intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài 28: Thực hành phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của Metan – Hóa học 11 – GV.Ng Ái Phương

Chia sẻ: Nguyễn Ái Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

845
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh biết nguyên tắc phân tích định tính các hợp chất hữu cơ. Phản ứng cháy, thử phản ứng với dung dịch Br2, dung dịch KMnO4. Rèn luyện kĩ năng thực hành với các hợp chất hữu cơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 28: Thực hành phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của Metan – Hóa học 11 – GV.Ng Ái Phương

  1. HÓA HỌC 11 Bài 28: BÀI THỰC HÀNH 3 PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết nguyên tắc phân tích định tính các hợp chất hữu cơ: xác định sự có mặt của C, H trong hợp chất hữu cơ. - Tính chất của hiđrocacbon: Điều chế và thu khí CH4; thử tính chất của CH4; Phản ứng cháy, thử phản ứng với dung dịch Br2, dung dịch KMnO4. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng thực hành với các hợp chất hữu cơ. - Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất như nung nóng ống nghiệm chứa chất rắn, thử tính chất của khí… II. CHUẨN BỊ: 1. Dụng cụ thí nghiệm: - Ống nghiệm - Bộ giá thí nghiệm - Giá để ống nghiệm - Ống hút nhỏ giọt - Nút cao su - Ống dẫn chữ L (dài, nhọn) - - Thìa lấy hoá chất - Đèn cồn 2. Hoá chất: - Saccarozơ (đường kính) - CuO - CuSO4 khan - CH3COONa khan - Vôi tôi xút (CaO+NaOH) - dd Thuốc tím (KMnO4). - Bông không thấm nước.
  2. HÓA HỌC 11 3. Yêu cầu HS ôn tập những kiến thức có liên quan đến các thí nghiệm thực hành: đại cương về hoá học hữu cơ, hiđrocacbon no. III. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, đàm thoại, phát vấn. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp. 2. Học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH: Hoạt động 1: Thí nghiệm 1: Xác định định tính cacbon và hiđro GV hướng dẫn các nhóm HS tiến hành HS tiến hành thí nghiệm theo các bước: làm thí nghiệm như SGK trình bày. - Trộn đều 0,2 g saccarozơ với 1-2 g CuO sau đó cho hỗn hợp vào ống nghiệm khô. - Cho thêm khoảng 1 g CuO phủ kín hỗn hợp. - Phần trên ống nghiệm được nhồi một nhúm bông có rắc một ít bột CuSO4 khan. GV hướng dẫn HS xem cách lắp dụng cụ - Đun ống nghiệm có chứa hỗn hợp phản theo hình 4.1 SGK tr 90. ứng (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung H o ãn hô ïp vào phần có hỗn hợp phản ứng). 0 ,2 gC 1 2 H 22 O 11 B o ân g ta å m bo ä t v aø1 - 2 g C u O C u SO 4 k ha n HS: Quan sát hiện tượng và ghi vào tờ tường trình thực hành. B an ña à u la ø HS: Nhận xét hiện tượng n ö ôùc v oâi t r on g - Bông trộn CuSO4 trở nên xanh. X aù c ñ òn h ñ òn h t ín h C , H t r on g sa cca r oz ô - dd Ca(OH)2 vẫn đục. GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng
  3. HÓA HỌC 11 xảy ra trong ống nghiệm GV yêu cầu đại diện từng nhóm nêu hiện tượng thí nghiệm, viết PTHH và giải thích. -Các PTHH: o t C12H22O11 + 2CuO   12CO2 + 11H2O +24 Cu CO2 + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O (trắng) Hoạt động 2: Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của CH4 GV hướng dẫn các nhóm HS tiến hành HS tiến hành thí nghiệm theo các bước: làm thí nghiệm như SGK trình bày. - Cho vào ống nghiệm khô có nút và ống dẫn khí khoảng 4 – 5 g hỗn hợp bột mịn đã được trộn đều gồm CH3COONa và vôi tôi xút theo tỉ lệ 1: 2 về khối lượng, tiến hành lắp dụng như các hình vẽ. 5.2a, 5.2 b, 5.2c, 5.2d. GV hướng dẫn HS xem cách lắp dụng cụ - Đun nóng phần đáy ống nghiệm bằng đèn theo hình 5.2 SGK tr 114. cồn HS: Quan sát hiện tượng và ghi vào tờ tường trình thực hành. HS: Nhận xét hiện tượng - Có khí thoát ra. - Đốt khí thoát ra ở đầu ống dẫn khí ngọn lửa
  4. HÓA HỌC 11 4-5 g ho ã n hôïp xanh và tỏa nhiệt mạnh. C H 3 C OON a: C aO, N aOH t æleäk l 1 : 2 - Các PTHH: CH4 CH3COONa + NaOH 0 CaO, t   CH4 + Na2CO3 H 2O CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O H  0 Ñ ieà u cheám etan tr ong phoø n g thí nghieä m GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng xảy ra. Yêu cầu đại diện từng nhóm nêu hiện tượng thí nghiệm, viết PTHH và giải HS tiến hành thí nghiệm theo các bước: thích. - Dẫn dòng khí lần lượt vào các ống nghiệm GV hướng dẫn HS tiếp tục làm thí đựng: nghiệm thử tính chất của CH4. + dd Brôm + dd KMnO4. HS: Quan sát hiện tượng và ghi vào tờ tường trình thực hành. HS: Nhận xét hiện tượng: không thấy hiện tượng gì xảy ra. GV lưu ý HS: Trong 2 thí nghiệm trên khi dừng thí nghiệm phải tháo các ống nghiệm cẩn thận, đúng thứ tự các thao tác, tháo ống dẫn dd Ca(OH)2, dd Br2 trước sau đó mới tắt đèn cồn. Hoạt động 3: Công việc sau buổi thực hành GV nhận xét về buổi thực hành và hướng HS: Thu dọn vệ sinh phòng thí nghiệm cẩn dẫn HS thu dọn hóa chất rửa ống nghiệm thận an toàn. và dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phồng thí
  5. HÓA HỌC 11 nghiệm. HS nộp bài tường trình thí nghiệm. GV yêu cầu nộp tường trình thí nghiệm. V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=845

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2