Gíao án 6 - XI MĂNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
149
lượt xem
52
download

Gíao án 6 - XI MĂNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra xi măng. - Nêu tính chất và công dụng của xi măng. Xi mănglà chất kết dính thủy lực được tạo thành bằng cách nghiền mịn clinker, thạch cao thiên nhiên và phụ gia. Khi tiếp xúc với nước thì xảy ra các phản ứng thủy hóa và tạo thành một dạng hồ gọi là hồ xi măng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - XI MĂNG

  1. Bài 28: XI MĂNG I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - K tên các v t li u ư c dùng s n xu t ra xi măng. - Nêu tính ch t và công d ng c a xi măng. II. dùng d y h c: - Hình và thông tin trang 58, 59 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Th o lu n.
  2. M c tiêu: HS k ư c tên m t s nhà máy xi măng nư c ta. Cách ti n hành: - GV cho HS th o lu n các câu h i (SGV). Ho t ng 3: Th c hành x lí thông tin. M c tiêu: Giúp HS: -K ư c tên các v t li u ư c dùng s n xu t ra xi măng. - Nêu ư c tính ch t, công d ng c a xi măng. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS c thông tin và th o lu n các câu h i trang 59 SGK. - Cho HS trình bày k t qu làm vi c. - i di n m i nhóm trình
  3. bày. K t lu n: (SGV) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản