Giáo án khoa học lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
123
lượt xem
14
download

Giáo án khoa học lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ục tiêu: Giúp HS củng có và hệ thống các kiến thức về: - Đặc điểm về giới tính. - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. - Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án khoa học lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

  1. Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân Giáo án khoa học lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I I. Mục tiêu: Giúp HS củng có và hệ thống các kiến thức về: - Đặc điểm về giới tính. - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. - Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học. II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trang 68 SGK. - Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Hãy nêu đặc điểm và công dụng của một số loại tơ sợi tự nhiên? - Hãy nêu đặc điểm và công dụng của tơ sợi nhân tạo? - GV nhận xét và ghi điểm. T Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1
  2. Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân G 2. Bài mới: 1’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết - HS nhắc lại đề. học. 1 b. Nội dung: Làm việc với 0’ Hoạt động 1: phiếu học tập. Đặc điểm về giới Mục tiêu: tính. Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. - HS làm việc trên Tiến hành: phiếu. - GV phát phiếu, yêu cầu từng HS làm việc trên phiếu. - Gọi một số HS lần lược lên chữa bài. 1 - GV yêu cầu HS cả lớp nhận 0’ xét. 2
  3. Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân KL: GV rút ra kết luận. Hoạt động 2: Thực hành. Mục tiêu: Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về tính chất và công dụng của một số - HS làm việc theo vật liệu đã học. nhóm tổ. Tiến hành: - GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Mỗi nhóm nêu tính chất và công - Đại diện nhóm trình dụng của 3 loại vật liệu. bày. 1 - Nhóm trưởng điều khiển nhóm 0’ trưởng điều khiển nhóm mình làm việc. - Đại diện từng nhóm trình bày. KL: GV nhận xét, chốt lại kết luận đúng. Hoạt động 3: Trò chơi “Đoán - HS làm việc theo chữ”. nhóm. Mục tiêu: HS củng cố một số 3
  4. Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân 3’ kiến thức trong chủ đề “Con - HS chơi trò chơi. người và sức khoẻ”. Tiến hành: - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm. - GV nêu luật chơi. -Tổ chức cho HS chơi theo hướng dẫn ở bước 1. K L: GV tuyên dương nhóm thắng cuộc. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Nhắc nhở HS ôn bài để chuẩn bị thi HKI. IV. Rút kinh nghiệm: ................................. ................................. ................................. 4
  5. Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân ................................. .......... ................................. ................................. ..... ................................. ................................. ..... ................................. ................................. ..... ................................. ................................. ..... 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản