gạo lứt và việc cải thiện vẻ đẹp của da

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
63
lượt xem
14
download

gạo lứt và việc cải thiện vẻ đẹp của da

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhu cầu làm tăng vẻ đẹp của cơ thể là một khát vọng tự nhiên của con người. Tạo hóa cũng ban tặng con người những sản vật tự nhiên đáp ứng nhu cầu chính đáng này. Gạo lứt và đặc biệt là tinh chất gạo lứt là một trong những sản vật tự nhiên đó. Cơ thể con người chúng ta là một bản sao phản ánh những thứ chúng ta ăn. Nếu muốn mắt sáng long lanh, da dẻ hồng hào, trẻ trung, mịn màng, điều tốt nhất là cung cấp dinh dưỡng tốt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: gạo lứt và việc cải thiện vẻ đẹp của da

 1. Nhu c u làm tăng v p c a cơ th là m t khát v ng t nhiên c a con ngư i. T o hóa cũng ban t ng con ngư i nh ng s n v t t nhiên áp ng nhu c u chính áng này. G o l t và c bi t là tinh ch t g o l t là m t trong nh ng s n v t t nhiên ó. C i thi n v p c a da Cơ th con ngư i chúng ta là m t b n sao ph n ánh nh ng th chúng ta ăn. N u mu n m t sáng long lanh, da d h ng hào, tr trung, m n màng, i u t t nh t là cung c p dinh dư ng t t. G o l t nói chung và c bi t l p cùi và phôi c a g o l t ch a y các ch t dinh dư ng làm tăng cư ng v p bao g m C0Q10, các vitamin E, vitamin nhóm B có c Ca/biotin, các ch t béo không bão hòa omega 3,6,9 là nh ng ch t ư c cho là t o nên v p bên trong.
 2. Nó cũng ch a GABA(gama amino butiric axit), squalence, là nh ng ch t c n thi t làm da sáng bóng, m n màng, làm m nh ng n p nhăn, không b thô nhám. nư c M tinh ch t g o l t ư c x p h ng là th c ph m hàng u trong s 28 lo i th c ph m giàu ch t ch ng oxy hóa t nhiên. Trong tinh ch t g o l t ch a t i 120 ch t ch ng oxy hóa t nhiên v i t ng năng l c ho t ng (kh năng h p th g c t do c a oxy) lên t i 240 TE/1g, cao g p hơn 30 l n c a rau, qu . Trong ó Oryzanol là t h p các ch t ch ng oxy hóa quí nh t và ch có duy nh t trong g o l t. Các ch t ch ng oxy hóa t nhiên này tác d ng ng ho t lo i b các g c t do th a, lo i b các c t ra kh i cơ th , b o v h mi n d ch. Oryzanol có kh năng h p ph m nh tia c c tím và ư c dùng trong m ph m dư ng da và làm kem ch ng n ng cho da. Các ch t ch ng oxy hóa t nhiên này có tác d ng làm ch m quá trình lão hóa c a cơ th . Tác d ng ch ng béo phì Béo phì cũng là m t b nh làm gi m v p t nhiên, thon th c a cơ th , là nguy cơ i v i nhi u b nh mãn tính và tăng t vong m il a tu i. M t trong nh ng nguyên nhân c a b nh béo phì là b n năng s ói c a cơ th .
 3. G o l t và tinh ch t c a g o l t có m t ph r ng các ch t dinh dư ng làm gi m kh năng thèm ăn c a cơ th . Nó cũng giúp ta ki m soát ư c cân n ng. Thông qua cơ ch i u hòa ư ng huy t gi m c t c a ru t và tăng cư ng chuy n hóa ch t béo. Anpha lipoic acid có nhi u trong tinh ch t g o l t ư c g i là antioxidant chuy n hóa vì nó tham gia vào quá trình chuy n hóa hydratcarbon và ch t béo. Ch t này làm gi m m d tr , gi m béo thông qua s tăng t nhiên lư ng glutation - m t s n ph m trung gian c a insulin và liprin (hormone i u hòa tr ng lư ng cơ th và m d tr ). G o l t cũng r t giàu ch t khoáng magiê t nhiên có tác d ng b o v ch ng l i tri u ch ng chuy n hóa và c i thi n quá trình chuy n hóa trong cơ th . Nh ng ngư i ăn g o l t ho c tinh ch t g o l t có tác d ng ch ng béo phì do gi m nhu c u n p năng lư ng nhưng c bi t không c m th y m t, cơ th v n bình thư ng vì v n y ch t dinh dư ng. M t tin vui là g n ây các nhà khoa h c Vi t Nam ã nghiên c u thành công công ngh x lý chi t tách và gi ư c h u như tr n v n tinh ch t g o l t và m b o an toàn trong hàng năm. Trư c ây, khi chưa có công ngh này các tinh ch t quí giá trong g o l t thư ng b phân h y t c th i trong m t th i gian r t ng n (tính b ng phút) và b m t i nh ng tính ch t dư c lý quý nh t.
 4. V i công ngh m i này ch c n u ng m t c c nh 15g s n ph m tinh ch t g o l t và v n ăn cơm tr ng bình thư ng có tác d ng như ăn 258 g g o l t /ngày. Hàng trăm ngư i ã s d ng th s n ph m này, m i ngày dùng 15g, sau kho ng t 1-2 tháng t t c u th y da d ư c c i thi n, da căng,h ng hào, m n màng và gi m v t nhăn. Nh ng ngư i th a cân gi m ư c t 2-4 kg/ trong 2 tháng. S n ph m m i này còn giúp cơ th d n l p l i tr t t và cân b ng quá trình chuy n hóa, gi m nguy cơ nhi u b nh mãn tính. G o l t - ó là lo i th c ph m không ch cung c p dinh dư ng cơ b n mà còn có ch c năng phòng ch ng b nh t t và tăng cư ng s c kh e nh các ch t ch ng oxy hóa (beta-caroten, lycopen, lutein, vitamin C, vitamin E...), ch t xơ và m t s thành ph n khác. Lo i th c ph m ch c năng ư c k n u tiên là nh ng th c ph m mà khi d ng t nhiên ã có nh ng ho t ch t có l i v i lư ng l n. Ti p ó là nhóm th c ph m có ít ho t ch t hơn, ph i b sung ho c tinh ch cô cl i d ng d s d ng, hay gây bi n i gene tăng hàm lư ng m t s ch t có l i. Có th d dàng nh n bi t nh ng th c ph m ch c năng d ng t nhiên ư c s d ng h ng ngày. Nhưng v i nh ng th c ph m có b sung và bi n i, b n ph i bi t cách c nhãn bao bì th c ph m (v i i u ki n chúng ph i qua ki m duy t m t cách nghiêm túc và ư c s n xu t b i nh ng công ty uy tín.
 5. M , hi n nay, th c ph m ch c năng thư ng ư c óng gói gi ng như nh ng th c ph m thông thư ng và trên bao bì cung c p 2 lo i thông tin: xác nh n có l i cho s c kh e (health claims) và xác nh n v c u trúc/ch c năng” (structure/function claims). Nh ng th c ph m ư c xác nh n có l i cho s c kh e ph i ư c cơ quan y t ch ng nh n trư c khi ưa ra th trư ng tiêu th . Còn nh ng th c ph m có xác nh n v c u trúc/ch c năng dùng chuy n t i nh ng l i ích ti m tàng (ch chưa ch c ch n) c a lo i th c ph m ó i v i s c kh e con ngư i. Ví d “có th giúp h tr tiêu hóa” là n i dung thu c d ng th hai, không òi h i có xác nh n c a Cơ quan Qu n lý thu c và th c ph m M (FDA), nhưng nhà s n xu t ph i xu t trình y tài li u ch ng minh khi ăng ký s n ph m. Hi n nay, các nư c tiên ti n như Nh t, Anh và M v n ang n l c ngày càng hoàn thi n h th ng phân lo i, qu n lý và phân ph i th c ph m ch c năng n ngư i tiêu dùng. Tuy nhiên n nay, th gi i v n chưa có m t nh nghĩa chung v nó vì còn m t s th c ph m mu n dán nhãn v i nh danh này nhưng không tr i qua m t th nghi m ho c tuân theo tiêu chu n nào. M t khác, cũng có m t s ki u “lu n lách”, ví d như các th c ph m ch c năng g n tên “th c ph m ch a b nh” (medical foods) s tránh ư c quy nh c a FDA, ho c có trư ng h p nhà s n xu t b sung thêm m t s ch t có l i cho s c kh e vào các s n ph m giàu ch t béo, cholesterol, ư ng... bán d ng th c ph m ch c năng. Trên th c t , m i năm M v n có hàng nghìn ngư i tiêu dùng than phi n v ch t lư ng và tính an toàn c a ch ng lo i th c ph m này. Do ó, i u quan tr ng là ph i phân bi t nh ng th c ph m ch c năng có ích ã ư c khoa h c ch ng minh khá y v i nh ng lo i c n nghiên
 6. c u thêm. Không nên v i vàng s d ng khi m i ch có k t qu c a m t vài nghiên c u ban u. D a trên m c tin c y c a các b ng ch ng khoa h c t nhi u n ít, H i ng Khoa h c và S c kh e M ã x p lo i các th c ph m ch c năng như sau: Nhóm th c ph m có b ng ch ng áng tin c y nh t - K o nhai không ư ng và k o c ng làm t lo i ư ng có g c rư u (không gây sâu răng). - Nh ng lo i làm gi m cholesterol và gi m nguy cơ b nh tim m ch. Trong ó có s n ph m ch bi n thô c a y n m ch giàu ch t xơ không tan và stanol ester; th c ph m có ch t xơ psyllium hòa tan; nh ng th c ph m ch bi n thô t u nành và t m u nành có ho t ch t stanol ester, saponins, isoflavones, daidzein và genistein; bơ th c v t có b sung stanol th c v t ho c sterol esters. Nhóm có b ng ch ng tin c y - Cá nhi u m ch a acid béo omega-3 giúp gi m nguy cơ b nh tim m ch. Nhóm có b ng ch ng m c v a ph i - T i có các h p ch t lưu huỳnh h u cơ như diallyl sulfide làm gi m cholesterol máu...
 7. - Nư c ép trái cranberry ch a proanthocyanidins làm gi m nguy cơ nhi m trùng ư ng ti u. Nhóm có b ng ch ng chưa tin c y, c n nghiên c u thêm - Trà xanh ch a catechins làm gi m nguy cơ m c b nh ung thư ư ng tiêu hóa. - Lycopene trong cà chua và các s n ph m t cà chua giúp gi m nguy cơ m t s b nh ung thư, c bi t là ung thư ti n li t tuy n. Nhóm còn tranh cãi nhi u - Rau có lá màu xanh m ch a lutein làm gi m nguy cơ b nh thoái hóa võng m c. - Th t và các s n ph m ch bi n t s a ch a acid béo CLA (conjugated linoleic acid) r t có ích cho s c kh e và làm gi m nguy cơ ung thư. - Các lo i rau h c i (bông c i xanh, c i b ...) ch a ho t ch t sulphoraphane có tác d ng trung hòa các g c t do, làm gi m nguy cơ m c b nh ung thư. - Probiotics (ví d vi khu n lactobacillus) có l i cho ư ng tiêu hóa và ch c năng mi n d ch. Như v y, theo trình t t trên xu ng thì các nhóm x p u tiên ư c xác nh là có l i ích rõ ràng. Còn nh ng nhóm sau òi h i chúng ta th n tr ng, cân nh c gi a m c ích phòng ch ng b nh t t ho c tăng cư ng s c
 8. kh e v i tình hình tài chính. Có th tranh th “cơ h i khác” phòng ch ng b nh t t hơn. Có ph i dùng càng nhi u th c ph m ch c năng thì càng t t? Th c ra, m t ch ăn cân i s có l i hơn m t ch ăn có nhi u th c ph m ch c năng nhưng không cân i. Chính vi c quan tr ng hóa vai trò phòng ch ng b nh c a lo i th c ph m này ã gây b i r i và nh m l n cho ngư i tiêu dùng. Như v y, b n nên ch n mua nh ng thương hi u s n ph m có uy tín và c k các thông tin xác nh n v l i ích cho s c kh e. T t hơn h t là t xây d ng cho mình m t ch ăn cân i và t o m t n p s ng năng ng, lành m nh. Cách ch n, n u, và b o qu n g o l t
 9. G o l t là lo i g o đ c bi t giàu dinh dư ng, mang l i nhi u l i ích cho s c kh e. Th nhưng, nhi u ngư i v n chưa bi t cách ch bi n đúng lo i g o này đ t n d ng t i đa l i ích c a nó. Giá tr dinh dư ng vư t tr i G o l t là lo i g o ch v a m i bóc đi l p v tr u, v n còn l p cám bao b c bên ngoài. N u giã s ch l p cám này s cho ra g o tr ng, lo i chúng ta ăn hàng ngày. L p cám c a h t g o l t ch a nhi u dư ng ch t quan tr ng như: vitamin E, vitamin B1, B3, B6, ma- giê, man-gan, ch t xơ, s t... g o tr ng, qua quá trình xay, giã, 67% vitamin B3, 80% vitamin B1, 90% vitamin B6, m t n a lư ng man-gan và h u h t ch t xơ đã b m t đi. Theo các chuyên gia dinh dư ng, m t lon g o l t khi n u thành cơm ch a 84mg ma-giê, so v i 9mg g o tr ng. Nhi u nghiên c u khoa h c ch ng minh r ng trong l p cám c a g o l t ch a m t ch t d u đ c bi t có tác d ng đi u hòa huy t áp, làm gi m cholesterol x u, giúp ngăn ng a qua các b nh v tim m ch. G o l t đ c bi t t t đ i v i ph n . Nó làm gi m nguy cơ ung thư và ru t k t, gi m cholesterol và t t cho h tim m ch c a ph n sau mãn kinh. Đ ng th i, v i ngu n ch t xơ d i dào, g o l t giúp ch ng l i b nh xơ v a đ ng m nh, ung thư vú, gi m nguy cơ m c b nh tim, ung thư và b nh ti u đư ng.
 10. Bên c nh đó, ch t xơ còn có tác d ng giúp no lâu nên khi ăn cơm g o l t, b n s không b tăng cân. Đ c bi t, g o l c n u ngâm trong vòng 22 ti ng đ ng h s ch a r t nhi u ch t b dư ng vì lúc này g o l c chuy n sang tr ng thái n y m m, làm cho các enzyme ng trong h t g o tr ng thái này đư c kích thích ho t đ ng và cung c p t i đa các ch t dinh dư ng. G o l c n y m m không nh ng ch đem l i nhi u ch t dinh dư ng mà còn n u r t d dàng và cung ng cho chúng ta m t kh u v hơi ng t vì các enzymes đã tác đ ng vào các ch t đư ng và ch t đ m trong h t g o. Cách mua và b o qu n g o l t - G o l t có th đ kho ng 4 - 5 tháng. N u đ lâu, ch t d u trong l p cám s b hư, g o s có mùi, không th s d ng đư c n a nên khi mua g o, b n nh ki m tra ngày s n xu t và th i h n s d ng th t k , ch n mua g o m i v i s lư ng v a ph i. -C tg o nơi thoáng mát. Cách n u g o l t N u không ngâm g o trong 22 ti ng, trư c khi n u, b n cũng nên ngâm g o t 25 đ n 30 phút đ làm m m l p cám bên ngoài. Sau khi n u chín, cơm g o l t không n như g o tr ng. Nó h u như v n gi đư c c u trúc nguyên h t. Khi ăn, b n s có c m giác
 11. hơi x m, không m n như cơm g o tr ng. Tuy nhiên, n u ăn quen, b n s nh n th y cơm g o l t có hương v thơm ngon r t đ c trưng. Cách n u g o l t b ng n i cơm đi n: R a sơ g o xong cho vào n i cơm đi n, cho nư c ng p g o kho ng 1 lóng tay và n u như thư ng, ăn v i mè rang, giã ra v i 1 tí xíu mu i. N u theo ki u này cơm s không d o nhưng nhai cơm k s có tác d ng ch a b nh r t t t. Cách n u g o l t b ng n i thư ng: N u nư c sôi, đ g o vào và ¼ mu ng cà phê mu i h m vô nư c sôi, khu y đ u. Đ y n p, n u cho sôi bùng lên r i t t l a. Nh c n i xu ng, v n đ y n p đ 15 phút. Sau đó, nh c n i lên b p, n u ti p l a nh cho đ n khi chín. Cách n u g o l t b ng n i áp su t:
 12. B n đong g o/ nư c theo t l : m t g o + m t rư i nư c (đong b ng lon s a bò) + ¼ mu ng cà phê mu i h m, cho g o, nư c, mu i vô n i m t lư t. Khi n i xì hơi, t t l a, đ yên 15 phút. Sau đó n u ti p, l a nh , cho đ n khi chín. Chưng cách th y b ng n i áp su t - cách n u t t nh t - M t chén g o l t n u v i hơn m t chén nư c và chút mu i h m (1 kg g o l t + 1 mu ng cà phê mu i h m). G o l t +nư c+ mu i đ vô tô và đ t tô này vào n i áp su t có nư c. Nư c trong n i áp su t v a đ đ khi n u sôi lên không b tràn nư c vào tô g o. B t l a, chưng cách th y tô g o l t đã có nư c, đ n khi nghe xì hơi đ t đ u 30 phút, t t l a, đ yên đó. Sau 15 phút , b t l a lên n u ti p, nghe xì hơi đ t 2, 10 phút thì t t l a. Đ 30 phút sau là chín cơm. - Ho c b n cũng có th dùng lo i n i áp su t bên trong có m t n i nh b ng sành có n p đ y. Khi n u, l y g o ra cũng r a sơ, xong cho vào n i b ng sành, đ nư c ng p ch ng b ng 1 lóng tay. L y 5 ly nư c l nh đ vào n i áp su t, cho n i sành vào trong, đ y l i th t ch t và n u trong 1 ti ng đ ng h . N u ki u này g o l c ăn như cơm n p, d o và r t ngon. N u n u v i đ u đ càng b và ăn bùi. N u cơm g o l t b ng cách chưng cách th y trong n i thư ng: m t chén g o l t n u hơn v i m t chén nư c và 1 chút mu i h m (1 kg g o l t + 1 mu ng cà phê mu i h m). N u cơm khô, thêm nư c, n u cơm nhão b t nư c. G o l t + nư c + nu i b vô tô và đ t tô này vào n i nư c sôi nư c trong n i v a đ đ khi n u lên sôi không b tràn nư c vào tô g o. B t l a, chưng cách th y tô g o l c đã có
 13. nư c, t i khi nghe sôi kêu n i đ t đ u 15 phút, t t l a đ yên đó, sau 20 phút , b t l a lên n u ti p, nghe sôi kêu n i đ t 2, 5 phút thì t t l a. Đ 30 phút sau đó là chín cơm. Cách rang g o l t dùng đ ăn: n u cơm g o l t chín bình thư ng. X i cơm ra mâm phơi khô. Khi phơi cơm, ph i tr cơm thư ng xuyên m i khô đ u và cơm rang đư c dòn. M i ngày phơi cơm, chi u mang vô, mai phơi ti p, không nên phơi ban đêm ngoài sương. Nh đ y cơm phơi b ng v i m ng đ tránh b i b n và các con v t nh không bám vào cơm. Phơi cơm 3 n ng g t, đ n n ng th 3 , l y g o đang phơi n ng đ vô ch o đang nóng đ rang thì g o m i dòn và x p, rang t i khi h t g o v a vàng và thơm thì t t l a và đ g o v a rang vào m t lon s ch, đ y n p li n, g o s thơm. Đ y n p kho ng 30 phút tr lên, khi s tay th y g o còn m, không ph ng tay, cho mu i h m vào (lư ng mu i h m bao nhiêu cũng đư c), đ y n p l i. Khi g o ngu i hoàn toàn, b ra v t dây, b mu i l y g o. Chú ý, n u khi cho mu i h m vào g o còn nóng thì g o s hút mu i nhi u, không đư c. N u cho mu i vào g o đã ngu i thì g o s không th m đư c mu i. N u răng y u, có th xay g o rang thành b t và cho nư c nóng vào đ ăn: ho c không xay thành b t thì có th ng m g o l t trong mi ng cho m m, r i nhai cho đ n thành nư c. Như g o tr ng, cơm g o l t có th ăn v i nhi u lo i th c ăn, t món canh, xào, kho, rán đ n salad tr n cà-ri. Nh ng lưu ý v i g o l t
 14. Cách gi cơm g o l c không thiu: không đ y n p kín mà dùng rá đ đ y n i cơm, không đư c đ cơm trong t . Cơm g o l c n u ăn không h t có th đ trong t l nh dùng trong kho ng m t tu n l . N u mu n đ lâu hơn, nên chia ra t ng ph n r i b vào ngăn đông l nh, khi ăn ch vi c cho vào lò vi sóng. Cách hâm cơm g o l t: khóe m t l tròn trong n i cơm cho đ n đ ng đáy n i đ nư c vô (lư ng nư c đ đ tráng đáy n i đ cơm không b khét khi hâm). Đ y n p n i cơm, n u cho nư c b c hơi lên, m n p n i cơm khu y đ u. Dùng mu ng ép cơm cho b ng m t và c ng. Đ y n p n i, đ l a liu riu kho ng 5 phút là t t l a. Cách rang mè (v ng): mè vàng còn v , đ vô thau nư c đ y, đãi v t l y mè n i trên m t nư c và b s n cát chìm xu ng dư i thau. Phơi khô mè s ch đã v t, đ ng trong h p đ y n p. N u mua mè s ch, không ph i đãi n a. Khi rang mè nhúng tay cho ư t đ bóp mè cho th m nư c m i rang thì mè thơm hơn là khi rang khô rang l a đ u và nh , khu y đ u mè, đ n khi nghe mè n lách tách, rang thêm m t chút n a là mè chín. Đ mè chín ra thau, ph i đ y kín li n. Mư i phút sau, mè ngu i b vô c i nghi n chung v i mu i h m (nghi n, không ph i giã). M t mu ng cà phê mu i h m nghi n v i 12 mu ng mè. Ph n lư ng này thay đ i tùy theo tu i tác và lo i b nh. Mè tr n mu i r i ch s d ng 4 ngày. Ăn ti p ph i rang mè m i.
Đồng bộ tài khoản