Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP ĐỊNH LÝ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
121
lượt xem
11
download

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP ĐỊNH LÝ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- MỤC TIÊU - Củng cố cho HS về định lý Talét, hệ quả của định lý Talét, định lý đường phân giác trong tam giác. - Rèn cho HS kỹ năng vận dụng định lý vào việc giải bài tập để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai đường thẳng song song.II- CHUẨN BỊ GV:Bảng phụ, thước, com pa HS: Thước, com pa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP ĐỊNH LÝ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC

  1. LUYỆN TẬP ĐỊNH LÝ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC I- MỤC TIÊU - Củng cố cho HS về định lý Talét, hệ quả của định lý Talét, định lý đường phân giác trong tam giác. - Rèn cho HS kỹ năng vận dụng định lý vào việc giải bài tập để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai đường thẳng song song. II- CHUẨN BỊ GV:Bảng phụ, thước, com pa HS: Thước, com pa III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút)
  2. GV: Phát biểu tính chất phân giác HS phát biểu định lý... của tam giác. chữa bài tập 17/68 BT 17: DB MB sgk ?  (1) M1 = M2 (gt) => DA MA A EC MC  (2) M3 = M4 (gt) => EA MA D E Mà MB = MC (gt) (3) 23 1 4 Từ (1), (2), (3) DB EC   DE // BC => DA EA GV gọi HS nhận xét và cho điểm Hoạt động 2: Luyện tập (35 phút) GV cho HS đọc kĩ đề bài sau đó 1. bài tập 20/68 gọi 1 HS lên bảng vẽ hình ghi GT, HS vẽ hình ở phần ghi bảng KL của bài toán? HS dựa vào định lý Talet, đứng tại + Ta có EF//DC//AB. Để chứng chỗ trình bày cách làm. minh A B a OE = OF ta dựa vào đâu? E O F
  3. GV hướng dẫn HS lập sơ đồ chứg minh: OE = OF OE OF  DC DC HS trình bày ........... Cả lớp cùng nhận xét, sửa chữa... OA OB OE OA   và AC OD DC AC OF OB  DC BD AB // CD a // DC GV gọi HS trình bày bảng sau đó chữa và chốt phương pháp
  4. GV: gọi HS đọc yêu cầu của bài Bài tập 21/68 tập 21 sau đó lên bảng vẽ hình ghi HS đọc bài tập GT - KL của BT 21 Vẽ hình ghi GT - KL ở phần ghi bảng HS: D nằm giữa B và M Trình bày A 2 lý do 1 m n HS trình bày tại chỗ HS hoạt động theo nhóm và đưa ra kết quả nhóm Chứng minh DB AB m   (t / c) a) A1 = A2 (gt) => DC AC n m BD < DC nằm giữa B; =>D + hãy xác định vị trí của điểm D M mà BM = MC = 1/2 BC so với điểm B và M? Vì sao? b) n = 7cm; m = 3cm + So sánh S ABM với SACN với S (n  m) S (7  3) S S ADM    2(m  n) 2(7  3) 5 S ABC? + yêu cầu các nhóm làm BT 21, => S ADM = 20% SABC
  5. sau đó đưa ra kết quả của nhóm + Chữa và chốt phương pháp GV: yêu cầu HS theo dõi đề BT BT 22/70 22 trên bảng phụ? HS đọc đề bài + vẽ hình ghi GT - KL của bài tập HS vẽ hình ........... vào vở? HS hoạt động theo nhóm HS trình bày ở phần ghi bảng + Các nhóm trình bày lời giải bài a) B1 =B2 (gt) => DA AB DA 3 tập 22?    AC AB  BC 15 5  DA  9cm  DC  15  9  6cm + Yêu cầu đại diên nhóm lên bảng b) BE  BD => BE là phân giác trình bày ngoài + Chốt phương pháp qua các bài tập
  6. Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) - Nhắc lại tính chất đường phân giác trong và ngoài của tam giác ? HS.......... - Hệ quả của định lí Talét? Hoạt động 4: Giao việc về nhà (2 phút) A 2 20 - Ôn lại phần lý thuyết theo sgk E 1 12 - BTVN: 19,20,21 sbt B D * Hướng dẫn bài 20: Gọi BD = x, áp dụng t/c đường phân giác ta có: AB x   12.(28  x)  20.x  x  ... AC 28  x Tính DE bằng cách áp dụng hệ
  7. quả của định lí Ta-let

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản