Gíao án 6 - TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
87
lượt xem
8
download

Gíao án 6 - TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu một số đặc điểm chung của trẻ em ở từng giai đoạn: dưới 3 tuổi, từ 3 đến 6 tuổi, từ 6 đến 10 tuổi. - Nêu đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời của mỗi con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ

  1. Bài 6: T LÚC M I SINH N TU I D Y THÌ I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Nêu m t s c i m chung c a tr em t ng giai o n: dư i 3 tu i, t 3 n 6 tu i, t 6 n 10 tu i. - Nêu c i m và t m quan tr ng c a tu i d y thì i v i cu c ic am i con ngư i. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 14, 15 SGK. - HS sưu t m nh ch p b n thân lúc còn nh ho c nh c a tr em các l a tu i khác nhau. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Th o lu n c l p. M c tiêu: HS nêu ư c tu i và c i m c a em bé trong nh ã sưu t m ư c. Cách ti n hành: - Yêu c u HS gi i thi u nh mang - HS em nh c a mình h i theo. nh ho c nh c a các tr em khác ã sưu t m ư c. - H i: Em bé y m y tu i và ã bi t - HS tr l i. làm gì? Ho t ng 3: Trò chơi “Ai nhanh, ai úng?”. M c tiêu: HS nêu ư c m t s c i m chung c a tr em t ng giai o n: dư i 3 tu i, t 3 n 6 tu i, t 6 n 10 tu i. Chu n b theo nhóm:
  3. - M t b ng con và ph n ho c bút vi t b ng. - M t cái chuông nh ho c v t thay th có phát ra âm thanh. Cách ti n hành: - GV ph bi n cách chơi và lu t chơi. - HS l ng nghe. - Làm vi c theo nhóm. - HS làm vi c theo hư ng d n c a GV. - Làm vi c c l p. Ho t ng 4: Th c hành. M c tiêu: HS nêu ư c c i m và t m quan tr ng c a tu i d y thì i v i cu c i c a m i con ngư i. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS c thông tin trang 15 SGK và tr l i câu h i.
  4. - Cho HS trình bày. - L p nh n xét. - GV nh n xét. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản