intTypePromotion=3

Giải bài tập Tính chất chia hết của một tổng SGK Đại số 6 tập 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Nguyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Giải bài tập Tính chất chia hết của một tổng SGK Đại số 6 tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các em nhanh chóng nắm được kiến thức của bài học, cũng như biết cách vận dụng để giải các bài tập liên quan, mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập tính chất chia hết của một tổng trang 36 SGK. Tài liệu hệ thống lại phần lý thuyết và gợi ý đáp án giải các bài tập. Chúc các em học tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Tính chất chia hết của một tổng SGK Đại số 6 tập 1

A. Tóm tắt kiến thức tính chất chia hết của một tổng Đại số 6 tập 1

1. Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 nếu có một số tự nhiên k sao cho: a = b.k

Kí hiệu a chia hết cho b bởi a ⋮ b

Kí hiệu a không chia hết cho b bởi a ‘/. b

Nếu a ⋮b và b ⋮c thì a ⋮c.

2. Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó: a ⋮m, b ⋮m, c ⋮m ⇒ (a + b + c) ⋮m.

3. Nếu a > b, a và b đều chia hết cho cùng một số thì hiệu a – b cũng chia hết cho số đó: a ⋮m, b ⋮m ⇒ (a + b + c) ‘/. m.

4. Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m: a ⋮m, b ⋮m, c ‘/. m ⇒ (a + b + c) ‘/. m

Lưu ý: Một tổng chia hết cho một số tự nhiên nhưng các số hạng của tổng không nhất thiết cần phải chia hết cho số đó.


B. Ví dụ minh họa Tính chất chia hết của một tổng Đại số 6 tập 1

Ví dụ 1:

18 ⋮ 6 và 24 ⋮ 6 suy ra: 18 + 24 =42 ⋮ 6

27 ⋮ 3, 12 ⋮ 3, 30 ⋮ 2=3 suy ra 27 + 12 + 30 = 69 ⋮3

Ví dụ 2:

16 ⋮ 4 và 17 ‘/. 4 suy ra 16 + 17 ‘/. 4

35 ⋮ 5, 15 ⋮ 5, 7 ‘/.5 suy ra 37 + 15 + 7 ‘/. 5


C. Bài tập SGK về Tính chất chia hết của một tổng Đại số 6 tập 1

Các em có thể tham khảo 8 bài tập về Tính chất chia hết của một tổng dưới đây:

Bài 83 trang 36 SGK Đại số 6 tập 1

Bài 84 trang 36 SGK Đại số 6 tập 1

Bài 85 trang 36 SGK Đại số 6 tập 1

Bài 86 trang 36 SGK Đại số 6 tập 1

Bài 87 trang 36 SGK Đại số 6 tập 1

Bài 88 trang 36 SGK Đại số 6 tập 1

Bài 89 trang 36 SGK Đại số 6 tập 1

Bài 90 trang 36 SGK Đại số 6 tập 1

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập Thứ tự thực hiện các phép tính SGK Đại số 6 tập 1

 >> Bài tiếp theo: Giải bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 SGK Đại số 6 tập 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản