intTypePromotion=1

Giáo án lớp 4: Địa lý: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN

Chia sẻ: Abcdef_13 Abcdef_13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
510
lượt xem
27
download

Giáo án lớp 4: Địa lý: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ Mục tiêu : Học xong bài này HS biết - Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. - Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. - Xác lập mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con người ở Hoàng Liên Sơn. - Tôn trọng văn hoá của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. - Giáo dục các em luôn tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Địa lý: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN

  1. Địa lý ( Tiết 4) MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN ( TR 15) I/ Mục tiêu : Học xong bài này HS biết - Trình bày được những đặc đ iểm tiêu biểu về dân cư, về s inh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. - Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. - Xác lập mối q uan hệ đ ịa lý giữa thiên nhiên và sinh hoạt c ủa con người ở Hoàng Liên Sơn. - Tôn trọng văn hoá của các dân tộc ở Hoàng Liê n Sơn. - Giáo dục các e m luô n tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc ở Hoà ng Liên Sơn. II/ Đồ dùng dạy - học : - Bản đồ đ ịa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh về nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A. Bài cũ - Yêu cầu HS lên bảng trả lời - HS trả lời. 1. Nêu đặc điểm của dãy núi Hoàng Liê n Sơn và chỉ vị trí dãy Hoàng Liê n Sơn trên bản đồ ? 2. Ngoài dãy núi Hoàng Liên Sơn vùng núi phía Bắc còn có những dãy núi nào khác ? 3. Bài học ghi nhớ. B. Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : Hô m trước các e m đã học về đặc điểm địa hình và khí hậu của dãy Hoàng Liê n Sơn. Hôm nay các e m sẽ cùng tìm hiểu về dân cư, bản làng lễ hội trang phục c ủa các dân tộc ở Hoàng Liê n Sơn. 2. Bài giảng 1. Hoàng Liê n Sơn . nơi cư trú c ủa một số dân tộc ít người. * Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân + Mục tiêu : Các em biết được dân cư ở Hoàng Liê n Sơn và phương tiện đi lại của dân. * Tiến hành Bước 1 : Yê u cầu 1 em đọc mục SGK - 1 em đọc. Lớp đọc thầm hỏi . a) Dân cư ở Hoàng Liên Sơn đô ng đúc - Dân cư thưa thớt. hay thưa thớt hơn so với đồng bằng ? b) Kể tê n một số dân tộc ít người ở - Thái, Dao, Mông… 1
  2. Hoàng Liên Sơn ? c) Xếp thứ tự các dâ n tộc theo địa bàn - Dân tộc Thái dưới 700 m cư trú từ nơi thấp đến nơi cao ? - Dân tộc Dao : 700 - 1000 m - Dân tộc Mông : trê n 1000 m d) Người dân ở những nơi núi cao - Đi bộ hoặc đ i bằng ngựa vì đâ y là thường đi lại bằng những phương tiện những dãy núi cao đ i lại khó khăn. gì ? V ì sao ? Bước 2 : - Yêu cầu HS trình bày trước lớp - HS trình bày. Lớp nhận xét, sửa sai. - GV sữa chữa giúp HS hoàn thiện 2. Bản làng với nhà sàn Hoạt động 2 : làm việc theo nhóm Hoạt động nhóm 4 + Mục tiêu : Các e m nắm được bản làng và nhà ở của các dân tộc Hoàng Liê n Sơn. * Tiến hành - Yêu cầu HS quan sát tranh hình 1, hình 2 . Trả lời các câu hỏi sau + Bản làng thường năm ở đâu ? - Ở sườn núi hoặc thung llũng. + Bản làng có nhiều nhà hay ít nhà - Khoảng mười nhà. + Vì sao một số dân tộc ở Hoàng Liê n - Tránh ẩm thấp và thú dữ. Sơn sống ở nhà sàn ? + Nhà sàn được làm bằng vật gì ? - Vật liệu tự nhiên : Gỗ, tre, nứa. + Hiện nay nhà sàn ở đây có gì thay - Nhiều nơi có nhà sàn mái lợp ngói đổi so với trước đây ? Bước 2 : Yê u cầu đại diện các nhóm - HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm. lê n trình bày kết quả thảo luận nhóm. - Các nhóm nhận xét, bổ sung. - GV sữa chữa và giúp các nhóm hoàn thiện câu hỏi 3. Chợ phiên và lễ hội - Hoạt động nhóm đôi. Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm + Mục tiêu : Các em nắm được về chợ phiên lễ hội và trang phục của các dâ n tộc ở Hoàng Liê n Sơn. Tiến hành : - Yêu cầu HS quan sát H3, H4, H5, H6 rồi trả lời các câu hỏi sau : + Nêu những hoạt động trong chợ - Họp vào ngày nhất định, chợ rất đông để mua bán, trao đổi hàng hoá, giao phiên ? lưu văn hoá, gặp gỡ kết bạn nam nữ. + Kể tên một số hàng hoá bán ở c hợ . - Hàng thổ cẩm, mă ng, mộc nhỉ….. Tại sao chợ lại bán nhiều hàng hoá này Chợ bán nhiều hàng hoá này vì những thứ đó đều làm được và thu lượm ở ? rừng. + Kể tên một số lễ hội của các dân tộc - Hội chợ múa mùa xuân, hội c hợ ở Hoàng Liê n Sơn ? xuống đồng. 2
  3. + Lễ hội các dâ n tộc ở Hoàng Liên Sơn - Tổ chức vào mùa xuâ n với các hoạt được tổ chức vào mùa nào ? trong lễ động thi hát, múa xạp,ném côn. hội có những hoạt động gì ? + Nhận xét trang phục truyền thống - Mỗi dân tộc đều cố cách ăn mặc của các dân tộc trong hình 4, 5, 6. riê ng, trang phục dân tộc đều được may thêu, trang trí rất công phu và thường có màu sắc sực sỡ. Bước 2 : - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả - Các nhóm trình bày thảo luận nhóm. - Lớp nhận xét, bổ sung. - GV sữa c hữa giúp các nhóm hoàn thiện câu hỏi. C. Củng cố. dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại các câu hỏi sau - HS trả lời. + Nêu tên một số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn ? + Tại sao dâ n miền núi lại thường làm nhà sàn để ở. + 2 em đọc ghi nhớ - 2 em dọc ghi nhớ. Lớp đọc thầm. - Nhận xét giờ học * Bài sau : Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn Dặn HS sưu tầm tranh ảnh về nhà sàn, trang phục lễ hội, sinh hoạt của một số dân tộc ở Hoàng Liê n Sơn. 3
  4. NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ Lịch sử ( Tiết 4) CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC(Tr 17) I/ Mục tiêu : Học xong bài này HS biết - Từ năm 179 TCN đến năm 938, nước ta bị các triều đại phong kiến p hương Bắc đô hộ. - Kể được một số chính sách áp bức bốc lột của các triều đại phong kiến Phương Bắc đối với nhân dân ta. - Nhân dâ n ta đã không cam chịu làm nô lệ, liê n tục đứng lê n khởi nghĩa đánh đuổi quâ n xâ m lược, giữ gìn nê n vă n hoá dân tộc. - Giáo dục các e m có ý thức kính những tấm gương tiê u biểu c ủa ông cha ta trong việc giữu gì và bảo vệ nền độc lập c ủa dân tộc. II/ Đồ dùng dạy - học : - Phiếu học tập III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A. Kiểm tra bài cũ - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi - HS trả lời . Lớp nhận xét. 1. Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào ? 2. Thành tựu đặc sắc về q uốc p hòng c ủa người dân Âu Lạc là gì ? 3. Đọc bài học ghi nhớ. B. Dạy bài mới : Giới thiệu : Từ nă m 179 TCN sau khi chinh phục nước ta. Triệu Đà và các triều đại PK phương bắc đã tìm cách áp bức tàn bạo nhâ n dâ n ta gần 1000 nă m. trong suốt thời gian đó nhân dân ta liên tục nổi dậy chống ách nô lệ. bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó. *Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân + Mục tiêu : Nắm được tình hình nước ta trước và sau khi b ị các triều đại p hong kiến Phương Bắc đô hộ. Tiến hành : - GV đưa bảng so sánh tình hình nước ta - HS quan sát trước và sau khi b ị các triều đại p hong kiến p hương Bắc đô hộ . - GV phát phiếu cho từng HS và yêu cầu - HS làm việc cá nhâ n điền vào bảng. các em điền nội d ung vào bảng. - GV gọi HS trình bày trước lớp - HS trình bày. - GV và HS chốt ý chính - HS nhận xét kết luận Trước năm Từ năm 179 đến 4
  5. năm 938 179 TCN Chủ Là nước độc Trở thành quận, quyền lập huyện của p hong kiến p hương Bức Kinh tế Độc lập và tự Bị phụ thuộc chủ Văn Có phong tục Phải theo phong tập qu án riêng tục người Hán, hoá học chữ Hán như ng nhân d ân ta vẫn giữ gìn b ản sắc dân tộc - HS nhắc lại nọi dung bảng trên. => Chủ quyền : Là làm chủ về mọi mặt => Văn hoá : Nền văn hoá riê ng c ủa nước nhà. Hoạt động 2 : làm việc cá nhân + Mục tiêu : các e m nắm được thời gian của các cuộc khời nghĩa . Tiến hành: - HS quan sát - GV mở bảng phụ thống kê ( có thời gian diễn ra các cuộc khởi nghĩa, cột ghi các cuộc khỏi nghĩa ) - HS đ iền vào phiếu - GV yêu cầu HS đ iền vào bảng tên các cuộc khởi nghĩa vào phiếu học tập c ủa mình. - HS nhận xét - GV gọi HS trình bày trước lớp bài tập => Kết luận đúng vừa điền vào bảng. - GV và HS nhận xét đúng và điền vào bảng phụ ở lớp. Thời gian Các cuộc khởi nghĩa Năm 40 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - HS nhắc lại tên Năm 248 Khởi nghĩa Bà Triệu Năm 542 Khởi nghĩa Lý Bí Năm 550 Khởi nghĩa Triệu Quang Phục Năm 722 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan Năm 766 Khởi nghĩa Phùng Hưng Năm 905 Khởi nghĩa Khuc Thừa Dụ Năm 931 Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ Năm 938 Chiến thắng Bạch Đăng C. Củng cố- dặn dò : - Khi đô hộ nước ta các triều đại Phương - HS trả lời nhiều em. bắc đã làm những gì ? - Nhân dâ n ta đã phản ứng ra sao ? - Em hãy kể tê n các cuộc khởi nghĩa lớn 5
  6. nhân dân ta chống lại ách đô hộ c ủa các triều đại phong kiến phương Bắc ? - 2 HS đọc bài học ghi nhớ - GV nhận xét giờ học * Bài sau : Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2