intTypePromotion=3

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ

Chia sẻ: Tranthithanhhang Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
231
lượt xem
27
download

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :  Qua bài này , giúp học sinh nhớ lại những mốc thời gian , những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1859 đến năm 1945 và ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó . B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Bản đồ hành chính Việt Nam .  Bảng thống kê các sự kiện lịch sử đã học ( từ bài 1 đến bài 10 ).  Giấy khổ to kẻ sẵn ô chữ của trò chơi Ô chữ kì diệu . C ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ

  1. L ỊCH SỬ ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ ( 1948-1945)   A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :  Qua bài này , giúp học sinh nhớ lại những mốc thời gian , những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1859 đến năm 1945 và ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó . B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Bản đồ hành chính Việt Nam .  Bảng thống kê các sự kiện lịch sử đã học ( từ bài 1 đến bài 10 ).  Giấy khổ to kẻ sẵn ô chữ của trò chơi Ô chữ kì diệu . C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học I. K iểm tra bài cũ : - G ọi học sinh lên bảng trả lời các câu - 3 học sinh lần lượt lên bảng trả lời các hỏi về nội dung bài trước . câu hỏi : + Em hãy tả lại không khí tưng bừng - G iáo viên nhận xét ,đánh giá . của buổi lễ tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 + Cuối bản Tuyên ngôn độc lập. Bác Hồ đã thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ? + Nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ trong ngày 2-9-1945 . - G iáo viên hỏi : Từ khi thực dân Pháp - 1 học sinh nêu trước lớp , học sinh xâm lược nước ta đến Cách mạng tháng khác bổ sung để hoàn chỉnh ý kiến : 8 – 1945 , nhân dân ta tập trung thực Trong thời kì này nhiệm vụ chủ yếu của hiện những nhiệm vụ gì ? nhân dân ta là chống lại ách thống trị và đô hộ của thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc . II. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : - Giáo viên giới thiệu : Để thực hiện nhiệm vụ chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, giành lại độc lập, nhân dân ta đã trái qua những cuộc đấu tranh nào , chúng ta cùng ôn lại những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn này . 2. Thống kê các sự kiệnlịch sử tiêu biểu từ 1858 đến 1945 . - Giáo viên treo bảng thống kê đã hoàn - H ọc sinh đọc lại bảng thống kê của chỉnh nhưng che kín các nội dung . mình đã làm sẵn ở nhà theo yêu cầu - Chọn học sinh giỏi lên điều kiển lớp chuẩn bị của tiết trước . đàm thoại để cùng xây dựng bảng thống - H ọc sinh cả lớp làm việc dưới sự điều kê các sự kiện lịch sử . Giáo viên hướng kiển của lớp trưởng ( hoặc một học sinh dẫn học sinh điều kiển đặt câu hỏi cho giỏi ) . các bạn về từng sự kiện . - Học sinh cả lớp trả lời, bổ sung ý kiến 1
  2. Ví dụ : - H ọc sinh điều kiển lớp kết luận đúng, + Ngày 1-9 -1958 được xẩy ra sự kiện sai . N ếu đúng thì mở bảng thống kê cho lịch sử gì ? các bạn đọc lại . Nếu sai thì yêu cầu các + Sự kiện lịch sử này có có nội dung cơ bạn sửa chữa, bổ sung . bản ( ý nghĩa ) là gì ? - Học sinh cả lớp cùng xây dựng để - Giáo viên theo dõi và làm trọng tài hoàn thành bảng thống kê các sự kiện khi cần thiết . lịch sử như sau : Thời Sự kiện tiêu Nội dung cơ bản Các nhân vật biểu lịch sử tiêu biểu gian Pháp nổ Mở đầu cho quá trình thực dân Pháp 1/9/1858 súng xâm lược nước x âm lược nước ta ta Phong trào Phong trào nổ ra từ những ngày đầu “ Bình Tây đại chống khi quân Pháp vào đánh Gia Định ; 1859 nguyên soái ” Pháp của p hong trào đang lên cao thì triều đình Trương Định . - Trương ra lệnh cho Trương Định giải tán nghĩa 1864 Đ ịnh q uân nhưng Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược Đ ể giành thế chủ động Tôn Thất Tôn Thất 5/7/1885 Thuyết đã quyết định nổ súng trước Thuyết Cuộc phản nhưng do quân địch mạnh nên kinh Vua Hàm Nghi thành nhanh chóng thất thủ . Tôn Thất công kinh thành Huế Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Quảng Trị, ra chiếu Cần Vương từ đó phong trào vũ trang chống Pháp mạnh mẽ gọi là phong trào Cần Vương Do Phan Bội Châu cổ động và tổ chức Phan Bội Châu Phong trào đ ã dưa nhiều thanh niên Việt Nam ra 1905 Đông Du nước ngoài học tập để đào tạo nhân tài - cứu nước. Phong trào cho thấy tinh 1908 thần yêu nước của thanh niên Việt Nam N guyễn Tất N ăm 191, với lòng yêu nước, thương Nguyễn Tất 5/6/1911 Thành ra đi d ân Nguyễn Tất Thành đã từ cảng Nhà Thành tìm đường Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu cứu nước nước , khác với con đường các chí sĩ yêu nước đầu thế kỉ XX Đ ảng Cộng Từ đây, cách mạng Việt Nam có Đảng 3/2/1930 Sản Việt lãnh đạo sẽ tiến lên giành nhiều thắng N am ra đời lợi vẻ vang . N hân dân Nghệ – Tĩnh đã đấu tranh 1930 Phong trào Xô viết q uyết liệt, giành quyền làm chủ, xây - N ghệ – d ựng cuộc sống mới văn minh , tiến bộ 1931 Tĩnh . ở những vùng nông thôn rộng lớn . 2
  3. Ngày 12-9-1930 là ngày kỉ niệm Xô – viết N ghệ – Tĩnh. Phong trào cho thấy nhân dân ta sẽ làm cách mạng thành công . Cách mạng Mùa thu 1945, nhân dân cả nước vùng 8/1945 lên phá tan xiềng xích nô lệ. Ngày 19-8 tháng Tám là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám của nước ta . Bác Hồ đọc Tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng b ào và thế giới biết : Nước Việt Nam 2/9/1945 Tuyên ngôn độc lập tại đ ã thực sự độc lập, tự do ; nhân dân q uảng Việt Nam quyết đem tất cả để bảo vệ trường Ba q uyền tự do, độc lập . Đ ình 3. Ô chữ kì diệu : - Giáo viên giới thiệu trò chơi và nêu cách chơi . - Học sinh các đội lần lượt chọn từ hàng ngang . - Giáo viên đọc gợi ý , đội nào phất cờ nhanh sẽ giàng được quyền trả lời . Đúng được 10 điểm , sai không có điểm , đội khác được quyền trả lời . - Trò chơi kết thúc khi tìm được hàng dọc . Đội nào tìm được hàng dọc được 30 điểm . - Đội thắng cuộc là đội giàng được nhiều điểm nhất . Gợi ý cho từng hàng ngang : 1. Tên của Bình Tây đại nguyên soái ( 10 Chữ cái ). 2. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX do Phan Bội Châu tổ chức ( 6 chữ cái ) . 3. Một trong các tên gọi của Bác Hồ ( 12 chữ cái ) . 4. Một trong 2 tỉnh nổ ra phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh ( 6 chữ cái ). 5. Phong trào yêu nước diễn ra sau cuộc phản công ở kinh thành Huế ( 8 Chữ cái ) . 6. Cuộc Cách mạng mùa Thu của dân tộc ta diễn ra vào thời gian này ( 8 chữ cái ) 7. Theo lệnh của triều đình Nhà Nguyễn thì Trương Đ ịnh phải về đây nhận chức lãnh binh ( 7 chữ cái ) 8. Nơi mà Cách mạng thành công ngày 19-8-1945 ( 5 chữ cái ). 9. Nhân dân huyện này đã tham gia cuộc biểu tình 12-9-1930 ( 6 chữ cái ) . 10.Tên quảng trường , nơi Bác Hố đọc Tuyên ngôn độc lập . ( 6 chữ cái ) . 11.Giai cấp xuất hiện ở nước ta khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ ( 8 chữ cái ) . 12.Nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam . ( 8 chữ cái ) . 13.Cách mạng tháng 8 đã giải phóng cho nhân dân ta thoát khỏi kiếp người này ( 4 chữ cái ) . 14.Người chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn . ( 13 chữ cái ) 15.Người lập ra Hội Duy tân ( 11 chữ cái ) 3
  4. Ô chữ hàng dọc : Tuyên ngôn độc lập ( 15 chữ cái ) III. Củng cố dặn dò :  Tổng kết giờ học, tuyên dương những học sinh đã chuẩn bị bài tốt .  Chuẩn bị bài sau . 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản