Giáo án Sinh học 12 bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Chia sẻ: Nguyễn Toan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
190
lượt xem
23
download

Giáo án Sinh học 12 bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án hướng dẫn các em một số kiến thức nền tảng nhất về dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái nhằm nâng cao kiến thức môn Sinh học 11. Thông qua những giáo án này, học sinh sẽ nắm vững một cách khái quát về dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Từ đó, nêu các ví dụ minh họa cụ thể về dòng năng lượng. Bên cạnh đó, học sinh cũng giải thích được sự tiêu hao năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng và phát triển năng lực tư duy lý thuyết. Hy vọng bộ sưu tập các tài liệu giáo án đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn yêu thích bộ môn sinh học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 12 bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

  1. GIÁO ÁN HỌC KỲ II SINH HỌC 12 BÀI 45: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Mô tả được một cách khái quát về dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái. - Giải thích được sự tiêu hao năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa. - Phát triển kỹ năng đọc sách giáo khoa. 3. Thái độ: Nâng cao ý thức bvảo vệ môi trường thiên nhiên và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Máy tính, máy chiếu đa phương tiện - Các file ảnh tĩnh + Tranh 1: Sơ đồ khái quát năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. + Tranh 2: Sơ đồ khái quát về dòng năng lượng trong hệ sinh thái. + Tranh 3: Một lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng. + Tranh 4: Sơ đồ biểu diễn hiệu suất sinh thái ở một bậc dinh dưỡng. + Tranh 5: Sơ đồ mô tả đường đi của dòng năng lượng qua các bậc dinh dưỡng.
  2. GIÁO ÁN HỌC KỲ II SINH HỌC 12 + Tranh 6: Sơ đồ minh họa dòng năng lượng trong một hệ sinh thái đồng cỏ. + Tranh 7: Sơ đồ minh họa dòng năng lượng trong một hệ sinh thái đồng cỏ. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU - PPTQ kết hợp vấn đáp tìm tòi - PP tổ chức hoạt động nhóm IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Kiểm tra bài cũ: (Thời gian : 5 phút) -Trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh điạ các chất ?Trong mỗi chu trình, có một phần vật chất trao đổi và tuần hoàn, một phần khác trở thành nguồn dự trữ hoặc không tuần hoàn trong chu trình. Em hãy phân biệt 2 phần đó và lấy ví dụ ? -Thế nào là sinh quyển? Hãy sắp xếp các khu sinh học trên cạn theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam của trái đất ? 2.Giảng bài mới: Vật chất được tuần hoàn qua chu trình dinh dưỡng còn năng lượng trong hệ sinh thái được vận chuyển như thế nào? Hoạt động 1 Tên hoạt động : Tìm hiểu về dòng năng lượng trong hệ sinh thái Mục tiêu: - Nêu được vai trò của ánh sáng đối với hệ sinh thái. - Mô tả dòng năng lượng trong hệ sinh thái. - Giải thích được vì sao năng lượng truyền lên các các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần. Thời gian :25 phút
  3. GIÁO ÁN HỌC KỲ II SINH HỌC 12 Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - Yêu cầu học sinh đọc mục I.1 SGK trả lời - Nghiên cứu thông tin trong SGK trả lời: I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái lần lượt các câu hỏi sau: + Tất cả sinh vật trên trái đất đều sống nhờ vào 1. Phân bố năng lượng trên trái đất + Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Thực vật thu - Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng đối với hệ sinh thái? nhận trực tiếp năng lượng ánh sáng mặt trời thông chủ yếu cho sự sống trên trái đất. qua quang hợp. Một phần năng lượng tích tụ trong SVSX được động vật ăn thực vật sử dụng và theo trình tự năng lượng được chuyển lên các bậc dinh dưỡng tiếp theo. Như vậy, năng lượng trong hệ sinh thái được khởi đầu từ năng lượng ánh sáng mặt trời thông qua quang hợp của cây xanh. + Cây xanh có thể được đồng hoá loại ánh - Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng được sáng nào và chiếm bao nhiêu %? những tia sáng nhìn thấy (chiếm 50% tổng lượng bức xạ) cho quang hợp. - Quang hợp chỉ sử dụng khoảng 0,2- - Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kỹ thuật - Việc điều chỉnh các kỹ thuật nuôi trồng phù hợp 0,5% tổng lượng bức xạ để tổng hợp chất nuôi trồng phù hợp với điều kiện ánh với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật hữu cơ sáng? nuôi và cây trồng : chọn khoảng cách cây trồng - hợp lý, chọn cây trồng đúng thời vụ phù hợp với thời gian chiếu sáng trong ngày. - Chiếu tranh 1 và đặt câu hỏi: Giải thích vì - Do một phần năng lượng thất thoát dần qua 2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
  4. GIÁO ÁN HỌC KỲ II SINH HỌC 12 sao năng lượng truyền lên các các bậc dinh nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng: - Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần? +Mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng. năng lượng càng giảm do thất thoát dần +Mất qua chất thải hoặc qua rơi rụng ( lá, lông, lột qua hô hấp, chất thải…ở mỗi bậc dinh xác…) ở mỗi bậc dinh dưỡng. dưỡng. - Chiếu tranh 2 và đặt câu hỏi: Mô tả khái -Trong hệ sinh thái năng lượng được quát về dòng năng lượng trong hệ sinh truyền một chiều từ SVSX qua các bậc thái? dinh dưỡng tới môi trường, còn vật chất - Củng cố: - Quan sát tranh kết hợp kiến thức vừa phân tích được trao đổi qua chu trình dinh dưỡng. - Chiếu tranh 3. Yêu cầu học sinh trả lời ở trên trả lời: câu lệnh: Quan sát tranh và cho biết: + Cây xanh ( cây dẻ, cây thông ). + Các sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái + Những sinh vật nào đóng vai trò quan trọng đó? trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô + Những sinh vật nào đóng vai trò quan sinh vào chu trình dinh dưỡng : Cây xanh ; và trọng trong việc truyền năng lượng từ môi ngược lại từ chu trình dinh dưỡng vào môi trường trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng và vô sinh: Vi khuẩn, nấm. ngược lại từ chu trình dinh dưỡng vào môi trường vô sinh? + Tóm tắt con đường truyền năng lượng trong hệ + Nêu tóm tắt con đường truyền năng sinh thái: lượng trong hệ sinh thái đó? SVSX: Cây xanh ( cây dẻ, cây thông SVTT bậc 1: sóc , xén tóc SVTT bậc 2: thằn lằn, chim gõ kiến
  5. GIÁO ÁN HỌC KỲ II SINH HỌC 12 SVTT bậc 3: quạ, mối, nhím, kiến SVTT bậc cao nhất: trăn, diều hâu. SVPG : vi khuẩn, nấm. Hoạt động 2 Tên hoạt động : Tìm hiểu về hiệu suất sinh thái Mục tiêu: Trình bày được khái niệm hiệu suất sinh thái ,giải thích được sự tiêu hao năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng. Thời gian :10 phút Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV chiếu tranh 4 và cho ví dụ , phân tích ví - Quan sát tranh kết hợp nghiên cứu thông tin II. Hiệu suất sinh thái dụ: Một hệ sinh thái nhận được năng lượng mục II SGK trả lời: ánh sáng là 106 kcal/m2/ngày. Chỉ có 2,5 % số năng lượng này được dùng trong quang hợp : Phần lớn năng lượng bị tiêu hao do đâu?Còn - Phần lớn năng lượng truyền trong hệ sinh bao nhiêu % năng lượng truyền lên bậc dinh thái bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt ( dưỡng cao hơn? 70%), chất thải, rơi rụng ( 10%) … chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. - Chiếu tranh 5: Các con số 2,5 % ; 0.1%; 10% Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hoá được gọi là hiệu suất sinh thái giữa các bậc năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong dinh dưỡng. Vậy hiệu suất sinh thái là gì? hệ sinh thái.
  6. GIÁO ÁN HỌC KỲ II SINH HỌC 12 V. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Thời gian :5 phút Câu 1: Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài ( quá 6 mắt xích)? Trả lời : Chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài ( quá 6 mắt xích) do: + Một phần năng lượng thất thoát nhiều qua mỗi bậc dinh dưỡng. + Chuỗi thức ăn ( hoặc bậc dinh dưỡng) càng lên cao năng lượng tích lũy càng ít dần và đến mức nào đó không còn đủ duy trì của một mắt xích ( của một bậc dinh dưỡng). Khi một mắt xích( thực chất là một loài hoặc nhóm cá thể của một loài) có số lượng quá ít ( nhỏ hơn kích thước tối thiểu của quần thể) sẽ không tồn tại. Câu 2: Chiếu tranh 6 và tranh 7: Hãy mô tả dòng năng lượng trong hệ sinh thái ở 2 tranh trên? Trả lời: - SVSX ( một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp, rụng lá cây). Động vật ăn cỏ(một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp, bài tiết, thải qua phân,..) Động vật ăn thịt bậc 1(một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp ,bài tiết, thải qua phân,..) Động vật ăn thịt bậc 2 (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp ,bài tiết, thải qua phân,..)… - Ở tất cả các bậc dinh dưỡng, các sản phẩm hữu cơ như xác sinh vật chết, lá cây rụng và phân,…được vi sinh vật phân giải thành chất hữu cơ. VI. DẶN DÒ - Trả lời các câu hỏi trong SGK - Đọc trước bài 46: Thực hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản