intTypePromotion=3

Giáo án Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ – Bài 34 Hóa 9

Chia sẻ: Ngọc Bích | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
155
lượt xem
8
download

Giáo án Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ – Bài 34 Hóa 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học: Kiến thức: hiểu được thế nào là hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. Nắm được cách phân loại. Phân biệt được các chất hữu cơ thông dụng và chất vô cơ. Kỹ năng: Phân biệt các hợp chất hữu cơ với các hợp chất vô cơ. Viết được các công thức hợp chất hữu cơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ – Bài 34 Hóa 9

  1. GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9 KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ I. Mục tiêu bài học: 1) Kiến thức - Hiểu được thế nào là hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ - Nắm được cách phân loại. - Phân biệt được các chất hữu cơ thông dụng và chất vô cơ. 2) Kỹ năng: Phân biệt các hợp chất hữu cơ với các hợp chất vô cơ -Viết được các công thức hợp chất hữu cơ II. Chuẩn bị. GV: Tranh và vật thật các loại hoa quả, đồ dùng quen thuộc hàng ngày - Hoá chất thí nghiệm, dụng cụ theo yêu cầu thí nghiệm. HS: Chuẩn bị một số đồ dùng quen thuộc III. Phương pháp: Trực quan, hỏi đáp, nhóm nhỏ, thuyết trình IV. Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định ( 1 phút). - Điểm danh số lượng HS. 2. Bài cũ: Không kiểm tra. 3. Bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung bài học Hoạt động 1 ( 25 phút). I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ. 1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu? GV: Treo tranh minh hoạ về các chất hữu cơ và yêu cầu HS đưa các mẩu vật hoa quả ra theo nhóm để quan sát .GV: Phân tích về hợp chất hữu cơ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV - Các nhóm quan sát và phân tích về - Có ở cơ thể SV và có trong các đồ hợp chất hữu cơ. dùng may mặc và trong cơ thể chúng ? Hợp chất hữu cơ có ở đâu? ta. HS: Trả lời nội dung GV: Phân tích nhận xét và đánh giá, đưa ra nội dung cho HS.
  2. GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9 - GV: Tiến hành thí nghiệm chứng 2. Hợp chất hữu cơ là gì? minh về chất hữu cơ. - HS: Quan sát thí nghiệm GV làm - Thí nghiệm: SGK thí nghiệm: đốt cháy bông, úp ống nghiệm trên ngọn lửa ,khi ống nghiệm mờ đi, lại xoay lại , rót nước vôivào và lắc đều ? Em hãy cho biết hiện tượng xảy ra? ? Emhãy giải thích tại sao nước vôi Hiện tượng: Nước vôi trong bị đục vẫn bị đục? (vì bông cháy sinh ra CO2) - Nhận xét: Bông cháy tạo ra CO2 ? Hãy rút ra kết luận về hợp chất hữu cơ? GV: Nhận xét và nói rõ về hợp chất hữu cơ cho HS. *. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon rừ ( CO, CO2, H2CO3 và các GV: Treo bảng phân loại chất hữu cơ muối cacbonat kim loại) lên bảng. HS: Nêu cách phân loại hợp chất 3. Hợp chất hữu cơ được phân loại hữu cơ? như thế nào? HỢP CHẤT HỮU CƠ HIĐROCACBON DẪN XUẤT HIĐROCACBON Phân tử gồm có Ngoài cácbon và hai nguyên tố: hiđrro, trong phân cacbon và hidrro tử còn có các nguyên tố khác Em hãy lấy ví dụ về hợp chất hữu như: oxi nitơ,clo.. cơ? Ví dụ: CH4, C2H6, Ví dụ: C2H6O, Hoạt động 2 ( 11 phút). C3H8, C4H6 CH3Cl... II.Khái niệm về hoá học hữu cơ. GV: Thông báo cho HS khái niệm về hoá học hữu cơ - Là ngành hoá học chuyên nghiên HS: Nghe và hình thành khái niệm, cứu về các hợp chất hữu cơ và ghi nội dung khái niệm vào vở. nhæîngchuyển đổi của chúng. - Hoá học hữu cơ có nhiều phân ngành khác nhau. - Nghành hoá học hữu cơ đống vai
  3. GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9 trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội 4. Củng cố, dặn dò ( 5 phút). - Hợp chất hữu cơ có ở đâu? - Cách phân loại, khái niệm về hoá hữu cơ? -Bài tập1: Cho các hợp chất sau:NaHCO3, C2 H2 , C 6 H6 ,C6H12O6 C3H7Cl , MgCO3 , C2H4O2 , CO -Trong các hợp chất trên , hợp chất nào là hợp chất vô cơ ,hợp chất nào là hợp chất hữu cơ ? -Phân loại các hợp chất hữu cơ trên GV hướng dẫn học sinh trả lời: 1) Các hợp chất vô cơ gồm: NaHCO3 , MgCO3 ,CO 2) Các hợp chất hữu cơ gồm : C2H2 , C6H12O6 ,C6H6 , C3H7Cl , C2H4O2 Trong đó: a)Các hợp chất hữu cơ thuộc loại hiđrocacbon gồm : C2H2 ,C6H6 b) Các hợp chất là dẫn xuất của hiđrocacbon là :C6H12O6 , C3H7Cl, C2H4O2 Bài tập 2: Hãy chọn một câu đúng trong mỗi câu sau : Câu 1: Nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ là: A) K2CO3 ,CH3COONa, C2H6 . B) C6H6 , Ca(HCO3)2 , C2H5Cl C) CH3Cl, C2H6O, C3H8 Câu 2) Nhóm các chất đều gồm các hiđrocacbon là A) C2H4 ,CH4 ,C2H5Cl B) C3H6 ,C4H1O , C2H4 C) C2H4 ,CH4 , C3H7Cl - Học bài cũ và làm bài tập 1, 2 ,3 ,4 , 5 SGK(1O8), chuẩn bị bài mới : cấu taoû phân tử hợp chất hữu cơ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản