intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Thể dục lớp 1 - GV. Bùi Văn Tám

Chia sẻ: Bui Van Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

651
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Thể dục lớp 1 do GV. Bùi Văn Tám thực hiện giới thiệu về những bài soạn về các tiết học cho các em học sinh khối 1. Trong mỗi bài giáo án có kết cấu gồm ba phần mục tiêu, địa điểm phương tiện và phương pháp lên lớp. Mời các bạn tham khảo giáo án để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Thể dục lớp 1 - GV. Bùi Văn Tám

 1. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Giáo án thể dục khối 1 Tuần 1 Ngày soạn: Ngày 15 tháng 8 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 26 tháng 8 năm 2014 Bài 1 : TỔ CHỨC LỚP . TRÒ CHƠI I. Mục tiêu     ­ Phổ biến nội dung tập luyện , biên chế tổ học tập , chọn cán sự bộ môn + Yêu cầu học sinh biết được những quy định để thực hiện     ­ Trò chơi :” Diệt các con vật có hại” .  + Yêu cầu học sinh bước đầu biết tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm ­ phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi , tranh ảnh 1 số con vật III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) ­ Ổn định tổ chức lớp 1’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 1’  x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu cầu bài  x x x x x x x x x x x học  x x x x x x x x x x x 3­  5’ GV ­ Cho học sinh khởi động các khớp  …. Vỗ tay và hát 2x 8n        Đội hình khởi động( 2 )   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x   x  x  x  x  x  x  x   x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x                 GV 1 Giáo án thể dục 1
 2. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám 2. Phần cơ bản 5’  Đội hinh tập luyện như (1 ) ­ Biên chế tổ tập luyện, chọn cán  sự bộ môn 5’ ­ GV phổ biến nội quy quy định  ­ Phổ biến quy định TL của môn học , cả lớp trật tự  lắng nghe 6­8’ ­ GV nêu tên trò chơi ­ Trò chơi “ Diệt các con vật có  ­ Hướng dẫn luật chơi hại  ­ Thưởng phạt ­ tổ chức chơi ­ học sinh lắng nghe, chơi nhiệt  tình, sôi nổi 3. Phần kết thúc 2’ ­ Trò chơi thả lỏng  GV cho học sinh thả lỏng 2’ ­ Hệ thống bài 1’ ­ Đội hình xuống lớp như  ­ Nhận xét giờ học ,giao viên hô  (1) giải tán học sinh hô khoẻ Ký duyệt của BGH Tuần 2 Ngày soạn: Ngày 15 tháng 8 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 2 tháng 9 năm 2014 BÀI 2 : TRÒ CHƠI . ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 2 Giáo án thể dục 1
 3. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám I. Mục tiêu   ­ Ôn trò chơi “ Diệt các con vật có hại “ .Yêu cầu học sinh biết thêm 1 số con vật có  hại, biết tham gia vào trò chơi   ­ Làm quen với trò chơi, tập hợp hàng dọc, dóng hàng .Yêu cầu thực hiện ở mức độ cơ  bản đúng II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi , tranh ảnh 1 số con vật III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) ­ Ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 2­3’ x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu cầu bài  học  GV Đội hình khởi động( 2 ) ­ Cho học sinh khởi động các khớp  3­ 5’ 2x8n x  x  x  x  x  x  x  x  x  x …. Vỗ tay và hát x  x   x  x  x  x  x  x  x x  x   x  x  x  x  x  x  x  x                 GV   2. Phần cơ bản 10’ 4lần Đội hình như (1) ­ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng  GV gọi 1 tổ ra vừa làm vừa  dọc phân tích cho học sinh 3’ 3lần ­ học sinh nhớ các bạn đứng  + GV quan sát sửa sai cho học sinh  trước và sau mình để khi  trong quá trình TL GV hô tập hợp học sinh có  thể nhanh chóng vào vị trí  6­8’ đứng của mình ­Trò chơi“Diệt con vật có hại“ ­  Đội hình trò chơi  x   x  x   x   x   x   x   x   x x  x   x   x   x   x   x   x   x     GV 3. Phần kết thúc 2’ ­ Trò chơi thả lỏng ­ GV cho học sinh thả lỏng 2’ 3 Giáo án thể dục 1
 4. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám ­ Hệ thống bài 1’ ­ Đội hình xuống lớp (1 ) ­ Nhận xét giờ học ,giáo viên hô  giải tán học sinh hô khoẻ Ký duyệt của BGH Tuần 3 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2014 BÀI 3 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ . TRÒ CHƠI  I. Mục tiêu ­Biết cách tập hợp dóng hàng, đóng thẳng hàng dọc ­Bước đầu biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ(bắt trước đứng theo giáo viên) ­Tham gia chơi trò chơi Diệt con vật có hại có thể chơi còn chậm II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi , tranh ảnh 1 số con vật III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) ­ Ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 2­3’ x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu cầu  x x x x x x x x x x x bài học  x x x x x x x x x x x ­ Cho học sinh khởi động các  khớp …. Vỗ tay và hát 3­ 5’ 2x8n GV 2. Phần cơ bản 20’ 2­3L              Đội hình TL (3) ­ Ôn tập hợp hàng dọc , hàng              x       x        x        GV ngang             x       x        x             x       x        x + Tư thế đứng nghiêm , nghỉ              GV quan sát sửa sai + Tập phối hợp: Tập hợp  ­ GV hô giải tán sau đó hô khẩu  hàng dọc, dóng hàng , nghiêm  3  lệnh “ toàn lớp chú ý thành X  nghỉ lần hàng tập hợp “ 2  ­ học sinh chơi nhiệt tình sôi nổi ­ Trò chơi”Diệt các con vật có  lần ­ GV tuyên dương thưởng , phạt  4 Giáo án thể dục 1
 5. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám hại “ 6­8’ 3. Phần kết thúc ­ GV cho học sinh thả lỏng 2’ ­ Trò chơi thả lỏng ­ Hệ thống bài 2’ ­ Nhận xét giờ học  1’ ­ Đội hình xuống lớp như (1 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ký duyệt của BGH Tuần 4 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2014 BÀI 4 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI I. Mục tiêu    ­Biết cách tập hợp dóng hàng, đóng thẳng hàng dọc    ­ Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ. ­ Nội dung quay phải quay trái chuyển sang lớp 2      ­  Trò chơi diệp con vật có hại, biết chơi ở mức tương đối chủ động II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi , tranh ảnh 1 số con vật III. Phương pháp lên lớp 5 Giáo án thể dục 1
 6. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) ­Ổn định tổ chức lớp 1’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 1’ x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu cầu  x x x x x x x x x x x bài học GV 3­ 5’ 200m Đội hình khởi động( 2 ) ­ Chạy nhẹ nhàng khởi động 2x8n ­ Cho học sinh khởi động các  khớp …. Vỗ tay và hát gv GV 2. Phần cơ bản ­ Ôn tập hợp hàng dọc , hàng  20’ 2­3L ­  GV quan sát sửa sai ngang  ­ GV hô giải tán sau đó hô khẩu  + Tập phối hợp: Tập hợp  3 lần lệnh “ toàn lớp chú ý thành X  hàng dọc, dóng hàng , nghiêm  hàng tập hợp “ nghỉ 5­7L ­ Khẩu lệnh “bên phải( trái)  quay”            Đội hình như (1 )      x    x    x     x      x      x      x         x     x    x     x      x      x 6­8’                                           GV ­ Học sinh chơi nhiệt tình sôi nổi ­ Trò chơi”Diệt các con vật  ­ GV tuyên dương( thưởng , phạt  có hại “ ) x    x    x     x      x      x      x         x     x    x     x      x      x                                     3. Phần kết thúc 2’ Tập 1số động tác thả lỏng ­ GV cho học sinh thả lỏng 2’ ­ Hệ thống bài 1’ ­ Nhận xét giờ học Đội hình xuống lớp như ( 1) 6 Giáo án thể dục 1
 7. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Ký duyệt của BGH Tuần 5 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2014 BÀI 5 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI  I.Mục tiêu    ­ Biết cách tập hợp hàng dọc,dóng thẳng hàng dọc.   ­ Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. Nội dung quay phải , quay trái chuyển sang lớp 2   ­ Làm quen với trò chơi  ’’ Qua đường lội “.  II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi  III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 7 Giáo án thể dục 1
 8. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám 1. Phần mở đầu 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) ­ Ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ  2­3’ x x x x x x x x x x x số x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu  cầu bài học GV 3­  200m 4’ 2x8n ­ Chạy nhẹ nhàng khởi  Đội hình khởi động( 2 ) động ­ Cho học sinh khởi động  GV gv các khớp 2. Phần cơ bản 20’ 2­3L ­ GV điều khiển 1 lần, lần sau cán  ­ Ôn tập hợp hàng dọc ,  sự điều khiển hàng ngang  5 lần ­  GV quan sát sửa sai + Tập phối hợp: Tập hợp          hàng dọc, dóng hàng ,  ­ GV làm mẫu­ gọi 1­2 em lên  nghiêm nghỉ chơi thử ­ học sinh chơi nhiệt tình sôi nổi 8­ 10’ Đội hình trò chơi ­ Trò chơi” Qua đường lội” +GV phổ biến tên trò chơi,  luật chơi, cách chơi + Tổ chức cho học sinh  chơi + Có thưởng phạt Nhận xét sau mỗi lần chơi 3. Phần kết thúc 2’ ­ Thả lỏng tích cực ­ GV cho học sinh thả lỏng 2’ Đội hình xuống lớp như ( 1) ­ Hệ thống bài 1’ ­ Nhận xét giờ học Ký duyệt của BGH 8 Giáo án thể dục 1
 9. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Tuần 6 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2014 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI TỰ CHỌN I.Mục tiêu    ­ Biết cách tập hợp hàng dọc,dóng thẳng hàng dọc.  ­ Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ   ­ Làm quen với cách dàn hàng, dồn hàng ­  Nội dung quay phai, quay trái chuyển sang lớp 2  ­ Yêu cầu các em học sinh biết thực hiện một số động tác về đội hình đội ngũ chủ  động tích cực hoạt động thể chất.   ­ Ôn trò chơi” Qua đường lội “. Biết cách chơi trò chơi’’ II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi , tranh ảnh III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 )  Ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 2­ x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học  3’ GV Đội hình khởi động( 2 ) ­ Cho học sinh khởi động các khớp ….  2x8n x  x  x  x  x  x  x  x  x  x Vỗ tay và hát 3­ x  x   x  x  x  x  x  x  x ­ Trò chơi:” Diệt các con vật có hại 5’ x  x   x  x  x  x  x  x  x  x                 GV Có thể cho học sinh tập luyện  theo đội hình vòng tròn 2.Phần cơ bản: 2­ 3lần ­ Chia tổ tập luyện 9 Giáo án thể dục 1
 10. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám ­ Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng,  3’ x  x  x   x   x   x   x  x  x   Tổ 1 đứng nghiêm, nghỉ x  x  x   x   x   x   x  x  x   Tổ 2 ­ Dàn hàng, dồn hàng 5­ x  x  x  x    x  x  x   x   x   Tổ 3 + Yêu cầu các em thực hiện được  7’ + Sau mỗi lần tập GV nhận xét động tác ở mức độ ban đầu + Nhắc nhở một số học sinh  đùa nghịch ­ Cán sự điều khiển và đưa ra  ­ Ôn trò chơi”Diệt các con vật có hại” những con vật có hại 5’ ­ Thả lỏng tích cực ­ Tại chỗ vỗ tay hát Đội hình xuống lớp như (  3.phần kết thúc: ­ GV cho học sinh thả lỏng ­ Hệ thống bài ­ Nhận xét giờ học  Ký duyệt của BGH    10 Giáo án thể dục 1
 11. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Tuần 7 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 7 tháng 10 năm 2014 BÀI 7  ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI  I.Mục tiêu    ­ Biết cách tập hợp hàng dọc,dóng thẳng hàng dọc.   ­ Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ   ­ Biết cách dồn hàng, dàn hàng   ­ Nội dung quay phai, quay trái chuyển sang lớp 2   ­ Ôn trò chơi” Qua đường lội “.Yêu cầu học sinh biết tham gia trò chơi II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi  III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) ­ Ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ  x x x x x x x x x x x số 2­3’ x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu  cầu bài học                        GV 200 Đội hình khởi động( 2 ) 3­  m x  x  x  x  x  x  x  x  x  x ­ Chạy nhẹ nhàng khởi  5’ 2x8 x  x   x  x  x  x  x  x  x động n x  x   x  x  x  x  x  x  x  x ­ Cho học sinh khởi động  các khớp                 GV Có thể cho học sinh tập luyện theo  đội hình vòng tròn 11 Giáo án thể dục 1
 12. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám gv GV 2.Phần cơ bản: 5­8’ 2­              Đội hình TL (3) ­ Ôn tập hợp hàng dọc ,  3L             x       x        x        GV dóng hàng ,đứng nghiêm              x       x        x ,nghỉ,  4’             x       x        x ­Ôn dàn hàng , dồn hàng 3’ 2­3l             x       x        x ­ Thi đua giữa các tổ             x        x       x GV quan sát sửa sai 5­7’ ­ học sinh chơi nhiệt tình sôi nổi ­ GV tuyên dương(hưởng , phạt ) Đội hình trò chơi ­ Trò chơi” Qua đương lội” ­ GV tổ chức cho học sinh  chơi đúng luật Thi đua giữa các tổ 3.Phần kết thúc: 2’ ­ Thả lỏng tích cực ­ GV cho học sinh thả lỏng 2’ ­ Tại chỗ vỗ tay hát ­ Hệ thống bài 1’ Đội hình xuống lớp như ( 1) ­ Nhận xét giờ học Ký duyệt của BGH 12 Giáo án thể dục 1
 13. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Tuần 8 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 BÀI 8 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ­  THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I. Mục tiêu   ­ Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước.   ­ Ôn trò chơi” Qua đường lội “.Yêu cầu học sinh biết tham gia trò chơi II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi  III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 )  Ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 2­3’ x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu cầu  x x x x x x x x x x x bài học  GV 3­5’ 2x8 Đội hình khởi động( 2 ) ­ Cho học sinh khởi động các  n x  x  x  x  x  x  x  x  x  x khớp …. Vỗ tay và hát x  x   x  x  x  x  x  x  x ­ Trò chơi:” Diệt các con vật  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x có hại GV 13 Giáo án thể dục 1
 14. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám 2.Phần cơ bản: 3­5’ ­ Chia tổ ra TL ­ Thi tập hợp hàng dọc,dóng  ­ Từng tổ lên trình diễn hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ. ­ học sinh lắng nghe, quan sát GV  Quay phải, trái, dồn,dàn hàng 8­ 3­ làm mẫu phân tích ­ Học tư thế cơ bản 10’ 4L ­ GVsửa sai sau mỗi lần thực  + Đứng đưa2 tay ra trước hiện­ tuyên dương những học sinh  + GV nêu tên động tác hướng  làm tốt. dẵn học sinh thực hiện Đội hình tập luyện như (2) Đội hình trò chơi 4­5’ ­Trò chơi “Qua đường lội” ­ học sinh chơi nhiệt tình sôi  nổi 3.Phần kết thúc: 2’ ­ Thả lỏng tích cực ­ GV cho học sinh thả lỏng 2’ ­ Tại chỗ vỗ tay hát ­ Hệ thống bài 1’ Đội hình xuống lớp như ( 1) ­ Nhận xét giờ học Ký duyệt của BGH ___________________________________________________________­ Tuần 9 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014                       14 Giáo án thể dục 1
 15. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Ngày dạy:  Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 BÀI 9                                                  ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ   THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I. Mục tiêu ­ Bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao  chếch hình chữ V ­ Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện động tác II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi  III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) ­ Ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ số 2­3’ x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu cầu  x x x x x x x x x x x bài học  GV 3­5’ 2x8n Đội hình khởi động( 2 ) ­ Cho học sinh khởi động các  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x khớp x  x   x  x  x  x  x  x  x ­ Chơi trò chơi  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x GV 2.Phần cơ bản: 4’ Đội hình TL ( 2 ) ­Ôn tư thế đứng cơ bản 7­9’ x  x  x  x  x  x  x  x  x  x ­ Học đứng đưa 2 tay dang  x  x   x  x  x  x  x  x  x ngang  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x 4lầ                  GV n     ­ học sinh lắng nghe, quan  5’ sát GV làm mẫu phân tích ­ GV điều khiển 1­ 2lần  ­Tập phối hợp nội dung  ­ GVsửa sai sau mỗi lần thực  hiện­ tuyên dương những học  sinh làm tốt. 3­4’ Đội hình tập luyện như (2) ­ Ôn tập hợp dóng hàng, điểm  số 15 Giáo án thể dục 1
 16. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám 3.Phần kết thúc: 2’ ­ Thả lỏng tích cực  GV cho học sinh thả lỏng 2’ ­ Tại chỗ vỗ tay hát ­ Hệ thống bài 1’ Đội hình xuống lớp như ( 1) ­ Nhận xét giờ học Ký duyệt của BGH Tuần 10 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014 BÀI 10:THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I. Mục tiêu    ­ Ôn 1 số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Biết cách đứng đưa hai tay ra  trước, dang ngang đưa hai tay lên cao hinh chữ V( có thể tay chưa ngang vai) ­ Bước đầu làm quen với tư thế đứg kiễng gót hai tay chống hông( thực hiện bắt trước  theo giáo viên không có trò chơi). Yêu cầu biết và thực hiện đông tác II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi  III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 16 Giáo án thể dục 1
 17. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám 1. Phần mở đầu: 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 )  ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ  2­3’ x x x x x x x x x x x số x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu  cầu bài học                        GV 3­ 5’ 200m 2x8n ­ Chạy nhẹ nhàng khởi  Đội hình khởi động( 2 ) động gv 2. Phần cơ bản: ­ Ôn phối hợp đứng đưa hai  6­7’ 1­2L Đội hình khởi động( 2 ) tay ra trước­ dang ngang x  x  x  x  x  x  x  x  x  x ­ Ôn phối hợp đưa hai tay ra  5­6’ 2­3L x  x   x  x  x  x  x  x  x trước – lên cao chếch chữ V x  x   x  x  x  x  x  x  x  x ­ Ôn phối hợp đứng đưa hai  6’ tay  dang ngang – lên cao                       GV chếch chữ V ­ GV chia tổ tập luyện và quan  ­ Đứng kiễng gót 2 tay  4­5’ 6­7L sát, sửa sai chống hông ­ GV điều khiển 1lần  ­ GV nêu tên làm mẫu để  ­ CSL điều khiển học sinh bắt chước ­ GV làm mẫu kết hợp vợi tập  * Chú ý : chỉ dẫn học sinh  luyện  cách chống2 tay vào hông ­ CSL điều khiển GV quan sát sủă  sai 3.Phần kết thúc: ­ GV cho học sinh thả lỏng 2’ ­ Tập 1số động tác thả lỏng ­ Hệ thống bài 2’ ­ Tại chỗ vỗ tay hát ­ Nhận xét giờ học 1’ Đội hình xuống lớp như ( 1) 17 Giáo án thể dục 1
 18. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Ký duyệt của BGH Tuần 11 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 10 năm 2014                       Ngày dạy:  Thứ ba ngày 4 tháng 11năm 2014 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN­ TRÒ CHƠI I. Mục tiêu    ­ Ôn 1 số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.  Yêu cầu học sinh thực hiện động tác băt chươc giáo viên     ­ Học động tác đứng kiễng gót bắng hai chân(thay nội dung đưa một chân ra trước  thành đứng kiễng got 2 chân).  Yêu cầu học sinh thực hiện ở mức  kiêng gót còn thấp     ­ Trò chơi: chyển bóng tiếp sức.Bước đầu làm quen với trò chơi  II. Địa điểm – phương tiện  18 Giáo án thể dục 1
 19. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi  III. Phương pháp lên lớp Nội dung TG KL Phương pháp tổ chức 1.Phần mở đầu: 2’ Đội hình nhận lớp ( 1 ) ­ Ổn định tổ chức lớp 2’ x x x x x x x x x x x ­ GV nhận lớp kiểm tra sĩ  2­3’ x x x x x x x x x x x số x x x x x x x x x x x ­ Phổ biến nội dung, yêu  cầu bài học                        GV 3­ 5’ 200m Đội hình khởi động( 2 ) 2x8n ­ Khởi động : chạy nhẹ  GV nhàng 1vòng sân, đi thường  hít thở sâu  gv 2.Phần cơ bản: 10’ 8­10l Đội hình TL( 3 )  Đứng tại chỗ  kiêng gót  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x bằng 2 chân tay chống hông x  x   x  x  x  x  x  x  x ******************* 3­5’  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x ­ GV nêu tên động tác tập  theo 4 nhịp 6­                          GV ­  Trò chơi chuyển bóng  10’ ­ GV làm mẫu giải thích cho học  tiếp sức sinh nắm bắt được kỹ thuật để  ­ GV nêu tên trò chơi sau đó  thực hiện động tác             tập hợp học sinh thành 2­4   ­ GV quan sát, sửa sai  hàng dọc hướng dẫn cách   ­ GV cho học sinh chơi thử _  chơi chơi thật có phân loại thắng thua ­ Tổ chức cho học sinh chơi  theo tổ 3.Phần kết thúc: 2’ ­ Tập 1số động tác thả lỏng ­ GV cho học sinh thả lỏng 2’ ­ Tại chỗ vỗ tay hát ­ Hệ thống bài 1’ Đội hình xuống lớp như ( 1) ­ Nhận xét giờ học 19 Giáo án thể dục 1
 20. Trường Tiểu học Giao Phong                                                           Giáo viên bùi Văn Tám Ký duyệt của BGH   Tuần 12 Ngày soạn: Ngày 5 tháng 10 năm 2014        Ngày dạy:  Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm  2014 BÀI 12:THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN ­ TRÒ CHƠI I. Mục tiêu   ­ Ôn 1 số động tác RLTTCB . Yêu cầu học sinh biết thực hiện động tác    ­  Học động tác đứng kiễng gót bắng hai chân(thay nội dung đưa một chân ra trước  thành đứng kiễng gót 2 chân).  Yêu cầu học sinh biết thực hiện động tác    ­ Ôn trò chơi chuyển bóng tiếp sức. Yêu cầu làm quen trò chơiđộng tác chuỷên bóng  có thể chưa đúng cách   II. Địa điểm – phương tiện  ­ Địa điểm : Trên sân trường  ­ Phương tiện : Còi  20 Giáo án thể dục 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=651

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2