GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
351
lượt xem
43
download

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN - Học sinh phân biệt được các dạng thông tin cơ bản - Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bít. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: Tranh ảnh SGK, bảng phụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 2

  1. BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN I. Mục tiêu: - Học sinh phân biệt được các dạng thông tin cơ bản - Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bít. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ĐDDH: Tranh ảnh SGK, bảng phụ. III. Kiểm tra bài cũ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra bài cũ: ?1: Em hãy cho biết thông tin là gì? Nêu ví dụ về thông tin? - 1- 2 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, cho điểm. IV. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản
  2. - Dựa vào KN về TT ở bài 1. - HS trả lời được: GV có thể đặt câu hỏi pháp vấn HS: + Các bài báo, bản tin trên truyền ? Em hãy nêu các ví dụ về hình thông tin? + Các tấm biển chỉ đường. + Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi hay vào học. + Tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ. - GV lấy thêm ví dụ, giải thích. -> GV kết luận và nêu lên 3 dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là: Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh. - HS chú ý, liên hệ thực tế, lấy ví dụ - GV lấy ví dụ về các nhóm về các nhóm TT: TT và cho HS lấy ví dụ theo nhóm. + Dạng văn bản: Các bài báo, bài văn, các con số, chữ viết, sách, vở + Dạng hình ảnh: Hình vẽ minh họa, tranh, ảnh, tấm biển chỉ đường + Dạng âm thành: Tiếng trống trường, tiếng còi, bản nhạc
  3. - HS chú ý, hiểu. - GV lưu ý HS: 3 dạng TT đã trình bày trong SGK không phải là tất cả các dạng TT. Còn có TT dưới dạng khác như: Mùi vị, cảm giác, cảm xúc. Nhưng 3 dạng TT nói trên là những dạng TT cơ bản mà máy tính có thể xử lí được. * Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu diễn thông tin - GV gợi ý và lấy ví dụ về các - HS chú ý và tự liên hệ thực tế cách biểu diễn thông tin. + Mỗi dân tộc có hệ thống các chữ cái của riêng mình để biểu diễn TT dưới dạng văn bản. + Để tính toán ta biểu diễn TT dưới dạng các con số và kí hiệu toán học. + Các nốt nhạc để biểu diễn một bản nhạc cụ thể - GV yêu cầu HS đọc TT và
  4. quan sát tranh, ảnh SGK - HS quan sát tranh, ảnh SGK, đọc TT trong SGK. - GV gợi ý HS kết luận về cách biểu diễn thông tin: * Biểu diễn TT là cách thể hiện TT dưới dạng cụ thể nào đó. - HS chú ý, ghi bài - GV lấy các ví dụ khác - GV lưu ý HS: Cùng một TT có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau. - HS chú ý Ba dạng TT cơ bản đã đề cập ở trên thực chất chỉ là các biểu diễn TT mà thôi. * Vai trò của TT: - GV yêu cầu HS đọc TT trong SGk - 1 – 2 HS đọc TT SGK - GV giải thích và kết luận: Biểu diễn TT nhằm mục đích - HS chú ý, ghi bài lưu trữ và chuyển giao TT thu nhận được. Mặt khác TT cần được BD dưới dạng có thể “Tiếp nhận được” (đối tượng nhận TT có thể hiểu và xử lí được)
  5. * Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu diễn TT trong máy tính - GV yêu cầu HS đọc TT SGK - HS đọc TT SGK, tìm hiểu về cách biểu diễn TT trong máy tính - HS chú ý - GV gợi ý và giải thích cho HS hiểu về cách biểu diễn TT trong máy tính: TT được biểu diễn dưới dạng các dãy bít và dùng các dãy bít ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản. -> Kết luận: - HS chú ý, ghi kết luận: Máy tính cần có những bộ phận đảm bảo việc thực hiện 2 quá trình sau: + Biến đổi TT đưa vào máy tính thành dãy bít. + Biến đổi TT lưu trữ dưới dạng dãy bít thành một trong các dạng quen thuộc với con người như: Âm thành, hình ảnh, văn bản. * Hoạt động 4: Tổng kết bài học- Dặn dò
  6. - GV yêu cầu 1 – 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK - GV gợi ý HS trả lời các câu hỏi và tóm tắt kiến thức bài học - Yêu cầu HS về nhà đọc SGK và chuẩn bị trước bài học cho tiết sau
Đồng bộ tài khoản