intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Sinh 11 (NC) - TRAO ĐỔI NITƠ Ở THỰC VẬT

Chia sẻ: Nguyen HOang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

159
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Trình bày được vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật. - Mô tả được quá trình cố định nitơ khí quyển - Minh họa các quá trình biến đổi nitơ trong cây bằng hình vẽ và các phản ứng hóa học - Hiểu và vận dụng được khái niệm về nhu cầu dinh dưỡng để tính được nhu cầu phân bón cho một thu hoạch định trước. 2 Kỹ năng: Rèn kỹ năng thảo luận nhóm,kỹ năng tính toán cụ thể.Liên hệ vào ứng dụng bón phân. 3 Thái độ: Giáo dục ý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh 11 (NC) - TRAO ĐỔI NITƠ Ở THỰC VẬT

  1. Bài 4 TRAO ĐỔI NITƠ Ở THỰC VẬT A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Trình bày được vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật. - Mô tả được quá trình cố định nitơ khí quyển - Minh họa các quá trình biến đổi nitơ trong cây bằng hình vẽ và các phản ứng hóa học - Hiểu và vận dụng được khái niệm về nhu cầu dinh dưỡng để tính được nhu cầu phân bón cho một thu hoạch định trước. 2 Kỹ năng: Rèn kỹ năng thảo luận nhóm,kỹ năng tính toán cụ thể.Liên hệ vào ứng dụng bón phân. 3 Thái độ: Giáo dục ý thức vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất. B Trọng tâm bài dạy: Trọng tâm từng phần C Chuẩn bị 1 GV:sgk,sgv,hình phóng to 4 sgk và các sơ đồ sgk.câu hỏi vấn đáp 2 HS:phân tích sơ đồ hình 4 và các sơ đồ sgk.Trả lời các câu hỏi vấn đáp D Các hoạt động dạy và học 1 Ổn định
  2. 2 KTbài cũ :câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/19 3 Bài mới Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Vai trò của nitơ đối với thực vật Cây hấp thụ nitơ ở trong đất dưới 2 dạng: NO-3 và NH+4 - Các dạng nitơ cây hấp thụ có Các dạng nitơ có nguồn gốc từ : nguồn gốc từ đâu ? + Nitơ trong khí quyển được vi khuẩn cố định hoặc qua quá trình oxi hoá. + Nitơ trong chất hữu cơ được vi sinh vật phân giải. + Nitơ trong phân bón - Vai trò của nitơ đối với thực * Vai trò nitơ : vật ? - Nitơ có vai trò đặc biệt đối với sự sinh trưởng , phát triển của cây. - Nitơ là thành phần cấu trúc của nhiều hợp chất trong cây: P, Axit nu, sắc tố, ATP, chất điều hòa sinh trưởng ... - Nitơ vừa có vai trò cấu trúc vừa có vai trò trao đổi chất và năng lượng.
  3. => Nitơ quyết định toàn bộ quá trình sinh lí của cây II Quá trình cố định nitơ khí quyển Các nhóm vi khuẩn tự do cố định nitơ khí - Các nhóm vi khuẩn tự do cố quyển như Azôbacter, clostridium, định nitơ khí quyển gồm những nostoc.., loại nào ? chúng cố định hàng chục KgNH4+/ha/năm Các vikhuẩn cộng sinh như : vikhuẩn nốt - Các vi khuẩn cộng sinh ? sần cây họ đậu Rhizôbium, vikhuẩn bèo - Các vikhuẩn tự do ? hoa dâu, chúng cố định hàng trăm Kg NH4+/ha/năm. - Phương trình cố định nitơ ? N2 2H HN =NH 2H NH2 –NH2 2H 2NH3 Điều kiện quá trình cố định nitơ *Điều kiện quá trình cố định nitơ khí khí quyển? quyển: - Có lực khử mạnh. - ATP. - Enzim nitrôgenaza. - Điều kiện kị khí. - Quá trình amôn hóa ? Tại sao ATP và lực khử lấy từ quá trình hô hấp,
  4. phải có quá trình amon hoá ? quang hợp, lên men của cơ thể cộng sinh. III Quá trình biến đổi nitơ trong cây - Nêu công thức chung của 1 1 Quá trình amôn hóa aa? NO3- NO2- NH4+ - Khử amin hóa để hình thành 2 Quá trình hình thành axitamin axitamin ? Quá trình hh tạo ra các axít [R-COOH] nhờ có sự trao đổi với nitơ có thêm gốc NH2 tạo aa VD: a piruvic + NH2 alanin -Bón phân hợp lí cho cây tính CH3–CO-COOH + NH2 CH3-CH- toán như thế nào ? COOH IV Bón phân hợp lí cho cây 1 Lượng phân bón phải căn cứ vào các yếu tố sau đây - Cho ví dụ thời kỳ bón phân ? Nhu cầu dinh dưỡng của từng loại cây trồng Khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất - Ví dụ cách bón phân và sử Hệ số sử dụng phân bón dụng loại phân gì ? 2 Thời kỳ bón phân Dựa vào từng thời kỳ sinh trưởng của cây
  5. trên từng loại cây trồng 3 Cách bón phân 4 Bón loại phân gì 4 Củng cố: - Nêu vai trò của nitơ ? - Nêu quá trình cố định nitơ và vai trò của nó ? - Nêu vai trò quá trình amôn hóa và quá trình hình thành axitamin ? 5 Hướng dẫn học: học bài theo câu hỏi, 2, 3, 4/22 , xem bài mới E Rút kinh nghiệm bài soạn giảng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2