intTypePromotion=3

Giáo án Giải tích 12: Hàm số lũy thừa

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
8
lượt xem
0
download

Giáo án Giải tích 12: Hàm số lũy thừa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Giải tích 12: Hàm số lũy thừa giúp học sinh nắm được tập xác định, công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số lũy thừa. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Giải tích 12: Hàm số lũy thừa

 1. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 Tiết 25 HÀM SỐ LŨY THỪA A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được tập xác định, công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số lũy thừa. 2. Kỷ năng. - Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo. 3. Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc. B. Phương pháp. -Gợi mở, vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm. C. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo. 2. Học sinh: Học thuộc bài cũ, đọc trước bài học. D. Tiến trình bài dạy. 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. 23.21  53.54 Tính: B  3 ? 10 :102  (0,25)0 3. Nội dung bài mới.
 2. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 a. Đặt vấn đề: Các em đã được học các khái niệm, tính chất của lũy thừa. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm số lũy thừa. b. Triển khai bài. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC I. Khái niệm. -Hàm số y  x được gọi là hàm số lũy. - Giáo viên phát biểu khái niệm hàm số lũy  thừa. thừa,    . - Học sinh lấy một vài ví dụ minh họa. 1 *Ví dụ 1: yx 2 yx 3 y  x 1 y  x0 - Học sinh nhận xét về tập xác định của các * Chú ý:Tập xác định của hàm số luỹ thừa hàm số ở ví dụ 1. y  x  tuỳ thuộc vào giá trị của  - Giáo viên nhận xét và phát biểu chú ý về -  nguyên dương, TXĐ:  tập xác định của hàm số lũy thừa. -  nguyên âm hoặc bằng 0, TXĐ:  \ 0 -  không nguyên, TXĐ: (0; ) *Ví dụ 2:Tìm TXĐ của các hàm số ở ví dụ 1. II. Đạo hàm của hàm số lũy thừa. -Học sinh nhắc lại công thức tính đạo hàm của các hàm số y  x , n   n * (x  )'  x 1    R; x  0  y  x, x  0 *Ví dụ 3: Tính đạo hàm. -Giáo viên phát biểu công thức tính đạo 4 4 ( 43 1) 4 13 hàm của hàm số lũy thừa. a. (x )'  x 3  x 3 3 -Chia học sinh thành nhóm tư duy, thảo
 3. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 luận tìm cách tính đạo hàm các hàm số đã   ' cho,qua đó làm rõ hơn công thức tính đạo b. x 5 5x 5 1 ,  x  0 hàm. '  2 3  c.  3x  5x  1 4    -Qua ví dụ 3c giáo viên phát biểu chú ý về 1 3   3x  5x  1 4  3x 2  5x  1 đạo hàm hàm số hợp của hàm số lũy thừa. 2  ' 4 1 3   4  6x  5   3x 2  5x  1 4 *Chú ý: u    ' u  -1u ' III. Khảo sát hàm số lũy thừa. -Tập xác định của hàm số y  x luôn chứa  -Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách khảo sát hàm số lũy thừa với hai khoảng (0; ) . Ta khảo sát hàm số trên tập trường hợp thông qua đã biết trình tự các khảo sát (0; ) bước khảo sát hàm số (bảng phụ 1). y  x ,   0 (bảng phụ 1) y  x ,   0 *Chú ý: Khi khảo sát các hàm số lũy thừa cụ thể ta phải xét hàm số đó trên toàn bộ tập xác định của nó. *Ví dụ 4. A. Khảo sát hàm số: y  x 3 B. Từ đó suy ra đồ thị hàm số y   x 3 -Học sinh giải ví dụ 4 nhằm nắm rõ hơn bài
 4. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 học. - Bảng phụ 1: y = x ,  > 0 y = x ,  < 0 1. Tập khảo sát: (0 ; + ). 1. Tập khảo sát: ( 0 ; + ) 2. Sự biến thiên: 2. Sự biến thiên: y' = x-1 > 0 , x > 0 y' = x-1 < 0 x > 0 Giới hạn đặc biệt: Giới hạn đặc biệt: lim x   0 , lim x    lim x    , lim x   0 x 0 x  x 0 x  Tiệm cận: Không có Tiệm cận: Trục Ox là tiệm cận ngang. Trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị. 3. Bảng biến thiên: 3. Bảng biến thiên: x 0 + x 0 + y’ + y’ - y + y + 0 0 4. Đồ thị (H.28 với  > 0) 4. Đồ thị (H.28 với  < 0) >
 5. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 4. Củng cố. -Nhắc lại khái niệm và các tính chất, công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa. 5. Dặn dò. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. -Làm các bài tập trong sgk. *****************************************************
 6. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 Tiết 26 BÀI TẬP A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Học sinh nắm được tập xác định, công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số lũy thừa 2.Kỷ năng. -Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo. 3. Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc. B. Phương pháp. -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm. C. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo. 2. Học sinh. Đọc trước bài học. D. Tiến trình bài dạy. 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3 a. y  (x  2x  3) 2 Tìm đạo hàm: 1 b. y  (x  x  x) 3 2 2 3. Nội dung bài mới:
 7. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 a. Đặt vấn đề: Các em đã được học các khái niệm, tính chất các công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa.Vận dụng chúng một cách linh hoạt vào giải toán có hiệu quả là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. b. Triển khai bài. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1.Tìm tập xác định của các hàm số: -Học sinh dựa vào giá trị của  để tìm tập xác 1 b.y=  x 2  x  2   2 a.y= (1  x) 3 định của các hàm số đã cho. -  nguyên dương, TXĐ:  c.y=  x 2  1 2 3 d.y=  2  x 2  5 -  nguyên âm hoặc bằng 0, TXĐ:  \ 0 Giải. -  không nguyên, TXĐ: (0; ) a.Hàm số có nghĩa khi: 1  x  0  x  1 TXĐ: ( ;1) b.Hàm số có nghĩa khi:  x  1 x2  x  2  0    x2 TXĐ: ( ; 1)  (2; ) c.Hàm số có nghĩa khi: x  1  0  x  1 2 TXĐ:  \ 1 d.Hàm số có nghĩa khi: 2  x2  0   2  x  2 TXĐ: (  2; 2)
 8. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 Bài 2.Tính đạo hàm các hàm số: 1 1 a. y  (2 x  x  1) b. y  (4  x  x ) 2 3 2 4  c. y  (3 x  1) 2 d. y  (5  x ) 3 Giải. -Vận dụng các công thức tính đạo hàm của hàm số 1  2 a. y '  (4 x  1)(2 x  x  1) 3 2 lũy thừa để tính đạo hàm của các hàm số. 3 1  3 b. y '   (1  2 x )(4  x  x )  1 2 (x )'  x 4 +    R; x  0  4 3  1 + c. y '  (3 x  1) 2 u    ' u  -1u ' 2 d. y '   3(5  x ) 3 1 Bài 3.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 4 a. y  x b. y  x 3 3 Giải. a.TXĐ :D=(0; +  ) 4 1 . y’= x 3 >0 trên khoảng (0; +  ) nên h/s đồng biến 3 trên khoảng =(0; +  ) lim y  0 ; lim y= + x 0 x  -Tìm tập xác định ứng với từng hàm số cụ thể. . BBT -Tính đạo hàm các hàm số đã cho. x 0 +
 9. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 -Dựa vào giá trị số  kết kuận tính biến thiên của y’ + hai hàm số. y + -Tính giới hạn,tìm các đường tiệm cận (nếu có). 0 -Lập bảng biến thiên. -Chọn điểm,vẽ đồ thị của hai hàm số. Đồ thị : b) y = x-3 * TXĐ :D=R\ { 0} *Sự biến thiên : 3 - y’ =
 10. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 y 0 + - 0 Đồ thị : Bài 4.So sánh các số sau với số 1. 2,7 0,3 a. (4,1) b. (0,2) 3,2 0,4 c. (0,7) d. ( 3) Giải. a. 4,1  1  (4,1)  (4,1)0  (4,1) 2,7  1 2,7 b. 0,2  1  (0,2)  (0,2)0  (0,2)0,3  1 0,3 c. 0,7  1  (0,7)  (0,7)0  (0,7)3,2  1 3,2 -Áp dụng tính chất bất đẳng thức của lũy thừa để so sánh các số đã cho với số 1. d. 3  1  ( 3)0,4  ( 3)0  ( 3)0,4  1 4. Củng cố. -Nhắc lại khái niệm và các tính chất, công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa. 5. Dặn dò.
 11. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN-GIẢI TÍCH 12 -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. -Đọc trước bài học tiếp theo. *****************************************************
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản