intTypePromotion=3

Giáo án Vật lý 9 (Tiết 1 - 8)

Chia sẻ: Lê Công Trọng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:214

0
41
lượt xem
4
download

Giáo án Vật lý 9 (Tiết 1 - 8)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo Giáo án Vật lý lớp 9 từ tiết 1 đến tiết 8, giáo án được biên soạn theo dạng cột với những nội dung, hoạt động cụ thể nội dung cho cả học sinh và giáo viên trong quá trình học vật lý lớp 9 từ tiết 1 đến tiết 8.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 9 (Tiết 1 - 8)

 1. Tuần: 1 §1 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ  Tiết: 1 DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ  Ngày soạn:15/8/201………………. Ngày dạy:………………... GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I. MỤC TIÊU. ­ Nêu được cách bố  trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ  dòng điện vào hiệu   điện thế giữa hai đầu dây dẫn. ­ Vẽ và sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. ­ Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ  dòng điện và hiệu điện thế  giữa hai đầu dây   dẫn. II. CHUẨN BỊ. * Đối với mỗi nhóm HS. ­ 1 dây điện trở bằng nikêlin chiều dài 1m, đường kính 0,3mm, dây này được quấn sẵn trên trụ sứ (gọi   là điện trở mẫu). ­ 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. ­ 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V. ­ 1 công tắc. ­ 1 nguồn điện 6V. ­ 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. T HỌAT ĐỘNG CỦA      HỌAT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG G HS    Hoạt động 1  ­ GV hướng dẫn HS ôn lại những kiến              Ôn lại những kiến   thức về điện đã học  ở  lớp 7 dựa vào sơ  thức   liên   quan   đến   bài   đồ hình 1.1 SGK. 10’  học. * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:   ­ Để  đo cường độ  dòng điện chạy qua   bóng đèn và hiệu điện thế  giữa hai đầu  bóng đèn, cần dùng những dụng cụ gì? Trả lời câu hỏi của GV. ­ Nêu nguyên tắc sử  dụng những dụng  cụ đó? Hoạt động 2  I Thí nghiệm:            Tìm   hiểu   sự   phụ   1.Sơ đồ mạch điện: thuộc   của   cường   độ   15 dòng điện vào hiệu điện   ’  thế giữa hai đầu dây dẫn. * Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện  a.   Tìm   hiểu   sơ   đồ   mạch  hình 1.1 SGK. điện hình 1.1 như  yêu cầu  *  Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ  các nhóm  trong SGK. mắc mạch điện thí nghiệm. 2.Tiến hành thí nghiệm: b. Tiến hành thí nghiệm. *  Yêu cầu đại diện một vài HS trả  lời  C1:Từ kết quả thí  ­ Các nhóm HS mắc mạch  C1. nghiệm, ta thấy: khi tăng,  điện   theo   sơ   đồ   hình   1.1  (hoặc giảm) hiệu điện 
 2. T HỌAT ĐỘNG CỦA      HỌAT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG G HS SGK. thế giữa hai đầu dây dẫn  ­ Tiến hành đo, ghi các kết  bao nhiêu lần thì cường  quả   đo   được   vào   bảng   1  độ dòng điện chạy qua  trong vở. dây dẫn cũng tăng (hoặc  ­   Thảo   luận   nhóm   để   trả  giảm) bấy nhiêu lần. lời C1. Hoạt động 3      Vẽ và sử   II/ đồ thị biểu diến sự  dụng đồ  thị  để  rút ra kết   phụ thuộc của cường  luận. độ dòng điện vào HĐT: a.   Từng   HS   đọc   phần  *  Yêu cầu   HS trả  lời câu hỏi:  Đồ  thị  1.Dạng đồ thị: thông  báo  về   dạng  đồ   thị  biểu diễn sự  phụ  thuộc của cường  độ  dòng   điện   vào   hiệu   điện   thế   có   đặc  trong   SGK   để   trả   lời   câu  hỏi của GV. điểm gì? 10 b. Từng HS làm C2. * Yêu cầu HS trả lời C2.  ’ ­ Hướng dẫn HS xác định các điểm biểu   diễn, vẽ một đường thẳng đi qua góc tọa   độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm   biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa  đường biểu diễn thì phải tiến hành đo  c.   Thảo   luận   nhóm,   nhận  lại. C2: xét dạng đồ  thị, rút ra kết  *  Yêu cầu  đại diện một vài nhóm nêu  luận. kết luận về mối quan hệ giữa I và U. 2.Kết luận :SGK Hoạt động 4      III/ Vận dụng:  Củng cố và vận dụng. a.   Từng   HS   chuẩn   bị   trả  * Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan   C3: lời câu hỏi của GV. hệ giữa U, I.  U=2,5V I=0,5A b.   Từng   HS   chuẩn   bị   trả  ­ Đồ  thị  biểu diễn mối quan hệ  này có   U=3,5V I=0,7A Muốn xác định giá trị  10 lời C3. đặc điểm gì? U,I ứng với một điểm M  ’ ­ Yêu cầu HS tự đọc phần ghi nhớ  trong  bất kỳ trên đồ thị ta làm  SGK rồi trả lời câu hỏi. như sau: * Yêu cầu HS trả lời C5  Kẻ đường thẳng song  ­ HS làm tiếp C3, C4. song với trục hoành, cắt  Hướng dẫn về nhà: trục tung tại điểmcó   Học thuộc phần ghi nhớ cường độ I tương ứng. Kẻ đường thẳng song   Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết”. song với trục tung, cắt  Làm BT 1 SBT trục hoành tại điểmcó  HĐT U tương ứng. C4:Các giá trị còn thiếu: 0.125A; 4V; 5V; 0.3A. *Ghi nhớ: SGK
 3.  PHẦN BỔ SUNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tuần: 1 Tiết: 2 §2 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN Ngày soạn:17/8/201………………. ĐỊNH LUẬT ÔM Ngày dạy:………………... I. MỤC TIÊU. ­ Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. ­ Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm.
 4. ­ Vận dụng được điịnh luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản. II. CHUẨN BỊ. * Đối với GV.   Nên kẻ  sẵn bảng ghi giá trị  thương số  U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số  liệu trong bảng 1 và   bảng 2 ở bài trước (có thể kẻ theo mẫu dưới dây) Thương số U/I đối với mỗi dây dẫn.  Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2 1 2 3 4 Trung bình cộng III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. TG HỌAT ĐỘNG CỦA HS HỌAT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG Hoạt  động 1  :    Ôn lại   KIỂM TRA BÀI CŨ:­ Nêu kết luận  các   kiến   thức   có   liên   về  mối quan hệ  giữa cường độ  quan đến bài mới. dòng điện và hiệu điện thế? 10’ Từng   HS   chuẩn   bị,   trả  ­ Đồ  thị  biểu diễn mối quan hệ  lời câu hỏi của GV. đó có đặc điểm gì? * Đặt vấn đề như SGK. Hoạt động 2 : I Điện trở của dây dẫn        Xác định thương số  U 1.xác định thương số    10’ U I  đối với mỗi dây dẫn. đối với mỗi dây dẫn. I a. Từng HS dựa vào bảng  * Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ các  C2: 1 và bảng 2  ở  bài trước,  HS yếu tính toán cho chính xác. Thương số  U U * Yêu cầu một vài HS trả lời C2   không đổi với  tính   thương   số     đối  I I và cho cả lớp thảo luận. vật dẫn cố định. với mỗi dây dẫn. U b. Từng HS trả lời C2 và  Giá trị    I thảo luận với cả lớp. khác nhau với các  vật dẫn khác  nhau. Hoạt động 3 * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi   2. Điện trở:       Tìm hiểu khái niệm   sau: a. Công thức tính điện trở:  điện trở. ­ Tính điện trở của một dây dẫn  U 10’ R= a.   Từng   học   sinh   đọc  bằng công thức nào? I ­ Khi tăng hiệu điện thế đặt vào  b. Kí hiệu: phần   thông   báo   khái  niệm điện trở trong SGK. hai đầu dây dẫn lên hai lần thì  điện trở  của nó tăng mấy lần? 
 5. TG HỌAT ĐỘNG CỦA HS HỌAT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG b. Cá nhân suy nghĩ và trả  Vì sao? c. Đơn vị: lời   các   câu   hỏi   GV   đưa  ­   Hiệu   điện   thế   giữa   hai   đầu  Đơn vị điển trở là Ôm. ra. dây dẫn là 3V, dòng điện chạy  Kí hiệu: Ω . qua có có cường độ  là 250mA.  Các đơn vị  Tính điện trở của dây. khác: ­ Hãy đổi các đơn vị sau: Kílôôm(K Ω )1K Ω =1000 Ω Mêgaôm(M Ω ): 0,5   MΩ   =   ………KΩ   =  1M Ω =1.000.000 Ω ………..Ω. Y nghĩa:điện  ­ Nêu ý nghĩa của điện trở. trở biểu thị mức  độ cản trở dòng  điện nhiều hay ít  của dây dẫn. Hoạt động 4 : * Yêu cầu một vài HS phát biểu  II/ Định luật Ôm:      Phát biểu và viết hệ   định luật Ôm. 1. Hệ thức định luật: thức của định luật Ôm. U I= 5’ Từng   HS   viết   hệ   thức  R U:đo bằng vôn.(V) của định luật Ôm vào vở  I: đo bằng Ampe(A) và phát biểu định luật. R: đo bằng Ôm( Ω ). 2.Định luật Ôm: SGK. Hoạt động 5 : *  Yêu   cầu   HS   trả   lời   các   câu  III/ Vận dụng:       Củng cố  bài học và   hỏi: C3: U Tóm tắt: vận dụng. ­ Công thức  R  dùng để làm  R=12 Ω 10’ a)   Từng   HS   trả   lời   các  I I=0,5A câu hỏi GV đưa ra. gì?  U=? ­ Từ  công thức này có  thể  nói  HĐT giữa hai đầu dây tóc  rằng U tăng bao nhiêu lần thì R  U b)   Từng   HS   giải   C3   và  tăng bấy nhiêu lần được không?  I= U=I.R=12.0,5=6V R C4. Tại sao? C4: * Gọi một vài HS lên bảng giải  Vì cùng 1 HĐT đặt vào hai  C3, C4 và trao đổi với cả lớp. đầu các dây dẫn khác nhau,  * GV chính xác hóa các câu hỏi  I tỉ lệ nghịch với R. Nên  trả  lời của HS. R2=3R1thì I1=3I2. Hướng dẫn về  nhà: Ôn lại bài 1 và đọc kỹ bài 2. Chuẩn bị mẵu báo cáo thực  hành. Làm BT 2 SBT  PHẦN BỔ SUNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 6. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tuần: 2 Tiết:3  §3 THỰC HÀNH Ngày  XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN  soạn:22/8/201………………. BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ Ngày dạy:………………... I. MỤC TIÊU. ­ Nêu được cách xác định điện trởtừ công thức tính điện trở. ­ Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác định điện trởcủa một dây dẫn bằng ampe kế và   vôn kế. ­ Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong TN. II. CHUẨN BỊ. * Đối với mỗi nhóm HS.
 7. ­ 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị.­ 1 nguồn điện có thể điều chỉnh được các giá trị hiệu điện   thế từ 0 đến 6V một cách liên tục. ­ 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. ­ 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V ­ 1 công tắc điện. ­ 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dây dài khoảng 30cm. Mỗi HS chuẩn bị sẵn báo cáo thực hành như mẫu, trong đó đã trả lời các câu hỏi của phần 1. * Đối với GV. Chuẩn bị ít nhất một đồng hồ đa năng. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. TG HỌAT ĐỘNG HỌC CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1  KIỂM TRA:* Kiểm tra việc chuẩn bị  báo cáo          Trình bày phần trả  lời câu hỏi   thực hành của HS. 10’ trong báo cáo thực hành. * Yêu cầu một HS nêu công thức tính điện  a. Từng HS chuẩn bị  trả  lời câu hỏi  trở. nếu GV yêu cầu. * Yêu cầu một vài HS trả  lời  câu b và câu  b. Từng HS vẽ sơ đồ  mạch điện TN  c. (có thể trao đổi nhóm) * Yêu cầu một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch  điện thí nghiệm. Hoạt động 2           Mắc mạch điện theo sơ  đồ  và   tiến hành đo. 35’ a. Các nhóm HS mắc mạch điện theo  sơ đồ đã vẽ. b.   Tiến   hành   đo,   ghi   kết   quả   vào  bảng. c. Cá nhân hoàn thành bản báo cáo để  nộp. * Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc  mạch điện, đặc biệt là khi mắc vôn kế  và  ampe kế. *  Theo   dõi,   nhắc   nhỡ   mọi   HS   đều   phải  d. Nghe giáo viên nhận xét để rút kinh  tham gia hoạt động tích cực. nghiệm cho bài sau. * Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành. *  Nhận  xét  kết  quả,   tinh  thần  và   thái  độ  thực hành của một vài nhóm.  PHẦN BỔ SUNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 8. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tuần:2  Tiết:4  Ngày  §4 ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP soạn:24/8/201………………. Ngày dạy:………………... I. MỤC TIÊU. ­ Suy luận để  xây dựng được công thức tính điện trở  tương đương của đoạn mạch gồm hai điện   U1 R1 trở mắc nối tiếp Rtđ = R1 + R2 và hệ thức  và từ các kiến thức đã học. U2 R2 ­ Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết. ­ Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn   mạch nối tiếp. II. CHUẨN BỊ. * Đối với mỗi nhóm HS. ­ 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6Ω, 10Ω, 16Ω ­ 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A.
 9. ­ 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V ­ 1 nguồn điện 6V. ­ 1 công tắc điện. ­ 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dây dài khoảng 30cm. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. TG HỌAT ĐỘNG  CỦA  HỌAT ĐỘNG  CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG HS Hoạt động 1  KIỂM TRA BÀI CŨ:* Yêu cầu HS cho  / cường độ dòng điện và HĐT            Ôn   lại   những   biết,   trong   đoạn   mạch   gồm   hai   trong đoạn mạch nối tiếp . 5’ kiến   thức   có   liên   bóng đèn mắc nối tiếp: 1.kiến thức lớp 7: quan đến bài mới. ­   Cường   độ   dòng   điện   chạy   qua  Xét đoạn mạch gồm hai bóng đèn  mỗi đèn có mối liên hệ như thế nào  mắc nối tiếp Từng   HS   chuẩn   bị,  với   cường   độ   dòng   điện   mạch  Ta có:I=I1=I2 (1 ) trả   lời   các   câu   hỏi  chính?              U=U1+U2 (2) của GV. ­ Hiệu điện thế  giữa hai đầu đoạn  mạch có mối liên hệ  như  thế  nào  với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi  đèn? Hoạt động 2  2.Đoạn mạch gồm hai điện trở  7’          Nhận biết được   mắc nối tiếp đoạn mạch gồm hai   C1: điện   trở   mắc   nối   * Yêu cầu HS trả lời C1 và cho biết  R1,R2 và Ampe kế được mắc  nối tiếp với nhau. tiếp. hai điện trở có mấy điểm chung. C2: a.   Từng   HS   trả   lời  *  Hướng   dẫn   HS   vận   dụng   các  U1 U 2 C1. kiến   thức   vừa   ôn   tập   và   hệ   thức  Ta có: I1=I2 hay  = R1 R2 của định luật Ôm để trả lời C2. b. Từng HS làm C2. U R * Yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm  Suy ra:  1 = 1  (đpcm) tra  các  hệ   thức  (1)  và  (2)  đối với  U 2 R2 đoạn mạch gồm các điện trở  mắc  nối tiếp. Hoạt động 3      Xây   II/ Điện trở tương đương của  dựng công thức tính   đoạn mạch nối tiếp. 10’ điện   trở   tương   *  Yêu cầu HS trả  lời câu hỏi: Thế  1.Điện trở tương đương: đương   của   đoạn   nào   là   điện   trở   của   một   đoạn  SGK mạch   gồm   hai   điện   mạch? 2.Công thức tính điện trở  *  Hướng   dẫn   HS   xây   dựng   công  tương đương của đoạn mạch  trở mắc nối tiếp. thức 4. gồm hai điện trở mắc nối tiếp: a. Từng HS đọc phần  ­   Kí   hiệu   hiệu   điện   thế   giữa   hai  C3: khái   niệm   điện   trở  Rtđ=R1+R2 tương   đương   trong  đầu đoạn mạch là U, giữa hai đầu  CM: SGK. mỗi điện trở  là U1, U2. Hãy viết hệ  UAB=U1+U2 b. Từng HS làm C3. thức liên hệ giữa U, U1 và U2. I.Rtđ=I.R1+I.R2   ­   Cường   độ   dòng   điện   chạy   qua 
 10. TG HỌAT ĐỘNG  CỦA  HỌAT ĐỘNG  CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG HS đoạn mạch là I. Viết biểu thức tính  Chia hai vế cho I U, U1 và U2 theo I và R tương ứng. Rtđ=R1+R2 Hoạt   động   4  3.Thí nghiệm kiểm tra: Tiến   hành   thí   10’ nghiệm kiểm tra. *  Hướng   dẫn   HS   làm   thí   nghiệm  a.   Các   nhóm   mắc  như  trong SGK. Theo dõi và kiểm  mạch   điện   và   tiến  tra   các   nhóm   HS   mắc   mạch   điện  hành thí nghiệm  theo  theo sơ đồ. hướng dẫn của SGK. * Yêu cầu một vài HS phát biểu kết  b.   Thảo   luận   nhóm  luận. 4.Kết luận: SGK để rút ra kết luận. Hoạt   động   5  III/ Vận dụng: Củng cố  bài học và   C4: 13’ vận dụng. * Cần mấy công tắc để điều khiển  Khi K mở, hai đèn không hoạt  a. Từng   HS   trả  đoạn mạch nối tiếp? động vì mạch hở. lời C4. *  Trong   sơ   đồ   hình  4.3b  SGK,   có  Khi k đóng, cầu chì bị đứt, 2  b. Từng   HS   trả  đèn cũng không hoạt động vì  thể  chỉ  mắc hai điện trở  có trị  số  mạch hở. lời C5. thế  nào nối tiếp với nhau (thay cho  Khi k đóng, dây tóc Đ1 bị đứt Đ2  việc   mắc   ba   điện   trở)?   Nêu   cách  cũng không hoạt động vì mạch  tính   điện   trở   tương   đương   của  hở. đoạn mạch AC. C5: Dặn dò: R1,2=R1+R2=20+20=40 Ω Học thuộc phần ghi nhớ. RAC=R1,2+R3=40+20=60 Ω Làm BT 4 SBT  PHẦN BỔ SUNG VÀ RÚT KINH NGIỆM: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 11. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tuần: 3 Tiết: 5 Ngày soạn:29/8/201………………. §5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG Ngày dạy:………………... I. MỤC TIÊU. ­ Suy luận để  xây dựng được công thức tính điện trở  tương đương của đoạn mạch gồm hai điện   1 1 1 I1 R2 trở mắc song song   và hệ thức  từ những kiến thức đã học. RTd R1 R2 I2 R1 ­ Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với   đoạn mạch song song. ­ Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích được một số hiện tượng thực tế và giải bài   tập về đoạn mạch song song. II. CHUẨN BỊ. * Đối với mỗi nhóm HS. ­ 3 điện trở  mẫu, trong đó có một điện trở  là điện trở  tương đương cảu hai điện trở  kia khi mắc   song song. ­ 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. ­ 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V ­ 1 nguồn điện 6V. ­ 1 công tắc điện. ­ 9 đoạn dây nối, mỗi đoạn dây dài khoảng 30cm. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH.
 12. T HỌAT ĐỘNGCỦA HS HỌAT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN NỘI DUNG G Hoạt động 1  KIỂM   TRA   BÀI   CŨ:*  Yêu cầu HS  trả  I/Cường độ dòng điện và        Ôn lại những kiến   lời  câu hỏi:   Trong  đoạn  mạch gồm  HĐT trong đoạn mạch song  thức   có  liên   quan  đến   hai   bóng   đèn   mắc   song   song,   hiệu  song điện thế  và cường độ  dòng điện của  1.ôn lại kiến thức lớp 7: 5’ bài học. đoạn mạch có quan hệ  thế  nào với  Trong Đm gồm 2 bóng đèn  mắc song song, Từng học sinh chuẩn bị,  hiệu điện thế và cường độ dòng điện   ta có:  I = I1 + I2    (1) trả lời các câu hỏi của của các mạch rẽ?      U = U1 = U2 (2)  giáo viên. Hoạt động 2       Nhận   2. đoạn mạch gồm 2 bóng  biết   được   đoạn   mạch   đèn mắc song song. gồm hai điện trở  mắc   C1:  7’ song song. R1, R2 mắc song  song. * Yêu cầu HS trả lời C1. a. Từng HS trả lời C1. Ampe kế đo  ­   Cho   biết   điện   trở   có   mấy   điểm  cường độ dòng điện qua  b. Mỗi HS tự  vận dụng  chung?  mạch chính. các   hệ   thức   (1),   (2)   và  ­ Cường độ  dòng điện và hiệu điện  Vôn kế đo HĐT  hệ   thức   của   định   luật  thế  của đoạn mạch này có đặc điểm   giữa 2 đầu mỗi điện trở,  Ôm,   chứng   minh   được  gì? đồng thời là HĐT cả đoạn  hệ thức 3. * Hướng dẫn HS vận dụng các kiến  mạch ­   Cho   HS   thảo   luận  thức vừa ôn tập và hệ  thức của định  C2: nhóm. luật Ôm để trả lời C2. I1 R2 CM:  = *  Yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm  I 2 R1 tra   các   hệ   thức   (1)   và   (2)   đối   với   Ta có: đoạn   mạch   gồm   các   điện   trở   mắc  U1=R1.I1;  song song. U2=R2.I2 Mà U1 = U2  Nên : R1.I1=R2.I2 I1 R2 Suy ra: =  (đpcm) I 2 R1 Hoạt động 3  II/ Điện trở tương đương của       Xây dựng công thức   đoạn mạch mắc song song: 1.công thức tính điện trở  10 tính   điện   trở   tương   tương đương của đoạn mạch  ’ đương của đoạn mạch   gồm hai điện trở mắc song  gồm hai điện trở  mắc   * Hướng dẫn HS xây dựng công thức  song song song. 4. C3:
 13. T HỌAT ĐỘNGCỦA HS HỌAT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN NỘI DUNG G Từng HS vận dụng kiến  ­ Viết hệ  thức liên hệ  giữa I, I1, I2  1 1 1 = + thức   đã   học   để   xây  theo U, Rtđ, R1, R2. Rtd R1 R2 dựng được công thức 4 ­ Vận dụng hệ thức (1) để suy ra (4). Suy ra: ­Trả lời C3. R1. R2 Rtd = R1 + R2 CM: Ta có:  U U U I= I1 = ; I 2 = (1) R R1 R2 Mặc khác: U = U1 = U2 (2 ) I = I1 + I2 (3) Thay (1),(2) vào (3) U U U = + Rtd R1 R2 Chia 2 vế cho U, ta được 1 1 1 = + (đpcm) Rtd R1 R2 Hoạt   động   4  :Tiến   2.Thí nghiệm kiểm tra. hành thí nghiệm kiểm   H 5.1 10 tra. *  Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các  3.Kết luận: SGK ’ a. Các nhóm mắc mạch  nhóm   HS   mắc   mạch   điện   và   tiến  điện   và   tiến   hành   thí  hành   thí   nghiệm   theo   hướng   dẫn  nghiệm theo hướng dẫn  trong SGK. của SGK. * Yêu cầu một vài HS phát biểu kết  b.   Thảo   luận   nhóm   để  luận. rút ra kết luận. Hoạt động 5 * Yêu cầu HS trả lời C4. III/ Vận dụng:           Củng   cố   và   vận   ­ Yêu cầu HS làm tiếp C5. C4: dụng. * Hướng dẫn cho HS phần 2 của C5. Vì HĐT nguồn là  13   Trong sơ  đồ  hình 5.2b SGK, có thể  220V bằng với HĐT định  ’ chỉ  mắc hai điện trở  có trị  số    bằng  mức của đèn và quạt nên  Từng HS trả lời C4. bao   nhiêu   song   song   với   nhau   (thay   đèn và quạt phải mắc song  song với nhau để chúng  cho việc mắc ba điện trở)?  hoạt động bình thường. ­ Nêu cách tính điện trở tương đương  của đoạn mạch đó. Dặn dò: Ghi phần ghi nhớ vào vở và học  thuộc lòng. Làm các BT trong vỡ BT. Nếu đèn không hoạt  Đọc thêm phần có thể em chưa  động thì quạt vẫn hoạt 
 14. T HỌAT ĐỘNGCỦA HS HỌAT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN NỘI DUNG G biết. động bình thường vì quạt  vẫn được mắc vào HĐT đã  cho. C5: R1.R2 30.30 R1,2 = = = 15Ω R1 + R2 30 + 30 R .R 15.30 Rtd = 1,2 3 = = 10Ω R1,2 + R3 45  PHẦN BỔ SUNG: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tuần:3  Tiết: 6 §6 BÀI TẬP Ngày soạn:6/9/201………………. VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM Ngày dạy:………………... I. MỤC TIÊU. Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất   là ba điện trở. II. CHUẨN BỊ. * Đối với GV.   Bảng liệt kê các giá trị  hiệu điện thế  và cường độ  dòng điện định mức của một số  đồ  dùng điện   trong gia đình, với hai loại nguồn điện 110V và 220V. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. TG HỌAT ĐỘNG CỦA HS HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG Hoạt động 1  *  Yêu  cầu học   sinh trả   lời câu  hỏi   Bài tập 1:      Giải bài 1. sau: Tóm tắt: Từng HS chuẩn bị  trả  lời   ­ Hãy cho biết R1 và R2 được mắc với  R1= 5 Ω nhau như thế nào?  UAB=6V 15’ câu hỏi của GV. ­ Ampe kế  và vôn kế  đo những đại  I=0,5A a. Cá nhân suy nghĩ trả lời                              câu hỏi của giáo viên để  lượng nào trong mạch? Rtđ=? làm câu a bài 1. ­ Khi biết hiệu điện thế giữa hai đầu  R2=? đoạn mạch và cường độ  dòng điện  Giải chạy qua mạch chính, vận dụng công  a. điện trở tương dương  thức nào để tính Rtđ? của đoạn mạch b. Từng HS làm câu b. * Vận dụng công thức nào để tính R2  U 6 Rtd = = = 12Ω khi biết Rtđ và R1? I 0,5 c. Thảo luận nhóm để tìm  *  Hướng   dẫn   HS   tìm   ra   cách   giải  b. Gia trị điện trở R2 ra cách giải khác đối với  khác. ta có: Rtđ = R1 + R2 câu b. ­ Tính hiệu điện thế  U2 giữa hai đầu           R2 = Rtđ – R1 
 15. TG HỌAT ĐỘNG CỦA HS HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG R2 .          =   12 – 5 = 7  Ω ­ Từ đó tính R2. Hoạt động 2  *Yêu   cầu   học   sinh   trả   lời   câu   hỏi  Bài Tập 2:      Giải bài 2. sau: Tóm tắt: 10’ a.   Từng  HS  chuẩn  bị   trả  ­ Hãy cho biết R1 và R2 được mắc với  R1 = 10 Ω lời câu hỏi của GV để làm  nhau như thế nào? I1 = 1,2 A ­ Các ampe kế  đo những đại lượng  I = 1,8 A câu a. a. UAB = ? nào trong mạch? b. R2 = ? ­ Tính UAB theo mạch rẽ R1. a.HĐT UAB của đoạn mạch ­ Tính I2 chạy qua R2, từ đó tính R2. UAB = I1. R1= 12.10=12 Ω b. Từng HS làm câu b. * Hướng dẫn HS tìm cách giải khác: b. Điện trở R2  c. Thảo luận nhóm để tìm  ­ Từ kết quả câu a, tính Rtđ. Cường độ dòng điện  ra cách giải khác đối với  ­ Biết Rtđ và R1, hãy tính R2. qua R2  câu b. I2 = I – I1 = 1,8­1,2=0,6A      Điện trở R2 Hoạt động 3  *  Yêu  cầu học   sinh trả   lời câu  hỏi   Bài tập 3:      Giải bài 3. sau: Tóm tắt: ­ Hãy cho biết R2 và R3 được mắc với  15’ a.   Từng  HS  chuẩn  bị   trả  R1 = 15 Ω lời câu hỏi của GV để làm  nhau như thế nào? R2 = R3 = 30 Ω ­ R1 được mắc như thế nào với đoạn  UAB = 12 V câu a. a. RAB = ? mạch   MB.   Ampe   kế   đo   đại   lượng  b. I1 = ?; I2 = ? I3 = ? nào trong mạch? Giải ­ Viết công thức tính Rtđ  theo R1  và  a.Điện trở đoạn mạch AB b. Từng HS làm câu b. RMB. RAB = R1 + RMB * Viết công thức tính cường độ  dòng  R 30 Với RMB =  2 = = 15Ω điện chạy qua R1. 2 2 ­ Viết công thức tính hiệu điện thế  RAB = 15+15=30 Ω c. Thảo luận nhóm để tìm  UMB từ đó tính I2, I3. b.cường độ dòng điện qua  ra cách giải khác đối với  * Hướng dẫn HS tìm cách giải khác: mỗi điện trở. câu b. Sau   khi   tính   được   I1,   vận   dụng   hệ  Cường độ d đ qua R1 I 3 R2 U AB 12 thức   và I = I1 + I2, từ  đó tính  I 1 = = = 0, 4 A I 2 R3 R AB 30 được I2 và I3. Cường độ d đ qua R2, R3    Ta có UMB = RMB.I1                    = 15.0,4 =6V U 6 I 2 = MB = = 0, 2 A R2 30 U MB 6 I3 = = = 0, 2 A R3 30 Hoạt động 4  *  Yêu cầu học sinh trả  lời câu hỏi:        Củng cố. Muốn giải bài tập về  vận dụng định  5’ Thảo   luận   nhóm   để   trả  luật Ôm cho các loại đoạn mạch, cần 
 16. TG HỌAT ĐỘNG CỦA HS HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG lời câu hỏi của GV, củng  tiến hành theo mấy bước. cố nài học. ­  Cho HS ghi  lại  các  bước   giải  bài  tập   phần   này   như   đã   nói   ở   phần  Thông tin bổ sung. PHẦN BỔ SUNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM :  …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Tuần: 4 Tiết:7 §7 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO  Ngày soạn:6/9/201………………. CHIỀU DÀI DÂY DẪN  Ngày dạy:………………... I. MỤC TIÊU. ­ Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. ­ Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố  (chiều dài, tiết diện, vật   liệu làm dây dẫn). ­ Suy luận và tiến hành đựơc thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài. ­ Nêu được điện trở  của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ  cùng một vật liệu thì tỉ  lệ   thuận với chiều dài của dây. II. CHUẨN BỊ. * Đối với mỗi nhóm HS. ­ 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. ­ 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V ­ 1 nguồn điện 3V. ­ 1 công tắc điện. ­ 3 dây điện trở có cùng tiết diện và được làm bằng cùng mộit vật liệu: một dây dài l (điện trở 4Ω),  một dây dài 2l và dây thứ ba dài 3l. Mỗi dây được quấn quanh một lõi cách điện phẳng, dẹt và dễ xác định  số vòng dây. ­ 8 đoạn dây dẫn nối có lõi bằng đồng và có vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. * Đối với cả lớp. ­ Đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ bọc cách điện, dài 80cm, tiết diện 1mm2. ­ Một đoạn dây thép dài 50cm, tiết diện 30mm2. ­ 1 cuộn dây hợp kim dài 10m, tiết diện 0,1mm2. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. TG HỌAT ĐỘNG CỦA  HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG HS Hoạt động 1  * Nêu các câu hỏi gợi ý sau:          Tìm hiểu về  công   ­   Dây   dẫn   được   dùng   để   làm   gì? 
 17. TG HỌAT ĐỘNG CỦA  HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG HS 8’ dụng   của  dây   dẫn   và   (để cho dòng điện chạy qua) các   loại   dây   dẫn   ­ Quan sát thấy dây dẫn ở đâu xung  thường   được   sử   quanh ta? (Ở  mạng điện trong gia  dụng. đình,   trong   các   thiết   bị   điện   như  Các nhóm HS thảo luận  trong bóng đèn, quạt điện, tivi, nồi  (dựa   trên   hiểu   biết   và  cơm   điện…,   dây   dẫn   của   mạng  kinh nghiệm sẵn có) về  điện quốc gia). các vấn đề: a.   Công   dụng   của   dây  dẫn   trong   các   mạch  *  Đề  nghị  HS, bằng vốn hiểu biết  điện và trong các thiết  của mình nêu tên các vật liệu có thể  bị điện. được dùng để làm dây dẫn (thường   b.   Các   vật   liệu   được  làm bằng đồng, có khi bằng nhôm,  dùng để làm dây dẫn. bằng hợp kim; dây tóc bóng đèn làm  bằng   vônfam,   dây   nung   của   bếp  điện, của nồi cơm điện được làm  bằng hợp kim…) Hoạt động 2  *  Có thể  gợi ý để  HS trả  lời câu  I/ Xác định sự phụ thuộc của        Tìm hiểu điện trở   hỏi này như sau: điện trở dây dẫn vào 1 trong  của   dây   dẫn   phụ   ­ Nếu đặt vào hai đầu dây dẫn một   những yếu tố khác nhau: thuộc  vào những yếu   hiệu  điện   thế   U   thì  có   dòng  điện  1.Các dây dẫn h 7.1 khác nhau  chạy qua nó hay không?  về chiều dài , tiết diện và vật  tố nào. ­ Khi đó dòng điện này có cường độ  liệu làm dây. 10’ a.   Các   nhóm   HS   thảo  2.Để xác định sự phụ thuộc  luận để trả lời câu hỏi:  I nào đó hay không? của điện trở dây dẫn vào 1 yếu  Các dây dẫn có điện trở  ­ Khi đó dây dẫn có một điện trở  tố x nào đó thì cần phải đo  không? Vì sao? xác định hay không? điện trở của các dây dẫn có  * Đề nghị HS quan sát hình 7.1 SGK  yếu tố x khác nhau , nhưng tất  hoặc cho HS quan sát trực tiếp các  cả các yếu tố khác như nhau. đoạn hay cuộn dây dẫn đã chuẩn bị  b. HS quan sát các đoạn  như hướng dẫn trong phần II. dây   dẫn   khác   nhau   và  * Yêu cầu HS dự đoán xem điện trở  nêu được các nhận xét  của  các dây dẫn này có như  nhau  và   dự   đoán:   Các   đoạn  hay không, nếu có thì những yếu tố  dây dẫn này khác nhau  nào có thể   ảnh hưởng tới điện trở  ở   những   yếu   tố   nào,  của dây. điện   trở   của   dây   dẫn  * Nêu câu hỏi: Để  xác định sự  phụ  này   liệu   có   như   nhau  thuộc   của   điện   trở   vào   một   trong  hay   không,   những   yếu  các   yếu  tố   thì   phải   làm   nheư   thế  tố  nào của dây dẫn có  nào? thể ảnh hưởng tới điện  *  Có   thể   gợi   ý   cho   HS   nhớ   lại  trở của dây… trường   hợp   khi   tìm   hiểu   sự   phụ  c. Nhóm HS thảo luận  thuộc của tốc độ  bay hơi của một 
 18. TG HỌAT ĐỘNG CỦA  HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG HS tìm câu trả  lời đoid với  chất lỏng vào một trong các yếu tố  câu hỏi mà GV nêu ra. là nhiệt độ, diện tích mặt khoáng và  gió thì  các em đã làm như thế nào? Hoạt động 3  •   Đề   nghị   từng   nhóm   HS   nêu   dự  II/ Sự phụ thuộc của điện trở           Xác định sự  phụ   đoán theo yêu cầu của C1 và ghi lên  vào chiều dài dây dẫn  1.Dự kiến cách làm: thuộc   của   điện   trở   bảng các dự đoán đó. Đo điện trở của những dây dẫn  vào chiều dài dây dẫn. * Theo dõi, kiểm tra và giúp đỡ  các  có chiều dài l. 2l, 3l. nhưng có  15’ a. HS nêu dự  kiến cách  nhóm   tiến   hành   thí   nghiệm,   kiểm  tiết diện như nhau và làm từ  làm hoặc đọc hiểu mục  tra việc mắc mạch điện, đọc và ghi  cùng một loại vật liệu. 1 phần II trong SGK. kết quả  đo vào bảng 1 trong từng   C1:  b.   Các   nhóm   HS   thảo  lần thí nghiệm. Dây dẫn có chiều dài l có điện  luận   và   nêu   dự   đoán  *  Sau   khi   tất   cả   hoặc   đa   số   các  trở R. như   yêu   cầu   của   C1  nhóm   HS   hoàn   thành   bảng   1,   yêu  Dự đoán:  trong SGK. cầu  mỗi   nhóm  đối   chiếu   kết   quả  Dây dài 2l có điện trở 2R c.Từng  nhóm  HS  tiến  thu đựoc với dự đoán đã nêu. Dây dài 3l có điện trở 3R hành thí nghiệm kiểm  * Đề  nghị  một vài HS nêu kết luận  2. Thí nghiệm kiểm tra. tra theo mục 2 phần II  về  sự  phụ  thuộc của điện trở  dây  Sơ đồ mạch điện: trong   SGK   và   đối  dẫn vào chiều dài dây. chiếu   kết   quả   thu  được   với   dự   đoán   đã  nêu  theo  yêu   cầu   của  C1 và nêu nhận xét. Kết luận: SGK Hoạt động 4      Củng   *  Có thể  gợi ý cho HS trả  lời C2   III/ Vận dụng: cố và vận dụng. như sau: C2: 7’ a.Từng HS trả lời C2. Trong hai trường hợp mắc bóng đèn  Khi giữ HĐT không đổi, nếu  mắc bóng đèn vào HĐT này 
 19. TG HỌAT ĐỘNG CỦA  HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG HS bằng   dây   dẫn   ngắn   và   bằng   dây  bằng dây dẫn càng dài thì điện  dẫn dài, thì trong trường hợp đoạn  trở của đoạn mạch càng lớn,  mạch có điện trở  lớn hơn và do đó  theo đinh luật Ôm, cường độ  b.Từng HS làm C3. dòng điện chạy qua sẽ có cường độ  dòng điện càng nhỏ, do đó đèn  nhỏ hơn? sáng yêu hơn. C3: * Có thể gợi ý cho HS như sau:  Điện trở cuộn dây là Trước hết, áp dụng điịnh luật Ôm  U 6 để  tính điện trở  của cuộn dây, sau  R= = = 20Ω I 0,3 c.Từng HS tự đọc phần  đó vận dụng kết luận đã rút ra trên   Chiều dài cuộn dây là Có thể em chưa biết. dây để tính chiều dài của cuộn dây. 20 d.   Ghi   nhớ   phần   đóng  *  Nếu   còn   thời   gian,   đề   nghị   HS  l = .4 = 40m 2 khung ở cuối bài. đọc phần Có thể em chưa biết. C4: Ghi vào vở  những điều  * Đề nghị một số HS phát biểuđiều  1 GV   dặn   dò   và   các   bài  cần ghi nhớ của bài học này. Vì I1=0,25I2= I2 4 tập sẽ làm ở nhà. *  Lưu ý HS những điều cần thiết  Nên R1=4R2 khi học bài này  ở  nhà. Giao C4 và  thêm một hoặc hai bài trong SBT để  HS làm ở nhà.  PHẦN BỔ SUNGVÀ RÚT KINH NGHIỆM: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 20. Tuần:4  Tiết: 8 §8 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT  Ngày soạn:6/9/201………………. DIỆN DÂY DẪN Ngày dạy:………………... I. MỤC TIÊU. ­ Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ  cùng một loại vật liệu thì điện trở   của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây (trên cơ sở vận dụng hiểu biết về điện trở tương đương của   đoạn mạch song song). ­ Bố trí và tiến hành được thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện của dây dẫn. ­ Nêu được điên trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch   với tiết diện của dây. II. CHUẨN BỊ. * Đối với mỗi nhóm HS. ­ 2 đoạn dây dẫn bằng hợp kim cùng loại, có cùng chiều dài nhưng có tiết diện lần lượt là S1 và S2  (tương ứng có đường kính tiết diện là d1 và d2). ­ 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. ­ 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V ­ 1 nguồn điện 6V. ­ 1 công tắc điện. ­ 7 đoạn dây dẫn nối có lõi bằng đồng và có vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. ­ 2 chốt kẹp nối dây dẫn. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. TG HỌAT ĐỘNG  HỌAT ĐỘNG  CỦA GIÁO  NỘI DUNG CỦA HS VIÊN Hoạt động 1  KIỂM TRA:yêu cầu một HS trả  lời            Trả  lời câu hỏi   một hoặc hai trong số  các câu hỏi  kiểm   tra   bài   cũ   và   sau: 10’ trình bày lời giải bài   ­ Điện trở  của dây dẫn phụ  thuộc  tập   ở   nhà   theo   yêu   vào những yếu tố nào? cầu của GV. ­   Phải   tiến   hành   thí   nghiệm   với  các   dây   dẫn   vào   chiều   dài   của  chúng. ­ Các dây dẫn có cùng tiết diện và  làm   từ   cùng   một   vật   liệu   phụ  thuộc   vào  chiều   dài  dây   như   thế  nào? *  Đề  nghị  một HS khác trình bày  lời giải một trong số các bài tập đã  ra cho HS làm ở nhà. *  Nhận xét câu trả  lời và lời giải 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản