intTypePromotion=3

Giáo án Sinh học 12 cơ bản - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập

Chia sẻ: Cao Thi Kha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
825
lượt xem
111
download

Giáo án Sinh học 12 cơ bản - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nêu được nội dung định luật phân ly độc lập. Nêu được điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân ly độc lập của Menden. Biết vận dụng các quy luật xác suất để dự đoán kết quả lai. Biết cách suy luận ra kiểu gen của sinh vật dựa trên kết quả phân li kiểu hình của các phép lai. Nêu được công thức tổng quát về tỉ lệ giao tử, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong các phép lai nhiều cặp tính trạng. Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. Nêu được ý nghĩa của quy luật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 12 cơ bản - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập

  1. Người soạn: Cao Thị Kha MSSV: 3072258 GIÁO ÁN SINH HỌC 12- CƠ BẢN Bài 9: QUY LUẬT MENDEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP I.Mục tiêu Học xong bài này học sinh có thể: 1. Kiến thức: - Nêu được nội dung định luật phân ly độc lập. - Nêu được điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân ly độc lập của Menden. - Biết vận dụng các quy luật xác suất để dự đoán kết quả lai. - Biết cách suy luận ra kiểu gen của sinh vật dựa trên kết quả phân li kiểu hình của các phép lai. - Nêu được công thức tổng quát về tỉ lệ giao tử, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong các phép lai nhiều cặp tính trạng. - Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. - Nêu được ý nghĩa của quy luật của Menden. - Giải thích được tại sao không thể tìm được 2 người giống hệt nhau trên Trái Đất trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng. 2. Kĩ năng: - Quan sát, phân tích hình 9, trang 39 SGK sinh 12 cơ bản. - Làm được các bài tập liên quan đến quy luật phân li. 3. Thái độ: - Tích cực học tập, yêu thích di truyền học. - Say mê làm các bài tập di truyền. II. Thiết bị dạy học - Hình 9 trang 39 SGK phóng to. - Bảng 9 trang 40 SGK phóng to. III. Hoạt động dạy và học 1. Kiểm tra bài cũ * Phát biểu nội dung của quy luật phân li. * Trong phép lai 1 cặp tính trạng , để cho đời sau có tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 3 trội : 1 lặn thì cần có điều kiện gì? 2. Vào bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - Yêu cầu HS nêu ví dụ về lai - Cho ví dụ. I-THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH một cặp tính trạng TRẠNG - Hỏi: Lai hai cặp tính trạng sẽ 1-Thí nghiệm: như thế nào? (câu hỏi định Lai 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng, 1
  2. hướng). khác nhau về hình dạng hạt và màu - Diến giảng, phân tích ví dụ sắc hạt SGK để tìm hiểu về thí nghiệm Pt/c: hạt vàng, trơn x hạt xanh, lai hai tính trạng. nhăn - Hỏi: Đặc điểm của hai cây - Trả lời: hai cây đậu Hà Lan F1: 100% hạt vàng, trơn đậu Hà Lan đem lai là gì? thuần chủng, khác nhau về Cho cây F1 tự thụ phấn một cặp tính trạng tương F2 :315 vàng, trơn phản. 101 vàng, nhăn - Hỏi: Kết quả F1 như thế nào? - Trả lời: 100% hạt vàng trơn 108 xanh, trơn - Hỏi: Sau khi có F1 Menden tiếp - Trả lời: cho F1 tự thụ phấn. 32 xanh, nhăn tục làm gì? 2-Nhận xét : - Hỏi: Kết quả F2 như thế nào? - Trả lời: F2 phân li theo tỉ lệ -F1 đồng tính 9:3:3:1. -F2 xuất hiện 4 kiểu hình : - Hỏi: Thế nào là biến dị tổ - Trả lời. 315 : 101 : 108 : 32 hợp? - Trả lời: tỉ lệ phân li là 3 ≈ 9 : 3 : 3 : 1 - Hỏi: Nếu xét riêng từng cặp trội: 1 lặn. Tuân theo định 3-Nội dung định luật: tính trạng thì tỉ lệ phân li ở F2 luật phân li của Menden. Các cặp nhân tố di truyền qui như thế nào? Tỉ lệ này tuân theo định các tính trạng khác nhau phân định luật nào của Menden? - Trả lời: sự di truyền hai li độc lập trong quá trình hình thành - Hỏi: Sự di truyền hai tính tính trạng này không phụ giao tử. trạng này có phụ thuộc vào nhau thuộc vào nhau. không? - Lắng nghe và ghi bài lại. - Diễn giảng định luật phân li độc lập. - Yêu cầu HS quan sát hình 9 II. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC SGK phóng to. - Trả lời. Khi các gen qui định các tính - Hỏi: Khi P hình thành giao tử trạng khác nhau nằm trên các cặp sẽ cho loại giao tử có NST như NST tương đồng khác nhau thì khi thế nào ? - Trả lời. giảm phân các gen sẽ phân li độc - Hỏi: Khi F1 hình thành sẽ cho lập nhau. những loại giao tử nào? - Diễn giảng lại phần cơ sở tế bào học. - Trả lời. - Hỏi: Nhận xét của em về số III. Ý NGHĨA CỦA CÁC QUY kiểu gen, kiểu hình ở F2 so với LUẬT MENDEN thế hệ xuất phát. - Trả lời: không khác hoàn - Khi các cặp alen phân li độc lập - Hỏi: Các kiểu hình khác bố mẹ toàn mà là sự tổ hợp lại các thì quá trinh sinh sản hữu tính sẽ có khác hoàn toàn không? tính trạng của bố mẹ theo tạo ra một lượng rất lớn biến dị tổ một cách khác  biến dị tổ hợp. hợp. - Nếu biết được các gen qui định các tính trạng nào đó phân li độc 2
  3. - Yêu cầu nhóm 4 HS thảo luận - Thảo luận nhóm lập thì có thể dự đoán được kết và đưa ra công thức tổng quát quả phân li kiểu hình ở đời sau. trong vòng 3 phút. -Qua lai giống con người có thể tổ - Gọi đại diện một nhóm lên ghi Đại diện nhóm lên ghi kết hợp lại các gen → giống mới có kết quả. quả năng suất cao, phẩm chất tốt. - Nhận xét và diễn giảng. - Giải thích được sự đa dạng của - Lắng nghe và ghi chép sinh giới. IV. Củng cố và dặn dò: 1. Củng cố: - Trong một phép lai làm thế nào để phát hiện hiện tượng phân li độc lập? - Bài tập: ở chuột lang màu lông được qui định bởi môt số alen Cb: màu đen Cc: màu kem Cs: màu bạc Cz: màu bạch tạng Hãy phân tích kết quả của phép lai sau đây và xác định mối quan hệ trội lặn giữa các alen này Phép Kiểu hình Kiểu hình của đời con lai Đen Kem Bạc Bạch tạng 1 Đen x Đen 22 0 0 7 2 Đen x Bạch tạng 10 9 0 0 3 Kem x Kem 0 0 0 0 4 Bạc x Kem 0 23 11 12 2. Dặn dò: - Học bài, làm bài tập trang 41 SGK - Chuẩn bị bài 10. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản