Giáo án sinh 9 - Bài 27: THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
846
lượt xem
21
download

Giáo án sinh 9 - Bài 27: THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Phân biệt được 1 số thường biến phát sinh dưới tác động các đối tượng trước tác động trực tiếp của điều kiện sống. -Phân biệt sự khác nhau giũa thường biến và đột biến. -Qua tranh ảnh , mẫu vật rút ra được: +Tình trạng chất lượng phụ thuộc vào kiểu gen. +Tính trạng số lương phụ thuộc vào điều kiện môi trường. 2. Kỉ năng: Rèn kỉ năng; -Quan sát, phân tích thông qua tranh, mẫu vật. -Kỉ năng thực hành. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - Bài 27: THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

  1. Tiết 28: Bài 27: THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Phân biệt được 1 số thường biến phát sinh dưới tác động các đối tượng trước tác động trực tiếp của điều kiện sống. -Phân biệt sự khác nhau giũa thường biến và đột biến. -Qua tranh ảnh , mẫu vật rút ra được: +Tình trạng chất lượng phụ thuộc vào kiểu gen. +Tính trạng số lương phụ thuộc vào điều kiện môi trường. 2. Kỉ năng: Rèn kỉ năng; -Quan sát, phân tích thông qua tranh, mẫu vật. -Kỉ năng thực hành. II .Phương tiện dạy học: -Tranh ảnh minh họa thường biến. -Tranh ảnh thường biến không di truyền được. -Mẫu vật: +Mầm khoai mọc trong tối và ngoài sáng.
  2. +Thân cây rau dừa nước mọc từ mô đất xuống xen bờ và trải trên mặt nước. III .Tiến trình tổ chức tiết dạy: a. Hoạt động 1: Nhận biết một số thường biến. TG Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên -Cho hs quan sát tranh và mẩu -Hs quan sát kỉ tranh, ảnh và mẫu vật các đối tượng . vật mầm củ khoai, cây rau dừa 5p +Nhận xét thường biến phát nước và các tranh ảnh khác. sinhdưới ảnh hưởng của nhoại -Thảo luận nhóm -> ghi vảo bảng. cảnh. -Đại diện nhóm trình bày báo cáo. +Nêu các nhân tố tác động 7p thường biến -Gv chốt lại đáp án đúng. Đối tượng Điều kiện môi Kiểu hình tương ứng Nhân tố tác trường động 1. Mầm khoai -Có ánh sáng. -Mầm lá có màu Ánh sáng -Trong tối xanh. -Mầm lá có màu vàng
  3. 1. Cây rau dừa -Trên cạn -Thân lá nhỏ . Dộ ẩm nước -Ven bờ. -Thân lá lớn. -Trên mặt nước -Thân lá lớn, rể -> phao 3.…………… ………………… …………………… …………… …. …. …. … b. Hoạt động 2: Phân biệt thường biến và đột biến. TG Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên -Gv cho hs quan sát lá mạ mọc ven bờ và trong ruộng. -Các nhóm quan sát hình thảo 6p -Thảo luận: luận nhóm -> nêu được; +Sự sai khác 2 cây mạ ở vị trí +Hai cây mạ thuộc thế hệ thứ I khác nhau ở vụ thứ nhất thuộc (biến dị trong đời cá thể). thế hệ nào? +Con của chúng giống nhau (biến +Các cây lúa gieo từ hạt của 2 dị không di truyền được). cây trên có khác nhau không? +Do điều kiện dinh dưỡng khác Rút ra nhận xét? nhau. +Tại sao cây mạ ven bờ phát 4p triển tốt hơn cây mạ trong ruộng. -Một vài hs trình bày, lớp nhận -Gv cho hs phân biệt thường biến xét bổ sung.
  4. và đột biến. c. Hoạt động 3: Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng TG Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên 6p -Gv cho hs quan sát ảnh 2 luống su hào của cùng 1 giống, nhưng có điều kiện chăm sóc khác nhau: -Hs nêu được: Hình dạng củ của 2 luống có +Hình dạng giống nhau (tính khác nhau không? trạng chất lượng). +Kích thước của các củ su hào ờ +Chăm sóc tốt: củ to. 2 luống có khác nhau như thế Ít chăm sóc : củ nhỏ. 4p nào? +Rút ra nhận xét. -> Rút ra nhận xét. +Tính trạng chất luợng phụ thuộc vào kiểu gen. +Tính trạng số lượng phụ thuộc vào điều kiện giống. IV. Nhận xét- Đánh gía: 6p -Căn cứ vào bảng thu hoạch để đánh giá. -Cho điểm 1 số nhóm chuẫn bị tốt. -Thu vệ sinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản