intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

398
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm. bài văn thuyết minh.I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh :.1.Đề văn thuyết minh: A, Giới thiệu một gương mặt thể thao Việt Nam.. B, Giới thiệu một tập truyện..* Ví dụ:. C, Giới thiệu chiếc nón lá Việt Nam.. D, Giới thiệu chiếc áo dài Việt Nam.. E, Thuyết minh về chiếc xe đạp.. G. Thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng. chiến.. H. Giới thiệu về một di tích, thắng cảnh nổi. tiếng của quê hương (đền ,chùa ,hồ ,kiến. trúc.). I. Thuyết minh về một giống vật nuôi có ích.. K. Thuyết minh về một món ăn dân tộc ... Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm. bài văn thuyết minh.I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh :.1.Đề văn thuyết minh:A, Giới thiệu một gương mặt thể thao Việt Nam.. B, Giới thiệu một tập truyện.. C, Giới thiệu chiếc nón lá Việt Nam.. D, Giới thiệu chiếc áo dài Việt Nam.. E, Thuyết minh về chiếc xe đạp.. G. Thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng. chiến.. H. Giới thiệu về một di tích, thắng cảnh nổi. tiếng của quê hương (đền ,chùa ,hồ ,kiến. trúc.). I. Thuyết minh về một giống vật nuôi có ích.. K. Thuyết minh về một món ăn dân tộc ... Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm. bài văn thuyết minh.. I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh :. 1. Đề văn thuyết minh: A, Giới thiệu một gương mặt thể thao Việt Nam..- Đối tượng : con người, đồ B, Giới thiệu một tập truyện.. vật, con vật, món ăn, di. tích, thắng cảnh, lễ tết... C, Giới thiệu chiếc nón lá Việt Nam..-Yêu cầu: giới thiệu, thuyết D, Giới thiệu chiếc áo dài Việt Nam.. minh về đối tượng đó E, Thuyết minh về chiếc xe đạp.. (trình bày tri thức về đối. G. Thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng. tượng ). chiến.. => Đề văn thuyết H. Giới thiệu về một di tích, thắng cảnh nổi. minh nêu các đối tiếng của quê hương (đền ,chùa ,hồ ,kiến. tượng để người làm trúc.). trình bày tri thức về I. Thuyết minh về một giống vật nuôi có ích.. chúng ... Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm. bài văn thuyết minh..I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.1. Đề văn thuyết minh: nêu các đối tượng để người làm trình bày. tri thức về chúng ... Thảo luận nhóm. ( Thời gian 3 phút).. Cho ba đề văn sau:.1. Tả về cô giáo chủ nhiệm lớp em..2. Kể về một lần mắc lỗi khiến cô giáo ( thầy. giáo).phiền lòng..2. Giới thiệu về cô giáo chủ nhiệm lớp em.. ? Từ việc tìm hiểu ba đề văn trên, hãy phân biệt. sự khác nhau giữa đề văn thuyết minh với đề. văn miêu tả, tự sự ?..Sự khác nhau giữa đề văn thuyết minh với đề văn miêu tả, tự sự:... §Ò v¨n miªu t¶ §Ò v¨n tù sù §Ò v¨n thuyÕt. minh. Nªu ® t­îng. èi Nªu ® t­îng (sù. èi Nªu ® t­îng. èi. ( ng­êi, sù vËt, viÖc), yªu cÇu ( ng­êi, sù vËt,. ® vËt, con vËt,. å ng­êi viÕt tr×nh ® vËt, con vËt,. å. di tÝch, lÔ tÕt, bµy l¹i diÔn di tÝch, lÔ tÕt,. …) yªu cÇu ng­êi biÕn cña sù …), yªu cÇu ng­. viÕt t¸i hiÖn l¹i viÖc. êi viÕt tr× bµy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh - Ngữ văn 8

 1. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh : 1.Đề văn thuyết minh: A, Giới thiệu một gương mặt thể thao Việt Nam. B, Giới thiệu một tập truyện. * Ví dụ: C, Giới thiệu chiếc nón lá Việt Nam. D, Giới thiệu chiếc áo dài Việt Nam. E, Thuyết minh về chiếc xe đạp. G. Thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng chiến. H. Giới thiệu về một di tích, thắng cảnh nổi tiếng của quê hương (đền ,chùa ,hồ ,kiến trúc.) I. Thuyết minh về một giống vật nuôi có ích. K. Thuyết minh về một món ăn dân tộc .
 2. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh : 1.Đề văn thuyết minh:A, Giới thiệu một gương mặt thể thao Việt Nam. B, Giới thiệu một tập truyện. C, Giới thiệu chiếc nón lá Việt Nam. D, Giới thiệu chiếc áo dài Việt Nam. E, Thuyết minh về chiếc xe đạp. G. Thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng chiến. H. Giới thiệu về một di tích, thắng cảnh nổi tiếng của quê hương (đền ,chùa ,hồ ,kiến trúc.) I. Thuyết minh về một giống vật nuôi có ích. K. Thuyết minh về một món ăn dân tộc .
 3. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh : 1. Đề văn thuyết minh: A, Giới thiệu một gương mặt thể thao Việt Nam. - Đối tượng : con người, đồ B, Giới thiệu một tập truyện. vật, con vật, món ăn, di tích, thắng cảnh, lễ tết... C, Giới thiệu chiếc nón lá Việt Nam. -Yêu cầu: giới thiệu, thuyết D, Giới thiệu chiếc áo dài Việt Nam. minh về đối tượng đó E, Thuyết minh về chiếc xe đạp. (trình bày tri thức về đối G. Thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng tượng ) chiến. => Đề văn thuyết H. Giới thiệu về một di tích, thắng cảnh nổi minh nêu các đối tiếng của quê hương (đền ,chùa ,hồ ,kiến tượng để người làm trúc.) trình bày tri thức về I. Thuyết minh về một giống vật nuôi có ích. chúng .
 4. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 1. Đề văn thuyết minh: nêu các đối tượng để người làm trình bày tri thức về chúng .
 5. Thảo luận nhóm ( Thời gian 3 phút) Cho ba đề văn sau: 1. Tả về cô giáo chủ nhiệm lớp em. 2. Kể về một lần mắc lỗi khiến cô giáo ( thầy giáo) phiền lòng. 2. Giới thiệu về cô giáo chủ nhiệm lớp em. ? Từ việc tìm hiểu ba đề văn trên, hãy phân biệt sự khác nhau giữa đề văn thuyết minh với đề văn miêu tả, tự sự ?
 6. Sự khác nhau giữa đề văn thuyết minh với đề văn miêu tả, tự sự: §Ò v¨n miªu t¶ §Ò v¨n tù sù §Ò v¨n thuyÕt minh Nªu ® t­îng èi Nªu ® t­îng (sù èi Nªu ® t­îng èi ( ng­êi, sù vËt, viÖc), yªu cÇu ( ng­êi, sù vËt, ® vËt, con vËt, å ng­êi viÕt tr×nh ® vËt, con vËt, å di tÝch, lÔ tÕt, bµy l¹i diÔn di tÝch, lÔ tÕt, …) yªu cÇu ng­êi biÕn cña sù …), yªu cÇu ng­ viÕt t¸i hiÖn l¹i viÖc. êi viÕt tr× bµy nh ® ® Æc iÓm, tÝnh tri thøc vÒ ® t­ èi chÊt næi bËt îng. cña ® t­îng. èi
 7. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 1. Đề văn thuyết minh: nêu các đối tượng để người làm trình bày tri thức về chúng . 2.Cách làm bài văn thuyết minh: * Ví dụ: Bài văn “ Xe đạp” ( SGK/138,139) -Đối tượng : Chiếc xe đạp -Nội dung : Trình bày tri thức về chiếc xe đạp Mở bài : Giới thiệu chung về chiếc xe đạp . Bố Thân bài : Giới thiệu cấu tạo, nguyên tắc cục: hoạt động của xe đạp; lợi ích của xe đạp Kết bài : Vai trò, vị trí của xe đạp trong đời sống hiện tại và tương lai
 8. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I.Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 1.Đề văn thuyết minh: 2.Cách làm bài văn thuyết minh : *Ví dụ : Bài văn: “Xe đạp” Xe đạp Bộ phận chính Bộ phận phụ Hệ thống Hệ thống Hệ thống Chắn xích, truyền điều chuyên chắn bùn, động: khiển: chở: yên đèn xe, khung,bàn xe, dàn đèo chuông đạp,trục, ổ Ghi bi, đĩa, ổ hàng, giỏ đông,bộ líp,răng đựng đồ. phanh ... cưa,ổ líp,
 9. Xe đạp Bộ phận chính Bộ phận phụ ⇒PP Hệ thống Hệ thống Hệ thống Chắn xích, phân truyền điều chuyên chắn bùn, loại, động: khiển: chở: yên đèn xe, phân khung,bàn xe, dàn đèo chuông Ghi tích đạp,trục, ổ hàng, giỏ bi, đĩa, ổ đông,bộ líp,răng đựng đồ. phanh ... cưa,ổ líp, bánh xe,... PP thuyết PP thuyết PP thuyết PP thuyết minh: liệt minh: liệt minh: liệt minh: liệt kê;giải kê; giải kê; nêu số thích; phân thích; phân kê, giải liệu thích loại, phân loại, phân tích tích
 10. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh : 1. Đề văn thuyết minh: nêu các đối tượng để người làm trình bày tri thức về chúng. 2. Cách làm bài văn thuyết minh : * Muốn làm bài văn thuyết minh cần: - Hiểu kĩ về đối tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng. - Phương pháp thuyết minh phải phù hợp , linh hoạt . - Ngôn từ chính xác, dễ hiểu . * Bè c ô c c ña bµi v¨n thuyÕt minh th-ê ng c ã ba phÇn : - Më bµi : g iíi thiÖu ®è i t-îng thuyÕt minh . - Th©n bµi : tr×nh bµy c Êu t¹o , ®Æc ®iÓm ,lîi Ýc h ...c ña ®è i t-îng - KÕt bµi : bµy tá th¸i ®é ®è i víi ®è i t-îng .
 11. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh : 1 Đề văn thuyết minh: 2.Cách làm bài văn thuyết minh : II. Luyện tập Lập dàn ý cho đề bài: “ Thuyết minh về con trâu ở làng quê Việt Nam”
 12. Một số hình ảnh về con trâu ở làng quê Việt Nam
 13. Một số hình ảnh về con trâu ở làng quê Việt Nam
 14. Mộ số hình ảnh về con trâu ở làng quê Việ Nam Mộtt số hình ảnh về con trâu ở làng quê Việtt Nam
 15. Một số hình ảnh về con trâu ở làng quê Việt Nam
 16. Tiết 52: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh I.§Ò v¨n thuyÕt minh vµ c ¸c h lµm bµi v¨n thuyÕt minh : 1 §Ò v ¨n thuy Õt m inh: 2.C¸c h lµm b µi v ¨n thuy Õt m inh : II. Luyện tập Lập dàn ý cho đề bài: “ Thuyết minh về con trâu ở làng quê Việt Nam”
 17. Dàn ý đề bài: “ Thuyết minh về con trâu ở làng quê Việt Nam” * Mở bài: Giới thiệu chung về con trâu trong đời sống của người nông dân. * Thân bài: - Giới thiệu nguồn gốc, lai lịch của con trâu - Giới thiệu đặc điểm hình dáng, các bộ phận cơ thể: thân hình, cân nặng, cặp sừng, chân, màu lông, đuôi,… - Đặc điểm con trâu qua các thời kì sinh trưởng: giai đoạn nghé, giai đoạn trưởng thành. - Lợi ích của con trâu: cho sức kéo; phân bón ruộng; khả năng sinh sản tốt; cho thịt, sữa; tạo nên giá trị văn hoá truyền thống dân tộc (lễ hội chọi trâu),… - Tình cảm gắn bó của trẻ thơ làng quê với con trâu, của người nông dân với con trâu. * Kết bài: Khẳng định vai trò của con trâu trong đời sống người nông dân ở làng quê Việt Nam hiện tại và tương lai.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2