Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 4

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
15
download

Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8A:……. 8B:……. Tiết 13: - Ôn tập bài hát : Hò ba lý - Nhạc lý: Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên - Tập đọc nhạc : TĐN Số 4 I. Mục tiêu: + Kiến thức: - HS biết hát những câu “xướng” và “xô” trong bài hát Hò ba lý. - HS nhận biết được hoá biểu ở bản nhạc có 2 loại dấu thăng và dấu giáng. - Đọc đúng cao độ, tiết tấu và lời ca bài TĐN....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc 8 - trường THCS Nguyễn Du part 4

  1. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8 A:……. 8 B:……. - Ôn tập bài hát : Hò ba lý Tiết 13: - Nhạc lý: Th ứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên - Tập đọc nhạc : TĐN Số 4 I. Mục tiêu: + Kiến thức: - HS biết hát những câu “xướng” và “xô” trong bài hát Hò ba lý. - HS nhận biết được hoá biểu ở bản nhạc có 2 loại dấu thăng và dấu giáng. - Đọc đúng cao độ, tiết tấu và lời ca bài TĐN. + Kỹ năng: - Thực hiện tốt kỹ năng hát và đọc bài TĐN. + Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập cho HS. II. Chuẩn bị: + GV: - Đàn phím điện tử, băng đĩa b ài hát (nếu có). Bảng phụ chép bài TĐN số 4. - GV tập đ àn, đọc nhạc và ghép lời ca th ành th ạo bài TĐN số 4. - Sưu tầm một số b ài hát có nhiều hoá biểu khác nhau để giói thiệu cho HS. + HS : - SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có). III. Các hoạt động dạy và học: 1. Tổ chức: (1’) 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 2. Kiểm tra b ài cũ: (4’) - Đan xen trong giờ học. 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 3. Bài m ới: (35’) Hoạt động của thầy và trò Nội dung TG 10’ 1 . Ô n tập bài hát: Hò ba lý. * Hoạt động 1: GV: Mở băng đĩa hoặc tự trình bày lại b ài Dân ca Qu ảng Nam h át. HS: Nghe & cảm nhận. GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài lần. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Đệm đàn bài hát vài lần. HS: Hát theo đàn. GV: Tập cho các em hát thể hiện tình cảm sắc thái với hình thức hát như: Hát đối đáp, hát đuổi, hát bè… HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Chia lớp làm 2 dãy. Cho các em hát đối đ áp phần “xướng” và ph ần “xô”, sau đó đổi lại. GV đệm đ àn, chỉ huy và sửa sai b ài hát (nếu có). HS: Hát theo sự h ướng dẫn & chỉ huy của GV. 19 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  2. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 GV: Sau khi các em hát tốt có thể gọi một số em lên biểu diễn tốp ca hoặc đ ơn ca (lĩnh xướng). Kết hợp một số vận động nhẹ nh àng, đ ơn giản. GV nhận xét, sửa sai (nếu có) và cho điểm. HS: Tập biểu diễn trước lớp. * Hoạt động 2: 15’ 2 . Nhạc lý: Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên a. Thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá GV: Các em đã được học những loại dấu hoá b iểu : gì ? HS: Dấu thăng, dấu giáng, dấu b ình. - Trong âm nhạc thường dùng 2 lo ại dấu GV: Trong tự nhiên có mấy nốt nhạc cơ bàn ? d ấu hoá được đặt cố định ở đầu khuông HS: Có 7 nốt (Đồ, rê, mi, fa, sol, la, si). nhạc (hoá biểu). GV: 7 nốt nhạc này sẽ được thêm d ấu thăng * Dấu thăng ( ): Bắt đầu từ dấu pha hoặc dấu giáng vào trước nó th ì sẽ th ành 7 thăng đến dấu si thăng. Tính lên theo b ậc chuyển hoá. quãng 5đ (3,5 cung). HS: Nghe – cảm nhận và viết bài. VD: GV: Hướng dẫn các em cách viết thứ tự các d ấu thăng, giáng từ 1 dấu đến 7 dấu. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. * Dấu giáng ( ): Bắt đầu từ dấu si giáng đ ến dấu fa giáng. Tính lên theo quãng 4đ (2,5 cung). VD: b . Giọng cùng tên: GV: Nêu khái niệm về giọng cùng tên. - Là một cặp giọng trưởng – thứ khác HS: Nghe và ghi bài. GV: Lấy VD (Hai bạn trong lớp cùng tên là nhau về hoá biểu, giống nhau về hàng âm (Âm chủ). “Hà ” nhưng một bạn là giới tính nam, một b ạn là giới tính nữ. VD: Giọng Đô trưởng cùng tên với giọng đô thứ. HS: Nghe và ghi bài. GV: Lấy VD các cặp giọng cùng tên, đàn C dur gam các cặp giọng đó. HS: Nghe – cảm nhận và viết bài. c moll 20 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  3. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 10’ 3 . Tập đọc nhạc: TĐN số 4 * Hoạt động 3: Chim hót đầu xuân GV: Treo bảng phụ chép bài TĐN số 4. Gọi 1 N&L: Nguyễn Đình Tấn HS đọc tên nốt nhạc toàn bài. * Nhận xét: 2 HS : Nhìn b ảng phụ đọc tên nốt nhạc. - Nhịp . Tính chất: Hơi nhanh. 4 GV: Đàn cho cả lớp nghe giai điệu bài TĐN - Giọng C – dur (Đô trưởng). sau đó gọi HS nhận xét bài TĐN. - Trư ờng độ: HS : Nhận xét như gợi ý ở bên. - Cao đ ộ: Đồ, rê, mi, fa, sol, la. GV: Đàn từng câu nhạc theo lối móc xích. - Sử dụng tiết tấu móc giật: HS : Đọc tên nốt nhạc theo giai điệu của đàn. GV: Sửa sai những chỗ HS thực hiện chưa đúng, hướng dẫn ghép lời ca từng câu nhạc. HS : Thực hiện theo đàn kết hợp gõ phách. GV: Đệm đàn cho cả lớp ghép lời ca. HS : Đọc nhạc và ghép lời ca theo đàn. GV: Hướng dẫn HS đọc nhạc và ghép lời ca theo dãy, bàn, sau đó đổi lại. HS: Thực hiện 2 lần theo hướng dẫn của GV. GV: Kiểm tra một số em khá (đọc nhạc và ghép lời ca) nhận xét, sửa sai nếu có và cho đ iểm. HS: Thực hiện yêu cầu của GV. 4. Củng cố: (4’) - GV đệm đàn cho HS hát lại bài hát Hò ba lý. - Đọc nhạc và ghép lời ca b ài TĐN số 4. - GV hệ thống lại kiến thức phần nhạc lý. 5. Dặn dò: (1’) - Về nh à học thuộc bài cũ và xem trước b ài mới. 21 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  4. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8 A:……. 8 B:……. - Ôn tập bài hát : Hò ba lý Tiết 14: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN Số 4 - Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc I. Mục tiêu: + Kiến thức: - Biết hát b ài hát ở m ức độ hoàn ch ỉnh. - Đọc đúng cao độ, tiết tấu, ghép lời ca bài TĐN. - HS biết được một số loại nhạc cụ dân tộc như: Cồng; chiêng... + Kỹ năng: - Thực hiện thành thạo kỹ năng hát bài hát và đọc bài TĐN. + Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập tự tin, nghiêm túc cho HS. II. Chuẩn bị: + GV: - Đàn phím điện tử, băng đĩa b ài hát và máy nghe (nếu có). - GV sưu tầm một số tư liệu dùng cho phần ANTT (nếu có). + HS : - SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có). III. Các hoạt động dạy và học: 1. Tổ chức: (1’) 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 2. Kiểm tra b ài cũ: (4’) - Đan xen trong giờ học. 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 3. Bài m ới: (35’) Hoạt động của thầy và trò Nội dung TG 10’ 1 . Ôn tập bài hát: Hò ba lý. * Hoạt động 1: GV: Mở băng đĩa hoặc tự trình bày lại bài hát. Dân ca Quảng Nam HS: Nghe & cảm nhận. GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài lần. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Đệm đàn bài hát vài lần. HS: Hát theo đàn. GV: Tập cho các em hát thể hiện tình cảm sắc thái với h ình thức hát như: Hát đối đáp, hát đuổi, hát bè… HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Chia lớp làm 2 dãy. Cho các em hát đối đ áp phần “xướng ” và phần “xô ”, sau đó đổi lại. GV đ ệm đ àn, ch ỉ huy và sửa sai b ài hát (nếu có). HS: Hát theo sự hướng dẫn & chỉ huy của GV. GV: Sau khi các em hát tốt có thể gọi một số em lên biểu diễn tốp ca hoặc đơn ca (lĩnh xướng). Kết hợp một số vận động nhẹ nh àng, 22 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  5. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 đơn giản. GV nhận xét, sửa sai (nếu có) và cho đ iểm. HS: Tập biểu diễn trước lớp. * Hoạt động 2: 10’ 2 . Ôn tập Tập đọc nhạc: GV: Đàn giai điệu bài TĐN vài lần. TĐN số 4: Chim hót đầu xuân HS : Nghe và cảm nhận. N&L: Nguyễn Đình Tấn GV: Đệm đ àn bài TĐN vài lần (chọn giọng phù hợp). HS : Đọc nhạc và ghép lời ca. GV: Đàn 1 câu nh ạc bất kỳ trong b ài TĐN. HS: Nghe, đọc nhạc và ghép lời ca. GV: Cho các em hoạt động theo nhóm, tổ, cá nhân… HS : Thực hiện yêu cầu của GV. GV: Gọi 1 vài em đọc nhạc và ghép lời ca. Nhận xét, sửa sai (nếu có) và cho điểm. HS : Thực hiện yêu cầu của GV. * Hoạt động 3: 15’ 3 . Âm nhạc thường thức: GV: Gọi HS đọc phần ANTT – SGK. Một số nhạc cụ dân tộc HS : Đọc b ài trong SGK Trang 31, 32. * Nh ạc cụ là phương tiện để diễn tả âm GV: Treo tranh ảnh một vài nh ạc cụ dân tộc nhạc, những nhạc cụ đầu tiên xu ất hiện tiêu biểu (nếu có) để giới thiệu cho HS. từ thời xa xưa và có nguồn gốc từ các HS: Quan sát – Cảm nhận và viết bài. công cụ lao động, mỗi dân tộc đều có GV: Người Việt Nam đã ch ế tạo và sử dụng những loại nhạc cụ riêng của m ình. Đó nhiều nhạc cụ độc đáo với nhiều chất liệu khác là những di sản văn hoá quý giá cần nhau, ở tiết học này chúng ta có dịp tìm hiểu kĩ được giữ gìn và bảo vệ. h ơn về 1 vài nhạc cụ trong đó có Cồng, - Cồng chiêng: Là nh ạc cụ dân tộc Chiêng, Đàn T’rưng và đàn đá… thuộc bộ gõ, được làm bằng đồng thau, HS: Nghe - Cảm nhận và viết bài. h ình tròn như chiếc nón… - Đàn T’rưng: Làm bằng các ống nứa to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Một đầu ống bịt kín bằng cách để nguyên các đ ầu mấu, đ ầu kia vót nhọn… - Đàn đá: Là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam, được làm b ằng các thanh đá với kích thư ớc d ài, ngắn, d ày mỏng khác nhau… 4. Củng cố: (4’) - GV đệm đàn cho HS hát lại bài hát, đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 4. - GV hệ thống lại kiến thức ph ần ANTT. 5. Dặn dò: (1’) - Về nh à học thuộc bài cũ và xem trước b ài mới. 23 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
  6. Giáo án môn Âm nhạc 8 - Nguyễn Quốc Hưng 0982646552 Ngày dạy: 8 A:……. 8 B:……. Tiết 15: Ôn tập I. Mục tiêu: + Kiến thức: - Hát chuẩn 4 bài hát đ ã học. - Đọc nhạc – ghép lời ca thành thạo 4 bài TĐN. + Kỹ năng: - Thực hiện thành thạo kỹ năng hát và đ ọc bài TĐN. + Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập tự tin, nghiêm túc cho HS. II. Chuẩn bị: + GV: - Đàn phím điện tử, băng đĩa 4 bài hát và máy nghe (nếu có). + HS : - SGK, vở ghi, thanh phách (nếu có). III. Các hoạt động dạy và học: 1. Tổ chức: (1’) 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 1. Kiểm tra b ài cũ: (4’) - Đan xen trong giờ học. 8A:………………………………………………… 8B:………………………………………………… 2. Bài m ới: (35’) TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung 20’ 1 . Ô n tập 4 bài hát: * Hoạt động 1: - Mùa thu ngày khai trường. GV: Mở băng đĩa (nếu có) hoặc tự trình bày - Lý dĩa bánh bò. lại 4 bài hát đã h ọc 1 lần. - Tuổi hồng. HS: Nghe và cảm nhận. - Hò ba lý. GV: Đàn mẫu luyện thanh đã học vài phút. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Đệm đàn bài hát vài lần (Dịch giọng và chọn phần đệm phù hợp). HS: Hát theo đàn. GV: Chia lớp làm 2 dãy, mỗi dãy hát 2 b ài sau đó đổi lại. HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Cho các em tập biểu diễn theo nhóm, tổ, cá nhân… Nhận xét, sửa sai (nếu có) và cho điểm. HS : Tập biểu diễn trước lớp. 24 Email: nguyenhung_yeunhac@yahoo.com
Đồng bộ tài khoản