Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài 8: Chiếc lá cuối cùng - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Tuyết Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

844
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 29,30: văn bản: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG. (Trích) O. Hen-ri..I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:. - Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được.thể hiện trong truyện.. -Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri..II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:. 1.Kiến thức:. - Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại Mĩ.. - Lòng cảm thông, sự chia sẻ giữa những nghệ sĩ nghèo.. - Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống con người.. 2. Kĩ năng:. - Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác.phẩm tự sự để đọc - hiểu tác phẩm.. - Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà.văn.. - Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện.. 3. Thỏi độ:. - phản hồi / lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng về tình huống.truyện và cách ứng xử của các nhân vật trong truyện..III.CHUẨN BỊ:. 1. Giáo viên:. - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng.. - các ví dụ.. 2. Học sinh:. -Đọc sách, tìm hiểu bài..* Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đàm thoại, thảo luận nhóm,….IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:. 1. Ổn định lớp: Tổng số: 18.. Vắng:. 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở soạn bài của học sinh.. 3.Bài mới:. HĐ CỦA GV& HS NỘI DUNG.GV: Hướng dẫn giọng đọc: chú ý phân biệt lời kể, I. T×m hiÓu chung:.tả của tác giả. Đoạn cuối truyện lời kể của Xiu về 1.§äc:.cái chết của cụ Bơ-men cần đọc giọng rưng rưng,.cảm động, nghẹn ngào..Gv: đọc mẫu-gọi hs đọc-nhận xét..(H) Trình bày những hiểu biết cuả em về tác giả O- 2. Chó thÝch:.Hen-ri và tác phẩm? a.T¸c gi¶:O Hen-ri (1862.O Hen-ri (1862 – 1910) là bút danh của Uy-li-am – 1910) là bút danh của Uy-.Xít-ni Po-tơ, nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng đầuli-am Xít-ni Po-tơ, nhà văn.thế kỷ XX của Mĩ. viết truyện ngắn nổi tiếng.- Là phần cuối của truyện ngắn “ Chiếc lá cuối đầu thế kỷ XX của Mĩ..cùng” b.V¨n b¶n: Lµ phÇn cuèi. cña truyÖn ng¾n “ ChiÕc.GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các từ khó trong l¸ cuèi cïng”.SGK. c. Tõ khã: (SGK).(H) Văn bản chia làm mấy phần? nêu nội dung 3. Bè côc:.chính của từng phần? Có thể chia thành 3 đoạn:.Có thể chia thành 3 đoạn: -“Khi hai người lên gác….-“Khi hai người lên gác…tảng đá”: cụ Bơ-men và t¶ng đá”: cụ Bơ-men và.Xiu lên gác thăm Giôn-xi. Hai người lo sợ nhìn Xiu lên gác thăm Giôn-xi..những chiếc lá cuối cùng trên dây thường xuân Hai người lo sợ nhìn những.ngoài cửa sổ. chiếc lá cuối cùng trên dây. thường xuân ngoài cửa sổ.. -“Sáng hôm sau…Thế. thôi” Hai ngày đã trôi qua,.-“Sáng hôm sau…Thế thôi” Hai ngày đã trôi qua, chiếc lá cuối cùng vẫn.chiếc lá cuối cùng vẫn không rụng và Giôn-xi đã qua không rụng và Giôn-xi đã..cơn nguy hiểm. qua cơn nguy hiểm.. -Còn lại: Xiu kể cho Giôn-.-Còn lại: Xiu kể cho Giôn-xi đang bình phục về cái xi đang bình phục về cái.chết bất ngờ của cụ Giôn-xi. chết bất ngờ của cụ Giôn-. xi..(H) Nh©n vËt chÝnh trong ®o¹n trÝch lµ ai? 3. Tãm t¾t:. Hs tr¶ lêi.(H) Em h·y tãm t¾t l¹i v¨n b¶n “ ChiÕc l¸ cuèi.cïng” ?.- Hs tãm t¾t.(H) V¨n b¶n nµy t¸c gi¶ ®· sö dông c¸c ph¬ng.thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo?. Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m. II. T×m hiÓu v¨n b

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 8: Chiếc lá cuối cùng - Ngữ văn 8

  1. Tiết 29,30: văn bản: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (Trích) O. Hen-ri I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện. -Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1.Kiến thức: - Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại Mĩ. - Lòng cảm thông, sự chia sẻ giữa những nghệ sĩ nghèo. - Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống con người. 2. Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc - hiểu tác phẩm. - Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn. - Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện. 3. Thỏi độ: - phản hồi / lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng về tình huống truyện và cách ứng xử của các nhân vật trong truyện. III.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng. - các ví dụ. 2. Học sinh: -Đọc sách, tìm hiểu bài. * Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đàm thoại, thảo luận nhóm,… IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: Tổng số: 18
  2. Vắng: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở soạn bài của học sinh. 3.Bài mới: HĐ CỦA GV& HS NỘI DUNG GV: Hướng dẫn giọng đọc: chú ý phân biệt lời kể, I. T×m hiÓu chung: tả của tác giả. Đoạn cuối truyện lời kể của Xiu về 1.§äc: cái chết của cụ Bơ-men cần đọc giọng rưng rưng, cảm động, nghẹn ngào. Gv: đọc mẫu-gọi hs đọc-nhận xét. (H) Trình bày những hiểu biết cuả em về tác giả O- 2. Chó thÝch: Hen-ri và tác phẩm? a.T¸c gi¶:O Hen-ri (1862 O Hen-ri (1862 – 1910) là bút danh của Uy-li-am – 1910) là bút danh của Uy- Xít-ni Po-tơ, nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng đầuli-am Xít-ni Po-tơ, nhà văn thế kỷ XX của Mĩ. viết truyện ngắn nổi tiếng - Là phần cuối của truyện ngắn “ Chiếc lá cuối đầu thế kỷ XX của Mĩ. cùng” b.V¨n b¶n: Lµ phÇn cuèi cña truyÖn ng¾n “ ChiÕc GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các từ khó trong l¸ cuèi cïng” SGK. c. Tõ khã: (SGK) (H) Văn bản chia làm mấy phần? nêu nội dung 3. Bè côc: chính của từng phần? Có thể chia thành 3 đoạn: Có thể chia thành 3 đoạn: -“Khi hai người lên gác… -“Khi hai người lên gác…tảng đá”: cụ Bơ-men và t¶ng đá”: cụ Bơ-men và Xiu lên gác thăm Giôn-xi. Hai người lo sợ nhìn Xiu lên gác thăm Giôn-xi. những chiếc lá cuối cùng trên dây thường xuân Hai người lo sợ nhìn những ngoài cửa sổ. chiếc lá cuối cùng trên dây thường xuân ngoài cửa sổ. -“Sáng hôm sau…Thế thôi” Hai ngày đã trôi qua, -“Sáng hôm sau…Thế thôi” Hai ngày đã trôi qua, chiếc lá cuối cùng vẫn chiếc lá cuối cùng vẫn không rụng và Giôn-xi đã qua không rụng và Giôn-xi đã
  3. cơn nguy hiểm. qua cơn nguy hiểm. -Còn lại: Xiu kể cho Giôn- -Còn lại: Xiu kể cho Giôn-xi đang bình phục về cái xi đang bình phục về cái chết bất ngờ của cụ Giôn-xi. chết bất ngờ của cụ Giôn- xi. (H) Nh©n vËt chÝnh trong ®o¹n trÝch lµ ai? 3. Tãm t¾t: Hs tr¶ lêi (H) Em h·y tãm t¾t l¹i v¨n b¶n “ ChiÕc l¸ cuèi cïng” ? - Hs tãm t¾t (H) V¨n b¶n nµy t¸c gi¶ ®· sö dông c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m. II. T×m hiÓu v¨n b¶n: 1. DiÔn biÕn t©m tr¹ng (H) Qua c¸c chi tiÕt miªu t¶ d¸ng vÎ cña Gi«n-xi, Gi«n-xi: em thÊy Gi«n-xi ®ang ë trong t×nh tr¹ng nh thÕ nµo? - Mét c« g¸i trong t×nh - Mét c« g¸i trong t×nh tr¹ng søc khoÎ yÕu ít, gÇn tr¹ng søc khoÎ yÕu ít, nh c¹n kiÖt søc sèng. gÇn nh c¹n kiÖt søc (H) T×nh tr¹ng Êy khiÕn c« g¸i trÎ cã t©m tr¹ng sèng. nh thÕ nµo? - Kh«ng tin vµo søc sèng cña m×nh. - T©m tr¹ng ch¸n n¶n, mÖt mái. (H) Trong t©m tr¹ng bi quan, mÖt mái, ch¸n n¶n - Kh«ng tin vµo søc sèng ®ã Gi«n-xi cã suy nghÜ g×? cña m×nh. - C« ®Õm tõng chiÕc l¸ cßn l¹i trªn c©y thêng - T©m tr¹ng ch¸n n¶n, xu©n vµ chê khi nµo chiÕc l¸ cuèi cïng rông nèt, mÖt mái. th× c« còng bu«ng xu«i, l×a ®êi. (H) Suy nghÜ ®ã nãi lªn ®iÒu g×? - Gi«n-xi lµ mét c« g¸i thiÕu nghÞ lùc, bi quan, tuyÖt väng vµ c« kh«ng cßn muèn sèng.
  4. GV: Sù bi quan vµ tuyÖt väng ®· ngay cµng lín - Gi«n-xi lµ mét c« g¸i dÇn khi thêi tiÕt ngµy cµng kh¾c nghiÖt víi thiÕu nghÞ lùc, bi quan, nh÷ng c¬n ma vµ giã mïa phò phµng kÐo dµi tuyÖt väng vµ c« kh«ng suèt c¶ ®ªm. cßn muèn sèng. (H) Sau ®ªm ma giã d÷ déi, khi chiÕc mµnh ®îc kÐo lªn, Gi«n-xi ®· ph¸t hiÖn ®iÒu g×? ChiÕc l¸ thêng xu©n vÉn cßn ®ã. (H) §iÒu ®ã ®· lµm thay ®æi suy nghÜ vµ t©m tr¹ng g× cña Gi«n-xi? - Sù sèng ®· trë l¹i víi Gi«n-xi. “ Gi«n-xi n»m nh×n chiÕc l¸. Råi c« gäi...vÏ ®îc vÞnh Na-Pl¬”. (H) T¹i sao Gi«n-xi nh×n chiÕc l¸ thêng xu©n cuèi cïng vÉn cßn b¸m trªn têng, c« l¹i cã nh÷ng thay ®æi lín nh vËy? - Gi«n-xi ®· c¶m nhËn ®îc trong chiÕc l¸ máng manh, nhá nhoi Êy chøa ®ùng mét søc sèng thËt m·nh liÖt, bÒn bØ. GV: ChiÕc l¸ máng manh Êy gióp con ngêi vît qua ®îc c¸i chÕt bëi sù sèng dÎo dai bÒn bØ cña nã, nã ®· kÝch thÝch t×nh yªu sù sèng cña con ngêi. IV. Củng cố, dặn dò: 1. Củng cố: hs nắm được vài nét sơ lược về tác giả, tác phẩm, bố cục, biết tóm tắt, phân tích diễn biến tâm trạng của Giôn-xi. 2. Dặn dò: Học bài + soạn tiếp tiết theo. *Rút kinh nghiệm giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
  5. Tiết 30: Văn bản: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (tiếp) (Trích) O. Hen-ri I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện. -Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1.Kiến thức: - Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại Mĩ. - Lòng cảm thông, sự chia sẻ giữa những nghệ sĩ nghèo. - Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống con người. 2. Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc - hiểu tác phẩm. - Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn. - Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện. 3. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục: - Giao tiếp: phản hồi / lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng về tình huống truyện và cách ứng xử của các nhân vật trong truyện.
  6. - Suy nghĩ sáng tạo: Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản, ý nghĩa của hình tượng chiếc lá cuối cùng. - Xác định giá trị bản thân: Sống có tình yêu thương và trách nhiệm với mọi người xung quanh. III.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên:- Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng. - các ví dụ. 2. Học sinh: -Đọc sách, tìm hiểu bài. * Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm,… IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (H) Nêu những hiểu biết của em về diễn biến tâm trạng của Giôn-xi? - Một cô gái trong tình trạng sức khoẻ yếu ớt, gần như cạn kiệt sức sống. - Không tin vào sức sống của mình. - Tâm trạng chán nản, mệt mỏi. - Giôn-xi là một cô gái thiếu nghị lực, bi quan, tuyệt vọng và cô không còn muốn sống. 3.Bài mới: HĐ CỦA GV&HS NỘI DUNG I. Đọc , Chú thích: II. Tìm hiểu văn bản: 1. Diễn biến tâm trạng Giôn-xi: 2. Nhân vật Xiu hay tấm lòng của (H) Khi Giôn-xi ốm nặng. Xiu là một một người bạn: người bạn như thế nào ? ( tìm dẫn chứng) - Rất lo lắng cho bệnh tật và tính mệnh - Rất lo lắng cho bệnh tật và tính của Giôn-xi. mệnh của Giôn-xi.
  7. - Chăm sóc Giôn-xi rất tận tình và chu - Chăm sóc Giôn-xi rất tận tình và đáo. chu đáo. - Rất yêu thương Giôn-xi. - Rất yêu thương Giôn-xi. (H) Sáng hôm sau Xiu có biết có chiếc lá cuối cùng là chiếc lá giả, lá vẽ không? Sáng hôm sau, Xiu cũng như Giôn-xi chưa hề biết chiếc lá cuối cùng chưa là lá giả, lá vẽ. (H) Tìm dẫn chứng thể hiện điều đó? Hs tìm dẫn chứng. (H) Nếu Xiu biết được đó là chiếc lá vẽ thì câu chuyện có bớt sức hấp dẫn không? vì sao? Nếu Xiu biết được sự thật thì truyện sẽ kém hay đi vì Xiu không bị bất ngờ và chúng ta không được thưởng thức cả đoạn văn nói lên tâm trạng lo lắng thấm đượm tình người của cô. (H) Tại sao tác giả lại để cho Xiu kể lại chuyện về cái chết và nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Bơ-men? Qua đó người đọc có thể thấy rõ hơn phẩm chất 3. Hoạ sĩ Bơ-men và kiệt tác gì của cô hoạ sĩ trẻ này? chiếc lá cuối cùng: Làm cho câu chuyện diễn ra một cách tự - Cứu sống Giôn-xi. nhiên và góp phần bộc lộ rõ hơn phẩm chất của Xiu kính phục, nhớ tiếc cụ hoạ sĩ và hết lòng vì bạn. GV:Bơ-men là một hoạ sĩ nghèo, mong muốn vẽ được một kiệt tác nghệ thuật. - Vẽ âm thầm, bí mật trong đêm (H) Cụ Bơ-men đã vẽ chiếc lá cuối cùng mưa gió lạnh buốt ngoài trời.
  8. với mục đích gì? Bức tranh vẽ chiếc lá cuối cùng còn mãi trên cây có thể sẽ kéo dài sự sống cho một tâm hồn yếu đuối, đang đếm lá rụng - Bị bệnh sưng phổi nặng và đã chờ chết. chết vì sưng phổi. (H) Hoạ sĩ già Bơ-men đã vẽ bức tranh - Tạo ra sức mạnh, khơi dậy sự chiếc lá cuối cùng như thế nào? sống trong tâm hồn con người. Chứng cứ: Người ta tìm thấy một chiếc - Được vẽ bởi một hoạ sĩ lao động đèn bão...và màu vàng trộn lẫn với nhau. quên mình. (H) Người hoạ sĩ già ấy đã phải trả giá III. Tổng kết: như thế nào cho bức vẽ chiếc lá cuối Nghệ thuật đảo ngược tình huống cùng của mình? hai lần. - Bị bệnh sưng phổi nặng và đã chết vì Lần 1: Nhân vật Giôn-xi đi từ chết- sưng phổi. sống. (H) Tại sao Xiu gọi đó là một kiệt tác? Lần 2: Nhân vật Bơ-men đi từ - Sinh động, giống thật. sống-chết ( Đến mức Giôn-xi là hoạ sĩ cũng không phát hiện được đó là tranh). (H) Nghệ thuật đặc sắc đảo ngược tình huống hai lần gây bất ngờ, và tạo sự hấp dẫn đặc biệt cho truyện ngắn này là ở đâu? ( Phân tích và dẫn chứng) * Ghi nhớ: (SGK) (H) Chủ đề tư tưởng của chiếc lá cuối cùng đề cập đến những khía cạnh nào? - Tình yêu thương cao cả của những người nghèo khổ với nhau. - Sức mạnh của tình yêu cuộc sống chiến thắng bệnh tật.
  9. - Sức mạnh và giá trị nhân sinh, nhân bản của nghệ thuật. GV: Gọi hs đọc nội dung phần ghi nhớ. IV. Củng cố, dặn dò: 1. Củng cố: Nắm được nét cơ bản về nhân vật Xiu và cụ hoạ sĩ Bơ-men và giá trị nghệ thuật và tóm tắt tác phẩm. 2. Dặn dò: Học bài+ chuẩn bị bài “ Chương trình địa phương” Rút kinh nghiệm giờ dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2