intTypePromotion=1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Ra đi tìm đường cứu nước

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
122
lượt xem
29
download

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Ra đi tìm đường cứu nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: ra đi tìm đường cứu nước', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Ra đi tìm đường cứu nước

 1. Người thực hiện: Lê Ngọc Sơn, Trường Tiểu học Anh Sơn
 2. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011 Lịch sử 1 Các phong ột s chống thực ch Pháp - . Hãy nêu mtrào ố phong tràodânống thực cuốiPhápkcuối thđầkỉ thế kỉ XX: thế kỉ XX? dân thế ỉ XIX - ế u XIX - đầu Phong trào Khởi nghĩa Nam Kì, Phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du, … -2. ác sao các phong trào chống Pháp C Vì phong trào chống Pháp của nhân dân a nhânidân ta cuối- thầukthế kỉ XX u củ ta cuố thế kỉ XIX đ ế ỉ XIX - đầ đthếthỉ XXạiều doất bại? được con ều k ất b đ là th chưa tìm đường cứu nước đúng đắn.
 3. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011 Lịch sử 1. Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành -Đây là ai? - Em biết gì về thời niên thiếu của người này?
 4. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011 Lịch sử Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 - trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. - Nguyễn Tất Thành lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung,sau này lấy tên là Nguyễn Ái Quốc– Hồ Chí Minh. - Lớn lên giữa lúc nước mất, nhà tan, lại được chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc phong kiến, Người sớm nuôi ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phãng đồng bào.
 5. Thân sinh của Nguyễn Tất Thành Cụ Hoàng Thị Loan Cụ Nguyễn Sinh Sắc 1868 - 1900 1863 - 1929
 6. Để tìm hiểu thêm về Nguyễn Tất Thành các em tìm đọc cuốn sách này. Cha và con khắc họa chân dung Bác Hồ từ khi là cậu bé 10 tuổi đến khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước.
 7. 1. Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành Đọc tập truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng để hiểu thêm về quê hương và thời niên thiếu của Bác Hồ.
 8. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011 Lịch sử Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Đọc thầm từ” Nguyễn Tất Thành khâm phục”…”cứu dân” 2. Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành + Mục đích đi ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành là gì? Mục đích đi ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành là để tìm con đ ường c ứu n ước phù h ợp Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường của các + Vì sao Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường của bậc tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, các bậc tiền bối? Hoàng Hoa Thám,… vì các con đường này đều thất bại
 9. 2. Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành Conớcường cứđó, Nguyễn TấttThànhn đãối nhtư ịsau: Trướđ tình hình u nước của ấ Thànhđã quyế tđ nh Trư c tình hình đó, Nguyễn T các tiề b quyế phải tìm ải làmường mới để có thể cứu nước, cứu dân. định ph con đ gì? C ôNguyễnBéit Ch©u muèn tìm conµoường c®Ón®¸nh ới Phan Béi Thành muốn dùa v µo NhËt ứu ®¸nhm Tấ ước đ Cô Phan hiểu Ch©u muènt dùa c và nỗi thố®Ókhổ của tình cảnh đấ nướ v NhËt ng vì thấu ®uæ ii Ph¸p,muốn đánh lµ ổ«thực dân Pháp, giải phóng ®uæ Ph¸p, ®iÒu nµy đuv i« c ïng nguy hiÓm, nhân dân ®iÒu nµy lµ v cïng nguy hiÓm, c h¼ng ộkh¸c g× “§uæ ii hæ c öa tr-íc, r-íc beo c öa c h¼ng kh¸c g× “§uæ hæ cöa tr-íc, r-íc beo c öa dân t c. ssau”. sao Nguyễn Tất Thành muốn tìm con đường cứu Vì au”. Cô Phan i? Cô Phan Ch©u Trinh dùa v µo ng-êii Ph¸p lµm cho nước mớ Ch©u Trinh dùa v µo ng-ê Ph¸p lµm cho n -íc ta giµu cã, v¨n minh nh-ng lµ ®iÒu kh«ng thÓ n -íc ta giµu cã, v¨n minh nh-ng lµ ®iÒu kh«ng thÓ tthùc hiÖn “Ch¼ng kh¸c g× cÇu xin giÆc rñ lßng hùc hiÖn “Ch¼ng kh¸c g× cÇu xin giÆc rñ lßng tth-¬ng ”. h-¬ng ”. Cô Hoµng Hoa Th¸m trùc tiÕp ®Êu tranh chèng C ô Hoµng Hoa Th¸m trùc tiÕp ®Êu tranh chèng P h¸p nh-ng v × lÎ loi nªn phong trµo cña cô còng bÞ P h¸p nh-ng v × lÎ loi nªn phong trµo cña c ô còng bÞ tthÊt b¹i. hÊt b¹i.
 10. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011 Lịch sử Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 3. Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành THẢO LUẬN NHÓM 2 + Nguyễn Tất Thành đã lường trước những khó khăn nào khi ra nước ngoài ? + Người đã định hướng giải quyết những khó khăn đó ra sao ? + Những điều đó cho thấy ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Người như thế nào ? Theo em, vì sao Người có được quyết tâm đó ?
 11. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011 Lịch sử Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 3. Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành Người rủ Tư Lê, một người bạn thân đi cùng, phòng khi  Những điều đó cho thấy Người có ý chí và quyết tâm ốm đau có người bên cạnh. Nhưng anh Tư Lê không đủ cao gười biết tcon đườra nước ngoài c ột mìnhi là rất mạdân tộc. ng cứu nướ mvà giả phóng o hiểm, Nđi tìm ra r đi… can đảm raước khi Ngườlàcó đượđau. Bêntctâm đó, Người ười có lòng yêunnước, nhất i lúc ốm c quyế ạnh đó vì Ng cũng không có tiề yêuNgười bàoờt tâm định ấtướviệc gì để sốngtvà đi ra đ2. Ngư ế i đãắlàm b h cứ ng giải quyế những ồng quy sâu s c. + Nguyễngoài.Thành iđã lận ng trước những khó khăn n Tất ườc + nước khănđó ườ nhấy ?ả việc phtụ bếp, mộtìm đường khó nước ngoài ?sao ý chí quyế tâm ra đi t công đó ra Những điều Ng cho th nào khi ra t nặng nhọc và nguy hiểm vô cùng. cứviệc rấ của Người như thế nào ? Theo em, vì sao Người u nước có được quyết tâm đó ?
 12. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011 Lịch sử 1. Quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành 2. Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành 3. Ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành Ng uyÔn TÊt Thµnh ®· rê i Tæ què c ra ®i trªn trªn c o n tµu  NGUYỄN TẤT THÀNH với tên mới – VĂN BA – đã ra đi tìm n µo , víi c ¸i tªn g × ? đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), trên con tàu Đô đốc La – tu - sơ Tờ-rê-vin vào ngày 5 – 6 -1911.
 13. Hãy chỉ trên lược đồ vị trí của Sài gòn? Tại đây có bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước Sài Gòn
 14. Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX
 15. Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2011 Lịch sử Tµu §« ®è c La-tu-s ¬ Tê -rª-vin
 16. Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp trên chiếc tàu La-tu-sơ Tờ-rê-vin
 17. Đoạn phim tư liệu về tìm đườmg cứu nước của Bác Hồ
 18. Bến cảng Nhà Rồng ngày nay
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2