intTypePromotion=3

Giải bài tập Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng SGK Hóa 11

Chia sẻ: Vaolop10 247 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
124
lượt xem
3
download

Giải bài tập Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng SGK Hóa 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Giải bài tập Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng SGK Hóa 11 kèm theo hướng dẫn giải bài tập trang 61,62 là tài liệu nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình tự trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trong SGK Hoá học lớp 11. Mời các em cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng SGK Hóa 11

Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích Giải bài tập Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng SGK Hóa 11 dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Phân bón hóa học SGK Hóa học lớp 11

Bài 1 Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng (trang 61 SGK Hóa 11 – Luyện tập chương 2)

Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây NH3, NH4+, NO2–, NO3–, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

________________________________________

Bài 2 Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng (trang 61 SGK Hóa 11 – Luyện tập chương 2)

Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua:

A. Mg3(PO4)B. Mg(PO3)2

C. Mg3P2 D. Mg2P2O7

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:
Magie photphua: Mg3P2 (Đáp án đúng là C)
________________________________________

Bài 3 Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng (trang 61 SGK Hóa 11 – Luyện tập chương 2)

a) Lập các phương trình hóa học sau đây

NH3 + Cl2 (dư) → Na. + .. (1)

NH3(dư) + Cl2 → NH4CI + …. (2)

NH3 + CH3COOH → … (3)

(NH4)3PO4 → H3PO4 + … (4)

Zn(NO3)2 → (5)

b) Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch:

K3PO4 và Ba(NO3)2 (1)

Na3PO4 và CaCl2 (2)

Ca(H2PO4)2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ 1:1 (3)

(NH4)3PO4 + Ba(OH)(4)

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

2NH3 + 3Cl2 (dư) → N2 + 6HCl

8NH3(dư) + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

NH3 + CH3COOH → CH3COONH4

(NH4)3PO4 → tH3PO+ 3NH3

Zn(NO3)2 → tZnO + 2NO2 +1/2O2

b)

2K3PO4 + 3Ba(NO3)→ Ba3(PO4)2 ↓+ 6KNO3

2Na3PO+ 3CaCl→ Ca3(PO4)2 + 6NaCl

Ca(H2PO4)+ Ca(OH)→ 2CaHPO+ 2H2O

2(NH4)3PO+ 3Ba(OH)→ Ba3(PO4)+ 6NH3 + 6H2O

________________________________________

Bài 4 Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng (trang 61 SGK Hóa 11 – Luyện tập chương 2)

Từ hiđro, clo, nitơ và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

________________________________________

Bài 5 Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng (trang 62 SGK Hóa 11 – Luyện tập chương 2)

Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

________________________________________

Bài 6 Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng (trang 62 SGK Hóa 11 – Luyện tập chương 2)

Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:

  • Tăng: 4P + 5O2 → 2P2O5
  • Giảm: 2P + 3Ca → Ca3P2

Để xem tiếp nội dung tiếp theo của Giải bài tập Luyện tập tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng SGK Hóa 11, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website TaiLieu.VN để download về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Cacbon SGK Hóa 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản