Giáo án Địa Lý lớp 10: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
245
lượt xem
28
download

Giáo án Địa Lý lớp 10: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ. - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. - Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. 2. Về kĩ năng - Biết đọc và phân tích lược đồ về tỷ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. - Xác định được trên bản đồ các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa Lý lớp 10: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

  1. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ. - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. - Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. 2. Về kĩ năng - Biết đọc và phân tích lược đồ về tỷ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. - Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới. II- THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Một số hành ảnh về hoạt động của ngành dịch vụ - Sơ đồ SGK
  2. III - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Nêu vấn đề - Đàm thoại - Thảo luận III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1- Ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của giáo viên và học Nội dung chính sinh I- Cơ cấu, vai trò của ngành dịch vụ - Hoạt động 1: Học sinh nhắc lại 1- Cơ cấu: 3 khu vực lao động của dân số - Bao gồm: - Kể một số ngành không thuộc + Dịch vụ kinh doanh về khu vực 1, khu vực 2 + Dịch vụ tiêu dùng
  3. - Hình thành khái niệm ngành + Dịch vụ công dịch vụ - Hoạt động 2: Học sinh dựa vào sách giáo khoa, thảo luận về các ngành dịch vụ. Nêu sự khác nhau 2- Vai trò về các ngành này - Thúc đẩy các ngành sản xuất - Hoạt động 3: Với cơ cấu như phát triển, chuyển dịch cơ cấu vậy, ngành dịch vụ có vai trò gì ? nền kinh tế - Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm - Khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học. - Trên thế giới hiện nay, cơ cấu lao động của ngành dịch vụ tăng - Tập trung chủ yếu ở các nước
  4. phát triển: Hoa Kỳ 80% ; Tây Âu 50 - 79% II- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự - Hoạt động 4 (chia nhóm): phân bố, phát triển ngành dịch + Nhóm 1: Phân tích ảnh hưởng, vụ: tìm ví dụ nhân tố 1 1- Trình độ phát triển và năng + Nhóm 2: Nhân tố 2 suất lao động xã hội: Đầu tư, bổ + Nhóm 3: Nhân tố 3 sung lao động dịch vụ + Nhóm 4: Nhân tố 4 Ví dụ: + Nhóm 5: Nhân tố 5 2- Quy mô, cơ cấu dân số: Nhịp + Nhóm 6: Nhân tố 6 điệu cơ cấu dịch vụ - Giáo viên bổ sung củng cố Ví dụ: 3- Phân bố dân cư, mạng lưới quần cư ---> mạng lưới ngành dịch vụ 4- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán: Hình thức tổ chức
  5. mạng lưới dịch vụ. Ví dụ: 5- Mức sống, thu nhập thực tế: Sức mua, nhu cầu dịch vụ. Ví dụ: 6- Tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng du lịch - Sự phát triển, phân bố ngành - Hoạt động 5 (cá nhân): Học dịch vụ sinh dựa vào hình 35, nhận xét về Ví dụ: tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ III- Đặc điểm phân bố các ngành cấu GDP của các nước. dịch vụ trên thế giới: - Lấy ví dụ chứng minh trên lược - Ở các nước phát triển, ngành đồ dịch vụ chiếm tỷ trọng cao - Học sinh nêu đặc điểm phân bố (60%), nước đang phát triển ngành dịch vụ ở một số nước, (50%)
  6. trong một nước. - Các thành phố cực lớn chính là - Giáo viên bổ sung củng cố các trung tâm dịch vụ lớn. - Ở mỗi nước lại có các thành phố chuyên môn hóa về một số loại dịch vụ - Các trung tâm giao dịch thương mại hình thành trong các thành phố lớn. - Việt Nam 4- Kiểm tra đánh giá: Chọn câu trả lời đúng: 1- Dịch vụ là ngành: a/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. b/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển. c/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước phát triển.
  7. 2- Nhân tố ảnh hưởng đến mạng lưới dịch vụ là: a/ Phân bố dân cư, mạng lưới quần cư b/ Mức sống, thu nhập thực tế c/ Tài nguyên thiên nhiên 5- Hoạt động nối tiếp: Làm bài tập sách giáo khoa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản