intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài 7: Cắt, dán chữ H,U - Thủ công 3 - GV.T.T.Chinh

Chia sẻ: Hoàng Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

228
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 7: CẮT DÁN CHỮ H, N (2 TIẾT). Tiết 1:. I- Mục tiêu:. - Học sinh biết cách kẻ, cắt dán chữ H, U.. - Kẻ, cắt, dán chữ H, Nước đúng qui trình kỹ thuật.. - Học sinh thích cắt, dán chữ.. II- Chuẩn bị:. - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc gi ấy. trắng có kích thước đủ lớn (cho học sinh quan sát) còn để rời, chưa dán.. - Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ H, U. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.. III- Hoạt động dạy và học chủ yếu.Thời Hoạt động của Hoạt động của. Nội dung cơ bản.gian giáo viên học sinh.1 phút - Ổn định tổ chức lớp - Giáo viên yêu cầu - Học sinh cả lớp hát. hát tập thể tập thể.2 phút - Kiểm tra việc chuẩn bị - Giáo viên kiểm tra - Học sinh để dụnh. của học sinh việc chuẩn bị của cụ lên bàn cho giáo. học sinh viên kiểm tra.10 HĐ1: Học sinh quan sát - Giáo viên giới - Học sinh quan sát.phút mẫu chữ H, U để nhận thiệu, hướng dẫn mẫu chữ rồi nêu. xét đặc điểm, cấu tạo học sinh quan sát rồi nhận xét theo câu hỏi. nét chữ. nêu câu hỏi định gợi ý của giáo viên.. hướng để học sinh - Nét chữ rộng 1 ô. nhận xét. - Nữa bên phải và. - Nét các chữ rộng nữa bên trái chữ H,. thế nào? Nước giống nhau. - Các em quan sát. nữa bên phải và nữa. bên trái của chữ như. thế nào?. Giáo viên: nếu ta - Học sinh quan sát. gấp đôi chữ h và mẫu chữ,do giáo viên. chữ U theo chiều đã gấp đôi theo chiều. dọc thì nữa bên trái dọc... và nữa bên phải của Nhận xét nửa bên trái. chữ trùng khít nhau và nữa bên phải của. (giáo viên dùng chữ chữ H, U trùng khít. mẫu rời để gấp đôi nhau. theo chiều dọc).20 HĐ 2: Học sinh quan sát -Giáo viên dẫn mẫu: - Học sinh quan sát..phút mẫu và thực hiện kẻ - Ta kẻ, cắt 2 hình. chữ H, V đúng qui trình. chữ nhật có chiều. dài 5 ô rộng 3 ô trên. mặt trái tờ giấy thủ. công.. - chấm các điểm. đánh dấu H, U vào 2. hình chữ nhật, sau. đó kẻ chữ H, U theo. các điểm đã đánh. dấu (H2a) (h2b). - Riêng đối với chữ. U cần vẽ các đường. lượn góc như (H2C) Học sinh quan sát.. Học sinh quan sát và - Các em gấp đôi 2. thực hành hình chữ nhật đã kẻ. Cắt chữ H, U Chữ H, U theo. đường dấu ở giữa. (mặt trái ra ngoài). cắt theo đường kẻ. nữa chữ H, Nước,. bỏ phần gạch chéo. (H3a), mở ra được. chữ H, U như chữ. mẫu (H1). Học sinh quan sá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 7: Cắt, dán chữ H,U - Thủ công 3 - GV.T.T.Chinh

  1. Bài 7: CẮT DÁN CHỮ H, N (2 TIẾT) Tiết 1: I- Mục tiêu: - Học sinh biết cách kẻ, cắt dán chữ H, U. - Kẻ, cắt, dán chữ H, Nước đúng qui trình kỹ thuật. - Học sinh thích cắt, dán chữ. II- Chuẩn bị: - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc gi ấy trắng có kích thước đủ lớn (cho học sinh quan sát) còn để rời, chưa dán. - Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ H, U - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán. III- Hoạt động dạy và học chủ yếu Thời Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản gian giáo viên học sinh 1 phút - Ổn định tổ chức lớp - Giáo viên yêu cầu - Học sinh cả lớp hát hát tập thể tập thể 2 phút - Kiểm tra việc chuẩn bị - Giáo viên kiểm tra - Học sinh để dụnh của học sinh việc chuẩn bị của cụ lên bàn cho giáo học sinh viên kiểm tra 10 HĐ1: Học sinh quan sát - Giáo viên giới - Học sinh quan sát phút mẫu chữ H, U để nhận thiệu, hướng dẫn mẫu chữ rồi nêu xét đặc điểm, cấu tạo học sinh quan sát rồi nhận xét theo câu hỏi nét chữ. nêu câu hỏi định gợi ý của giáo viên. hướng để học sinh - Nét chữ rộng 1 ô nhận xét. - Nữa bên phải và - Nét các chữ rộng nữa bên trái chữ H, thế nào? Nước giống nhau - Các em quan sát nữa bên phải và nữa bên trái của chữ như thế nào? Giáo viên: nếu ta - Học sinh quan sát gấp đôi chữ h và mẫu chữ,do giáo viên chữ U theo chiều đã gấp đôi theo chiều dọc thì nữa bên trái dọc.
  2. và nữa bên phải của Nhận xét nửa bên trái chữ trùng khít nhau và nữa bên phải của (giáo viên dùng chữ chữ H, U trùng khít mẫu rời để gấp đôi nhau theo chiều dọc) 20 HĐ 2: Học sinh quan sát -Giáo viên dẫn mẫu: - Học sinh quan sát. phút mẫu và thực hiện kẻ - Ta kẻ, cắt 2 hình chữ H, V đúng qui trình. chữ nhật có chiều dài 5 ô rộng 3 ô trên mặt trái tờ giấy thủ công. - chấm các điểm đánh dấu H, U vào 2 hình chữ nhật, sau đó kẻ chữ H, U theo các điểm đã đánh dấu (H2a) (h2b) - Riêng đối với chữ U cần vẽ các đường lượn góc như (H2C) Học sinh quan sát Học sinh quan sát và - Các em gấp đôi 2 thực hành hình chữ nhật đã kẻ Cắt chữ H, U Chữ H, U theo đường dấu ở giữa (mặt trái ra ngoài) cắt theo đường kẻ nữa chữ H, Nước, bỏ phần gạch chéo (H3a), mở ra được chữ H, U như chữ mẫu (H1) Học sinh quan sát và - Các em kẻ 1 đường thực hiện dán chữ H, chuẩn vào vở (hoặc chữ U. giấy trắng) đặt ướm 2 chữ mới cắt vào đường chuẩn cho
  3. cân đối. - Bôi hồ vào mặt kẻ ô của từng chữ và dán vào vị trí đã định (H4) Học sinh củng cố nhắc - Gọi học sinh lần - 1 học sinh nêu cách lại các bước kẻ, gấp cắt lượt nêu lại các thao cắt giấy kẻ chữ H, U và dán lại cac bước kẻ, tác, kẻ, gấp cắt dán - 1 học sinh nêu cách gấp cắt và dán chữ H, U chữ H, chữ U để gấp và cắt chữ H, U. nhớ thực hiện đúng - 1 học sinh nêu cách các quy trình kỹ dán chữ H, U. thuật. Học sinh tập kẻ, cắt chữ - Giáo viên cho học H, U sinh thực hành tiếp vào giấy nháp cho quen. 2 phút: IV- Nhận xét, dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh chuẩn bị bài tốt, đầy đủ dụng cụ môn học, chăm chú quan và nêu nhận xét về các bước thực hiện, bi ết k ẻ, cắt dán chữ H, Nước đúng qui trình kỹ thuật. - Chuẩn bị tiết sau: giấy màu, kéo, thước chì, hồ dán để th ực hi ện hành k ẻ, cắt dán chữ H, U đùng kỹ thuật. TIẾT 2: Các hoạt động dạy – học chủ yếu Thời Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản gian giáo viên Học sinh 1 phút - Ổn định tổ chức - Giáo viên yêu cầu - Học sinh cả lớp hát tập thể lớ p hát tập thể 2 phút - Kiểm tra việc - Giáo viên kiểm tra - Học sinh để dụnh cụ lên chuẩn bị của học việc chuẩn bị của bàn cho giáo viên kiểm tra sinh học sinh 10 HĐ1: học sinh nhớ - Giáo viên gọi học - Học sinh nhắc lại các thao phút và nhắc lại cách sinh nhắc lại và tác kỹ thuật kẻ, cắt và dán thực hiện các bước thực hiện các bước chữ H, U. kẻ, cắt chữ. kẻ, chữ H, U
  4. Bước 1: kẻ chữ U E1: kẻ, cắt 2 hình chữ nhật và chữ H như thế có chiều dài 5ô, rộng 3ô nào. chấm các điểm đánh dấu hình chữ H, U vào 2 hình chữ nhật, sau đó kẻ chữ H, U theo các điểm đã đánh dấu. Riêng chữ U phải vẽ các đường lượn góc. Bước 2: Em hãy nêu E2: Gấp đôi 2 hình chữ nhật cách cắt chữ H, chữ đã kẻ chữ U, H theo đương U? dấu, cắt theo đường kẻ nữa chữ H, U mở ra ta được chữ H, U. Bước 3: Em dán chữ E3: Ta kẻ 1 đường chuẩn, H, chữ U vào vở đặt ướm 2 chữ mới cắt vào như thế nào? đường chuẩn cho cân đối. Bôi hồ vào mặt kẻ ô của chữ rồi dán chữ vào vị trí đã định trước. - Giáo viên nhận xét hệ thống các bước kẻ, cắt dán theo quy trình. 20 HĐ2: học sinh thực - Giáo viên hướng - Học sinh thựu hành cá phút hành kẻ, cắt dán dẫn học sinh thực nhân, kẻ cắt và dán chữ H, chữ H chữ U hành kẻ, cắt và dán U. chữ H, U. - Trong khi học sinh thực hành, giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đỡ học sinh còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. - Lưu ý: học sinh dán chữ cho cân đối và phẳng.
  5. - Trưng bày và đánh - Các em hãy trưng - Học sinh trưng bày và trang giá sản phẩm. bày và trang trí sản trí sản phẩm phẩm đã làm xong. _ Giáo viên đánh giá - Học sinh đánh giá sản sản phẩm. phẩm của mình và của bạn. - Hoàn thành A -Hoàn thành đẹp, sáng tạo A+ - Chưa hoàn thành B 2 phút: Nhận xét – dặn dò. - Nhận xét tiết học, tuyên dương việc chuẩn bị bài của học sinh, đầy đủ dụng cụ môn học. Thực hành nghiêm túc, đùng quy trình kỹ thu ật k ẻ, c ắt, dán chữ H. - Chuẩn bị giấy màu, chì thước, kéo, hồ dán để tiết sau học bài “ C ắt dán chữ V” ________________________________________________
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2