intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KỲ CỔ ĐẠI

Chia sẻ: Abcdef_26 Abcdef_26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

394
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- MỤC TIÊU BÀI HỌC: - HS làm quen với nền văn minh Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ Cổ Đại tông qua sự phát triển rực rỡ của nền mĩ thuật thời đó. - HS hiểu một cách sơ lược về sự phát triển của các loại hình mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ Cổ Đại. II – CHUẨN BỊ: 1) Tài liệu tham khảo: - Chu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KỲ CỔ ĐẠI

  1. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KỲ CỔ ĐẠI I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: - HS làm quen với nền văn minh Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ Cổ Đại tông qua sự phát triển rực rỡ của nền mĩ thuật thời đó. - HS hiểu một cách sơ lược về sự phát triển của các loại hình mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ Cổ Đại. II – CHUẨN BỊ: 1) Tài liệu tham khảo: - Chu quang Chứ, Phạm Thị Chỉnh, …,lược sử mĩ thuật và mĩ thuật học, NXB Giáo dục, tái bản 2002, trang 19, 21. - Phạm Thị Chỉnh, lược sử mĩ thuật thế giới, 1998. - Lê Thanh Đức, mĩ thuật Trung Hoa, Nghệ thuật thổ dân Australia, NXB mĩ thuật, 2001. - Các báo cáo, tài liệu viết về nghệ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ Cổ Đại NXB Giáo dục, tái bản 2000.
  2. - Sưu tầm các tranh, ảnh về các công trình nghệ thuật của các nền văn hóa trên. - Một bản đồ thế giới cỡ lớn. 2) Đồ dùng dạy – học: a) Giáo viên. - Hình minh họa ở bộ ĐDDH MT 6. - Lê Thanh Đức, nghệ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ Cổ Đại. - Sưu tầm các tranh, ảnh về các công trình nghệ thuật của các nền văn hóa trên. - Một bản đồ thế giới cỡ lớn. 3) Phương pháp dạy – học: - Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, minh họa, luyện tập, hoạt động nhóm… III – TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: 1. Tổ chức: ổn định lớp. 2. Kiểm tra: Bài cũ, đồ dùng dạy học tập. 3. Nội dung bài mới.
  3. A – HOẠT ĐỘNG I: Khái quát về mĩ thuật Ai Cập Cổ đại. HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC NỘI DUNG TG SINH - Thời kỳ cổ đại các quốc - HS hoạt động I: Khái quát về mĩ gia đã bắt đầu hình thành theo nhóm . Chọn thuật Ai Cập Cổ giai cấp và nhà nước chiếm ra đại diện nhóm. đại. hữu nô lệ. - Ai Cập thời kỳ Cổ + Nhóm 1: Tóm - ở Châu á cũng có các nền tắt vài nét về bối Đại nằm bên bờ văn minh cổ đại như : Trung cảnh lịch sử. sông Nin, Châu Quốc, ấn Độ, Việt Nam, + Nhóm 2: Phần Phi, cách đây trên Nhật Bản,… kiến trúc. 5000 năm. ? Em biết gì về Ai Cập thời + Nhóm 3: Phần - Hi Lạp, La Mã Cổ kỳ Cổ Đại. điêu khắc. Đại nằm trong ? Em biết gì về thời kỳ Hi + Nhóm 4: Phần vùng biển Địa Lạp, La Mã Cổ Đại. hội họa. Trung Hải, Châu - GV cho HS nghiên cứu Âu, cách đây trên SGK, xem tranh nhận xét và 3000 năm. hoạt động theo nhóm. - Nói đến mĩ thuật
  4. - GV gợi ý bằng câu hỏi cụ thời Cổ đại là nói thể. đến văn hóa Ai Cập ? Địa lí ở Ai Cập nằm vị trí và các nước vùng + Nhóm 1: Tóm nào? Có ưu điểm gì? Nó tắt vài nét về bối Lưỡng Hà ( hai con được chia làm mấy miền? cảnh lịch sử. sông Ti – gơ -rơ và Đó là những miền nào? Em sông Ơ - phơ - rát) + Nhóm 2: Tóm hãy kể từng miền đó. tắt phần kiến trúc. - Cái nôi của văn ? Khoa học- Kỹ thuật thời hóa phương Đông + Nhóm 3: Tóm kỳ này phát triển ntn? tắt phần điêu cổ đại cùng với nền ? Về tôn giáo ra sao? khắc. văn hóa rực rỡ Hi - GV hệ thông tóm tắt và bổ + Nhóm 4: Tóm Lạp - La Mã cái nôi xung câu trả lời của HS. tắt phần hội họa. của văn hóa ? Kiến trúc Ai cập tập trung phương Tây Cổ vào mấy dạng đó là những Đại. dạng nào? Vài nét về BC - Vai trò của nền ? Diiển hình nhất của kiến lịch sử: mĩ thuật cổ đại đối trúc Ai cập là kiến trúc nào với loài người rất + Nhóm 1: HD nó có vị trí, vai trò ntn? theo hệ thống gợi to lớn, để lại nhiều
  5. ? Hiện giờ Ai cập còn bao ý của GV. tác phẩm vô giá 2, Kiến trúc. cho đến ngày nay. nhiêu công trình. ? KT Kim Tự Tháp có nền 1) Vài nét về bối + Nhóm 2: HD theo hệ thống gợi cảnh lịch sử: ntn? ? Ngoài Kim Tự Tháp còn ý của GV về phần 2, Kiến trúc. có những công trình kiến kiến trúc. 3, Điêu khắc. 3, Điêu khắc. HD 4, Hội họa: trúc nào? - GV tóm tắt hệ thống và bổ theo hệ thống gợi GV kết luận: xung câu trả lời của HS. ý của GV về phần - MT Ai Cập thời ? Điêu khắc thời kỳ này phát điêu khắc. kỳ cổ đại là một triển ntn? Có những tác 4, Hội họa: trong những nền phẩm nào đặc sắc. HS tóm tắt ngắn MT lớn đầu tiên ? Em hãy kể tên một số tác gọn điển hình của thế giới loài phẩm tiêu biểu. nhất. người. ? Tóm tắt ĐK điển hình thời - Những thành tựu kỳ này. của MT Ai Cập - GV củng cố, bổ xung. thời kỳ cổ đại sẽ ? Hội họa thời kỳ này có gì mãi mãi là đài kỷ
  6. điển hình nhất. niệm chứng tỏ tài ? Cách thể hiện của người năng, sức sáng tạo Ai Cập có gì đặc biệt. của nhân dân lao động Ai Cập. - Hạn chế của MT. B – HOẠT ĐỘNG II. Khái quát về mĩ thuật Hi Lạp thời kỳ Cổ đại. HS nghe giảng và - GV phân nhóm cho HS II. Khái quát về mĩ tóm tắt: trả lời câu hỏi tóm thuật Hi Lạp thời + Vài nét về bối cảnh lịch tắt theo hướng kỳ Cổ đại. sử. dẫn. + Kiến trúc. + Tóm tắt về lịch - GV kết luận: + Hội họa và gốm; sử; + Mỹ thuật Hy Lạp + Điêu khắc. + Điêu khắc; thời kỳ cổ đại mang - GV kết luận: + Hội họa và gốm tính hiện thực sâu + Mỹ thuật Hy Lạp thời kỳ sắc, các nghệ sỹ đã cổ đại mang tính hiện thực nghiên cứu và đưa ra
  7. sâu sắc, các nghệ sỹ đã được những tỉ lệ Phân nhóm nghiên cứu và đưa ra được mẫu mực về con + Nhóm1 những tỉ lệ mẫu mực về con người mà đời sau + Nhóm2 người mà đời sau còn phải còn phải học tập. học tập. + Mỹ thuật Hy Lạp + Mỹ thuật Hy Lạp thời kỳ thời kỳ cổ đại xứng cổ đại xứng đáng là nền văn đáng là nền văn minh phát triển rực rỡ trước minh phát triển rực rỡ trước công công nguyên. nguyên. C – HOẠT ĐỘNG III: Khái quát về mĩ thuật La Mã thời kỳ Cổ đại. - GV phân nhóm cho HS tóm - HS tóm tắt theo III: Khái quát về tắt; hướng dẫn của mĩ thuật La Mã + Vài nét về bối cảnh lịch GV thời kỳ Cổ đại. sử; - GV tóm tắt nội + nhóm 1 + Kiến trúc. dung bài một cách + nhóm 2
  8. + Hội họa và gốm; + Vài nét về bối ngắn gọn; + Điêu khắc. cảnh lịch sử; + Thành tựu chung - GV tóm tắt nội dung bài + Kiến trúc. của ba nền MT cổ một cách ngắn gọn; + Hội họa và đại trên. + Thành tựu chung của ba gốm; + Giá trị văn hóa, nền MT cổ đại trên. + Điêu khắc. giá trị nghệ thuật + Giá trị văn hóa, giá trị của các nền MT nghệ thuật của các nền MT trên. trên. D – HOẠT ĐỘNG IV: Kết quả học tập. - GV đặt câu hỏi kiểm tra nhận thức của HS. + Nhóm 1 , 2 : Tóm tắt lại MT thời kỳ Hy Lạp; * Vài nét về lịch sử * Vài nét về kiến trúc * Vài nét về điêu khắc * Vài nét về hội họa và gốm + Nhóm 3 , 4 : Tóm tắt lại MT thời kỳ La Mã; * Vài nét về lịch sử * Vài nét về kiến trúc
  9. * Vài nét về điêu khắc * Vài nét về hội họa và gốm - HS cử đại diện của nhóm đứng lên tóm tắt và nhận xét, xếp loại theo từng nhóm. E – DẶN DÒ. - Học bài trong SGK và những ghi chép trong tiết học. - Sưu tầm tranh ảnh , bài viết liên quan đến bài học. - Chuẩn bị cho bài học sau. Rút kinh nghiệm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2