intTypePromotion=1

Giáo án điện tử tiểu học: Let's Learn Table

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
136
lượt xem
22
download

Giáo án điện tử tiểu học: Let's Learn Table

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học: let's learn table', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Let's Learn Table

  1. Tr­ê ng TiÓu häc S ao §á I Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ Thu Hßa    
  2. Tue s day , No ve mbe r 10 th 2 009 Chec k the old le s s on Read and comple te the s ente nces 1. An ……… for yo u a pple pe 2. I have a……… n 3 . The ……… is on the hat c at book 4. I have a …… cak 5. I have a ……… e
  3. 2 009                       Tue s day, No ve mbe r 10 th                                               Unit Six : F                                                              1. Lis te n and re pe at                                                                                                                                  fathe r fis h
  4. Tue s day , No ve mbe r 10 2 009 th Unit s ix : F 2 . Lo o k and s ay f a th e r fi s h
  5.                                          Tue s day , No ve mbe r 10 2 009 th Unit s ix : F  3. Re ad and m atc h fathe r fis h
  6. Tue s day , No ve mbe r 10 2 009 th Unit s ix : F 4 .Co mple te the w o rds ….. ….. is h a the r
  7. Tue s day , No ve mbe r 10 th 2009 Unit s ix : F
  8. 2 009                       Tue s day, No ve mbe r 10 th                                               Unit Six : F Reorde r to make w ords                                                              a b c d e f i j s h r k o t n m                                                                                                                               fis h fathe r
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2