intTypePromotion=3

Giáo án Hóa học lớp 8 Bài 37: Axit - Bazơ - Muối (Tiết 2) - Trường THCS Lê Hồng Phong

Chia sẻ: Lê Công Trọng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
172
lượt xem
21
download

Giáo án Hóa học lớp 8 Bài 37: Axit - Bazơ - Muối (Tiết 2) - Trường THCS Lê Hồng Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Hóa học lớp 8 Bài 37: Axit - Bazơ - Muối (Tiết 2) được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh biết được định nghĩa muối theo thành phần phân tử; cách gọi tên muối; phân loại axit, bazơ, muối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa học lớp 8 Bài 37: Axit - Bazơ - Muối (Tiết 2) - Trường THCS Lê Hồng Phong

  1.      Trường THCS Lê Hồng Phong   Năm học 2012_ 2013 Tuần 30                                                                                        Ngày soạn: 29/04/2013 Tiết 57                                                                                           Ngày dạy:  01/04/2013 Bài 37: AXIT – BAZƠ ­ MUỐI (tiết 2) I. MỤC TIÊU:    1. Kiến thức :   Qua bài học HS biết được: ­ Định nghĩa muối theo thành phần phân tử.  ­ Cách gọi tên muối.  ­ Phân loại axit, bazơ, muối.  2. Kĩ năng: ­ Phân loại được muối theo công thức hóa học cụ thể. ­ Viết được CTHH của một số muối khi biết hóa trị của kim loại và gốc axit.  ­ Đọc được tên một số muối  theo CTHH cụ thể và ngược lại.  ­ Tính được khối lượng một số muối tạo thành trong phản ứng.  3. Thái độ: + Giúp HS có thái độ yêu thích hoc bộ môn hoá học. 4. Trọng tâm:   ­ Định nghĩa muối ­ Cách gọi tên muối ­ Phân loại muối II. CHUẨN BỊ:  1.Đồ dùng dạy học :   a.Giáo viên :    2 bảng phụ kẻ trước có tên, CTHH của một số hợp chất axit, bazơ . b.Học sinh:  Tìm hiểu nội dung tiết học trước khi lên lớp. 2.Phương pháp:  Thảo luận nhóm, đàm thoại, làm việc cá nhân.  III. TIẾN TRÌNH DẠY­ HỌC  1.Ổn định lớp học (1’) :           8A2……/……          8A4……/……           8A5……/…… 2. Kiểm tra bài cũ (5’): HS1: Viết công thức chung của axit? Cho ví dụ và gọi tên.  HS2: Viết công thức chung của bazơ. Cho ví dụ và gọi tên. 3.Bài mới: Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong axit, bazơ hôm nay chúng ta sẽ nghiên  cứu sang một hợp chất nữa đó là muối. Vậy muối có tính chất gì? Được phân loại  như thế nào và gọi cách gọi tên như thế nào?      GV: Nguyễn Thị Hạnh                                                                       Giáo án  Hóa học 8
  2.      Trường THCS Lê Hồng Phong   Năm học 2012_ 2013 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Muối (25’). ­ GV: Yêu cầu HS viết lại  ­  HS: Al2SO4,  III. Muối các công thức của muối mà  NaCl,Fe(NO3)3 1. Khái niệm     em biết  ­ Phân tử muối gồm có 1  ­ GV: Em hãy nhận xét về  ­ HS: Trong thành phần  hay nhiều nguyên tử kim  thành phần của muối. phân tử của muối có  loại liên kết với 1 hay  nguyên tử kim loại và gốc  nhiều gốc axit axit. ­ GV: Yêu cầu HS rút ra  ­ HS: Phân tử muối gồm  2. Công thức hóa học   định nghĩa. có 1 hay nhiều nguyên tử  ­ MXAY kim loại liên kết với 1  ­ Trong đo: M là nguyên  hay nhiều gốc axit tử kim loại  ­ GV: Từ các nhận xét trên  ­HS:  MXAY A là gốc axit em hãy viết công thức  chung của muối. ­ GV: Gọi HS giải thích  ­ HS: Trong đó M là  công thức. nguyên tử kim loại ,A là  gốc axit. 3. Tên gọi  ­ GV: Nêu nguyên tắc gọi  ­ HS: Tên muối: Tên Kim  tên.  loại + tên gốc axit Tên kim loại + tên gốc  ­ GV: Gọi HS đọc tên các  Al2SO4: Nhôm sunfat axit muối sau. NaCl: natri clo rua  VD :   Al2SO4, NaCl, Fe(NO3)3 Fe(NO3)3: Sắt III nitrat Al2SO4: Nhôm sunfat ­ GV: Hướng dẫn cách gọi  ­ HS: Lắng nghe NaCl: Natri clo rua  tên muối axit Fe(NO3)3: Sắt (III) nitrat ­GV: yêu cầu HS đọc tên 2  ­ HS:  KHCO3: Kali hidro  muối sau:  KHCO3: Kali hidro  cacbonat  KHCO3, NaH2PO4 cacbonat  NaH2PO4: Natri dihidro  NaH2PO4: natri dihidro  phophat phophat ­ GV thuyết trình: muối  ­ HS: Nghe giảng  được chia làm 2loại là  4. Phân loại : 2  loại  muối axit và muối trung  ­ Muối trung hòa :   hòa ­ HS: Trả lời  Al2SO4, NaCl, Fe(NO3)3 ­ GV: Nêu định nghiã 2  ­ Muối axit:  KHCO3,  muối trên, ví dụ minh họa.  ­ HS: Lắng nghe.  NaH2PO4 ­ GV: Nhận xét.  Hoạt động 2. Cũng cố (10’). ­ GV: Gọi HS nêu lại các khái niệm  ­ HS: Nhắc lại  axit, bazơ, muối ­ GV: Phát phiếu học tập cho HS làm ­ HS: Làm bài tập vào phiếu học tập  ­ Bài tập: Lập CT của các muối sau : a. Canxi nitrat a. Ca(NO3)2 b. Magiê clorua b. MgCl c. Nhôm nitrat c. Al(NO3)3      GV: Nguy ễ d. Barisunfat n Th ị  H ạnh                                                                        Giáo án  Hóa h d. BaSO4 ọc 8 e. Canxiphotphat e. Ca3(PO4)2 f. Sắt (III) sun fat f. Fe2(SO4)3
  3.      Trường THCS Lê Hồng Phong   Năm học 2012_ 2013  4.Củng cố :    5. Nhận xét và dặn dò: a. Nhận xét: Nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS b. Dặn dò(2’):  ­ Dặn các em làm bài tập về nhà: 6/ 130 ­ Chuẩn bị ôn tập kiến thức bài : Axit – Bazơ – Muối để tiết sau  “Bài luyện tập 7”. IV. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………      GV: Nguyễn Thị Hạnh                                                                       Giáo án  Hóa học 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản