc này, thì câu trả lời cho câu hỏi trên sẽ thay đổi như thế nào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đường Phillips Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

 1. KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ 2 Bài 2 Đường Phillips Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp Tham khảo:  ĐH KTQD, “Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế học Vĩ  mô”, chương 10  ĐH KTQD, “Kinh tế học, tập 2”, chương 22     01/2013
 2. Nội dung chính I. Xây dựng đường Phillips II. Lạm phát và thất nghiệp: đánh đổi  hay không đánh đổi?
 3. I. Xây dựng đường Phillips  Đường Phillips phản ánh mối quan hệ  giữa lạm phát và thất nghiệp  Quan hệ đánh đổi  Quan hệ cùng chiều  Các chiều hướng quan hệ khác
 4. Lạm phát cầu kéo Tỷ lệ lạm phát P AS     π B P1 A Phillips curve P0 B π1 Tỷ lệ  AD A thất nghiệp Y* Y1 Y U1 U*     U AD tăng → P tăng, Y tăng, U giảm → π và U quan hệ đánh đổi  → π = ­ β (U – U*)
 5. Lạm phát chi phí đẩy Tỷ lệ lạm phát P AS     π C P2 PC A P0 π2 C B π1 AD A Y2 Y* Y U1 U2 U U* AS giảm → P tăng, Y giảm, U tăng → π và U quan hệ cùng chiều  → π = ­ β (U – U*) + v
 6. Lạm phát dự kiến  Lạm phát dự kiến/ lạm phát ì  Dựa trên quan sát và kinh nghiệm quá khứ,  các tác nhân dự kiến giá thường tăng qua các  năm  Cả AD và AS đều được điều chỉnh cùng tốc  độ:  AD ­ Dự kiến giá sẽ tăng: chi tiêu hiện tại tăng  AS ­ Dự kiến giá sẽ tăng: điều chỉnh tăng lương  làm tăng chi phí sản xuất
 7. Lạm phát dự kiến/ì Các tác nhân dự kiến có lạm phát: Tỷ lệ lạm phát Kỳ vọng lạm phát     π ­Kỳ vọng thích nghi/kỳ vọng tĩnh PC  πe = π­1  πe D B π1 ­Kỳ vọng hợp lý: hứa hẹn về chính                       sách của chính phủ A U1 U U U* Kỳ vọng lạm phát → P tăng, Y*, U*   → π = πe ­ β (U – U*) + v
 8. Lạm phát dự kiến  Lạm phát dự kiến/ lạm phát ì  Dựa trên quan sát và kinh nghiệm quá khứ,  các tác nhân dự kiến giá thường tăng qua các  năm  Cả AD và AS đều được điều chỉnh cùng tốc  độ:  AD ­ Dự kiến giá sẽ tăng: chi tiêu hiện tại tăng  AS ­ Dự kiến giá sẽ tăng: điều chỉnh tăng lương  làm tăng chi phí sản xuất
 9. Lạm phát dự kiến P Giá tăng πe Thất nghiệp U* Y*, U* Y
 10. Kết luận đường Phillips  Đường Phillips phản ánh mối quan hệ giữa  lạm phát và thất nghiệp  Quan hệ đánh đổi khi AD thay đổi  di chuyển dọc theo PC  Quan hệ cùng chiều Khi AS thay đổi  dịch chuyển PC  Các chiều hướng quan hệ khác Do lạm phát dự kiến hoặc trong dài hạn: U=U*  Đường PC thẳng đứng 
 11. Bài tập  Giả sử trong năm nay chính phủ quyết định  thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ thắt  chặt nhằm kiềm chế lạm phát  Hãy phân tích ảnh hưởng của chính sách này  đến mối quan hệ lạm phát­thất nghiệp trong mô  hình đường Phillips  Nếu các tác nhân trong nền kinh tế đặt kỳ vọng  vào việc này, thì câu trả lời cho câu hỏi trên sẽ  thay đổi như thế nào
 12. Bài tập Tỷ lệ lạm phát PCLR Các tác nhân dự kiến có lạm phát:     π PCSR ­Kỳ vọng hợp lý: hứa hẹn về chính A’ A                       sách của chính phủ π0 C B Kỳ vọng lạm phát → P tăng, Y*, U*   π1 → π = πe ­ β (U – U*) + v U1 U U* 1. Chính phủ thực hiện cs tài khóa và tiền tệ thắt chặt  AD giảm   P giảm và Y giảm  di chuyển từ A đến B: lạm phát thấp và thất nghiệp cao 2. Các tác nhân đặt kỳ vọng lạm phát  tỷ lệ lạm phát dự kiến giảm   dịch chuyển đường phillips sang trái đến đường A’C  chính sách hiệu quả hơn
 13. Đường Phillips và đường AS  Phương trình đường Phillips π = πe ­ β(U –U*) + ν  Phương trình đường AS Y = Y* + α(P – Pe)  Rút ra phương trình đường Phillips P = Pe + (1/α) (Y – Y*) ⇒ π = πe + (1/α) (Y – Y*) ⇒ π = πe ­ β (U – U*) 
 14. Đường Phillips và Quy luật Okun  Phương trình đường Phillips π = πe ­ β(U –U*) + ν  Phương trình đường AS Y = Y* + α(P – Pe)  Rút ra tỷ lệ hy sinh theo quy luật Okun: π = πe ­ β(U –U*) + ν π ­ πe = ­ β(U –U*) + ν (1/α) (Y – Y*) = ­ β(U –U*) + ν (Y – Y*) = ­ α β(U –U*) + α ν
 15. II. Sự đánh đổi lạm phát và thất  nghiệp và chi phí chính sách Phương trình Phillips π π = πe ­ β(U – U*) + v A Chính sách cắt giảm lạm phát π1 P giảm, Y giảm, U tăng Di chuyển từ A đến B C B πe Kỳ vọng hợp lý: Tin vào c/s giảm lạm phát Dịch chuyển PC sang trái U* U Kết quả của c/s: Từ A đến C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2