intTypePromotion=1

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 67 – 68 ÔN TẬP CHƯƠNG II I.- Mục tiêu : Thông qua

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
277
lượt xem
9
download

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 67 – 68 ÔN TẬP CHƯƠNG II I.- Mục tiêu : Thông qua

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : Thông qua các câu hỏi ôn tập và giải các bài tập phần ôn tập chương GV hệ thống lại các kiến thức cơ bản của chương học sinh cần : - Nắm vững số nguyên các phép tính cộng , trừ , nhân , qui tắc chuyển vế , qui tắc dấu ngoặc - Rèn kỷ năng áp dụng các tính chất của các phép tính , các qui tắc thực hiện được các phép tính cộng , trừ , nhân số nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 67 – 68 ÔN TẬP CHƯƠNG II I.- Mục tiêu : Thông qua

  1. Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 67 – 68 ÔN TẬP CHƯƠNG II I.- Mục tiêu : Thông qua các câu hỏi ôn tập và giải các bài tập phần ôn tập chương GV hệ thống lại các kiến thức cơ bản của chương học sinh cần : - Nắm vững số nguyên các phép tính cộng , trừ , nhân , qui tắc chuyển vế , qui tắc dấu ngoặc - Rèn kỷ năng áp dụng các tính chất của các phép tính , các qui tắc thực hiện được các phép tính cộng , trừ , nhân số nguyên . - Biết vận dụng các tính chất trong tính toán và biến đổi biểu thức . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc Học sinh thực hiện 5 câu hỏi ôn tập chương - GV củng cố sửa sai 3./ Bài mới :
  2. TIẾT 67 Học sinh Giáo viên Bài ghi + Bài tập 107 / 98 : Hoạt động nhóm - GV củng cố : a) số Khi nói nguyên a thì ta a -b không thể xác 0 b -a định được a là - Học sinh thực b) số nguyên âm hiện hay số nguyên | b| | a| dương - Không phải –a | -b| | -a| là số âm a 0 b c) a < 0 và -a = | a| = | -a| > 0 b = | -b | = | b | >0 và b < 0
  3. + Bài tập 108 / 98 : Khi a > 0 thì -a < 0  a > -a - Nhắc lại thứ tự trong tập hợp Khi a < 0 thì -a > 0 các số nguyên  a < -a - Học sinh thực + Bài tập 109 / 98 : hiện - 624 ; - 570 ; - 287 ; 1441 ; 1596 ; 1777 ; 1850 + Bài tập 110 / 99 : a) Tổng của hai số - Học sinh thực nguyên âm là một - Nhắc lại qui hiện số nguyên âm (Đ) tắc cộng và qui b) Tổng của hai số tắc nhân hai số nguyên dương là nguyên cùng
  4. dấu , hai số một số nguyên nguyên khác dấu dương (Đ) c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm (S) d) Tích của hai số - Học sinh thực nguyên dương là - Ap dụng qui hiện một số nguyên tắc bỏ dấu dương (Đ) ngoặc để + Bài tập 111 / 99 : được một a) [(-13) + (-15)] + (- tổng đại số 8) = (-28) + (-8) = rồi áp dụng - 36 tính chất kết hợp để thực b) 500 – (-200) – hiện phép 210 – 100 tính . = 500 + 200 – 210 – 100 = 700 – 310 4./ Củng cố : = 390 Củng cố c) - (-129) + (-119) từng phần trong – 301 + 12 từng bài tập = 129 – 119 – 301 5./ Dặn dò : + 12
  5. Làm các bài tập = (129 + 12) – 113 đến 121 (119 + 301) = 141 SGK trang 99 và – 420 = 21 100 d) 777 – (-111) – (- 222) + 20 = 777 + 111 + 222 + 20 = 1130 + Bài tập 112 / 99 : a – 10 = 2a –5 - 10 + 5 = 2a – a -5 = a a =- 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản