Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 36 – 37 LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
161
lượt xem
10
download

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 36 – 37 LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh rèn kỷ năng tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố . - Biết cách tìm BCNN của hai hay nhiều số . 3./ Thái độ : - Học sinh biết phân biệt được qui tắc tìm BCNN với qui tắc tìm ƯCLN , biết tìm BCNN một cách hợp lý trong từng trường hợp cụ thể , biết vận dụng tìm BCNN và bội chung trong các bài toán thực tế đơn giản .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 36 – 37 LUYỆN TẬP

  1. Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 36 – 37  LUYỆN TẬP I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - BCNN của nhiều số 2./ Kỹ năng cơ bản : - Học sinh rèn kỷ năng tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố . - Biết cách tìm BCNN của hai hay nhiều số . 3./ Thái độ : - Học sinh biết phân biệt được qui tắc tìm BCNN với qui tắc tìm ƯCLN , biết tìm BCNN một cách hợp lý trong từng trường hợp cụ thể , biết vận dụng tìm BCNN và bội chung trong các bài toán thực tế đơn giản . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp :
  2. 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ : Kiểm tra bài tập về nhà 150 trang 59 BCNN(10 , 12 , 15) = 60 BCNN(8 , 9 , 11) = 792 BCNN(24 , 40 , 168) = 840 3./ Bài mới : TIẾT 36 Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Nêu cách - 369 là III.- Cách tìm Bội tìm BCNN BCNN chung thông qua - 720 , 1080 , tìm BCNN - Nhận xét - Hỏi - liên hệ giữa . . . đều là Ví dụ : Đáp các phần tử bội của 360 Cho A = { x  N | x của BC(8 , 18  8 ; x  18 ; x  30 ; x , 30) < 1000 } Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần - Để tìm bội
  3. - Vậ ta có thể chung của các tử tìm bội chung số đã cho, ta x  BC(8 , 18 , 30) của hai hay có thể tìm các và x < 1000 nhiều số bội của BCNN(8 , 18 , BCNN của thông qua 30) = 23 . 32 . 5 = 360 các số đó . BCNN ? BC(8 , 18 , 30) = { 0 ; 360 ; 720 ; 1080 ; . . .} Vậy A = { 0 ; 360 ; 720} Để tìm BCNN của các số đã cho , ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó . + Bài tập 152 / 59 - Hoạt - Tổ 5 thực a  15 ; a  18 và động hiện a  15 a nhỏ nhất theo
  4. nhóm Suy ra a là BCNN(15  a là gì , 18) của 15 15 = 3 . 5 a  18 - Tổ 18 = 2 . 32  a là gì trưởng của 18 phân BCNN(15 , 18) = 2 công . 32 . 5 = 90 Tóm lại a là - Tổ 4 thực bạn gì của 15 và Vậy a = 90 hiện mình 18 + Bài tập 153 / 59 lên bảng 30 = 2 . 3 . trình Chú ý a 5 bày bài nhỏ nhất 4 5 = 32 . 5 giải và khác 0 giải BCNN(30 ; 45) = 2 . thích 32 . 5 = 90 - Tổ 3 thực BC(30 , 45) = { 0 ; 90 ; hiện 180 ; 270 ; 360 ; 450 ; 540 ; . . . } Vậy a = 0 , 90 , 180 , 270 , 360 , 450 + Bài tập 154 / 59 Gọi a là số Học sinh
  5. lớp 6C Ta có a  BC(2 , 3 , 4 , 8) và 35  a  60 BCNN(2 , 3 , 4 , 8) = 23 . 3 = 24 BC(2 , 3 , 4 , 8) = { 0 , 24 , 48 , 72 . . . . . }  a = 48 Số Học sinh của lớp 6C là 48 (Học sinh) 4./ Củng cố : Tìm số tự nhiên a , biết rằng a < 1000 và a  60 ; a  280 5./ Hướng dẫn dặn dò : Về nhà làm các bài tập 155  158 SGK trang 60
  6. TIẾT 37 Hoạt Giáo Họ Bài ghi viên c động sin h + Bài tập 155 / 60 a 6 150 28 50 b 4 20 15 50 - Xem - ƯCLN(a,b) 2 10 1 50 kết quả Tổ - Hoạt ,so sánh 2 BCNN(a,b) 1 300 42 50 động tích a . b thự 2 0 và c theo ƯCLN(a,b).BCN 2 300 42 250 ƯCLN(a hiệ nhó N(a,b) 4 0 0 0 ,b) ; n m BCNN(a a.b 2 300 42 250 , b)  4 0 0 0 - Tổ
  7. trưở Kết luận ng Nhận xét : ƯCLN(a,b) . BCNN(a,b) phân =a.b công - + Bài tập 156 / 60 bạn Tổ x x  BC(12 , 21 , 28) và 150 mình 1 12 nên < x < 300 lên th ự bảng x là bội BCNN(12 , 21 , 28) = 84 c trình của 12 Đáp số : x  { 168 , 252 } hiệ bày x n + Bài tập 157 / 60 bài 21 nên Số ngày phải tìm là BCNN(10 ,12) = giải x là bội 60 và của21 giải + Bài tập 158 / 60 x thích Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a , ta 28 nên có : x là bội của 28 a  BC(8,9) và 100  a  200 - Vậy x BC(8 , 9) = { 0 , 72 , 144 , 216 Tổ là BC(12 5 ,.... } , 21 , 28) thự Trả lời : Số cây mỗi đội phải trồng là và c 144 cây 150 hiệ
  8. 5./ Hướng dẫn dặn dò : Soạn 10 câu hỏi ôn tập ở SGK trang 61 chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
Đồng bộ tài khoản