Giáo án tin học: Kiểu dữ liệu tệp, thao tác với tệp

Chia sẻ: TRAN THI PHUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
344
lượt xem
62
download

Giáo án tin học: Kiểu dữ liệu tệp, thao tác với tệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết được vai trò của kiểu dữ liệu tệp. - Biết được có hai cách phân loại tệp. - biết khai báo biễn tệp và các thao tác cơ bản đối với tệp văn bản. 2. Kỹ năng: Dần dần hình thành kỹ năng về các thao tác với tệp văn bản. 3. Thái độ: Rèn luyện cho học sinh có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, phòng chống mất mát thông tin hoặc nhiễm vi rút....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học: Kiểu dữ liệu tệp, thao tác với tệp

  1. GIÁO ÁN: tiết 1 chương V Đơn vị: Trường THPT Hoà Thuận §14,15 KIỂU DỮ LIỆU TỆP, THAO TÁC VỚI TỆP I/ Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết được vai trò của kiểu dữ liệu tệp. - Biết được có hai cách phân loại tệp. - biết khai báo biễn tệp và các thao tác cơ bản đối với tệp văn bản. 2. Kỹ năng: Dần dần hình thành kỹ năng về các thao tác với tệp văn bản. 3. Thái độ: Rèn luyện cho học sinh có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, phòng chống mất mát thông tin hoặc nhiễm vi rút. II/ Phương pháp, phương tiện: - Sử dụng thuyết trình, giảng giải, gợi ý nêu vấn đề. - Dùng bảng in sẵn hình 16 trong SGK và chuẩn bị máy chiếu overhead. III/ Nội dung: Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của kiểu dữ liệu tệp. Phân loại kiểu tệp: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV: Học sinh chú ý nghe giảng Trong các giờ thực hành đã học, sau khi chạy một chương trình ta thấy kết quả in lên màn hình, tuy nhiên muốn sử dụng kết quả đó về sau thì không được. Để khắc phục nhược điểm này ta nghiên cứu dữ liệu kiểu tệp. - GV hỏi: Trong máy tính có những HS xung phong trả lời. loại bộ nhớ nào? Loại bộ nhớ nào không bị mất dữ liệu khi tắt máy hoặc mất điện? HS trả lời: Đó là bộ nhớ RAM. Vì nó - GV hỏi: Em hãy cho biết dữ liệu mất dữ liệu khi mất điện. trong các kiểu dữ liệu từ trước đến nay ta sử dụng được lưu trữ ở loại bộ nhớ nào khi thực hiện chương trình? - HS lắng nghe Vì sao? - GV diễn giải: Để lưu trữ được dữ liệu ta phải lưu nó ở bộ nhớ ngoài thông thông qua kiểu dữ liệu tệp. Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các thao tác: - HS trả lời: khai báo biến tệp, mở tệp, đọc/ ghi dữ + Không mất thông tin khi tắt máy. liệu, đóng tệp. + Dung lượng dữ liệu được lưu trữ - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và lớn.
  2. cho biết đặc điểm của kiểu tệp? Có + Có hai loại kiểu tệp: tệp có cấu trúc mấy loại kiểu tệp? và tệp văn bản. - HS trả lời như SGK - Yêu cầu HS trình bày khái niệm tệp có cấu trúc và tệp văn bản. Hoạt động 2: Tìm hiểu các thao tác cơ bản xử lý tệp văn bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV giới thiệu cấu trúc chung của khai báo biến tệp Var : Text ; Quan sát cấu trúc và suy nghĩ trả lời: - Yêu cầu HS tìm ví dụ cụ thể Var a, b: text; GV giới thiệu các thao tác xử lý tệp như: gán tên tệp, tạo tệp mới để ghi, mở tệp để đọc, đóng tệp. HS trả lời. + Assign(, ); Assign(f, ‘B1.INP’); + Rewrite(); Rewrite(f); + Reset(); Close(f); + Close(); - Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ mở Assign(f, ‘B1.OUT’); tệp để ghi thông tin và mở tệp để đọc Reset(f); thông tin. Close(f); HS quan sát sơ đồ và suy nghĩ trả lời: GV chiếu sơ đồ làm việc với tệp lên - Ghi tệp: gán tên tệp, tạo tệp mới, ghi bảng, hình 16 trang 86 SGK. Yêu cầu thông tin và đóng tệp. học sinh giải thích ý nghĩa của sơ đồ. - Đọc tệp: gán tên tệp, mở tệp, đọc thông tin và đóng tệp. HS sinh quan sát cấu trúc chung và tìm ví GV giới thiệu cấu trúc chung của thủ dụ minh họa: tục đọc ghi dữ liệu tệp văn bản. Yêu - Readln(f, x1, x2); Đọc dữ liệu từ biến cầu HS lấy ví dụ minh hoạ. tệp f, đặt giá trị vào hai biến x1, x2. - Writeln(g, ‘Tong la’, x1+x2); Ghi vào biến tệp g hai tham số dòng chữ ‘Tong la’ và giá trị tổng x1+x2. IV/ Củng cố: - Gọi một học sinh khái quát lại vai trò của kiểu tệp và phân loại tệp. - Học sinh khái quát lại các thao tác phải thực hiện khi đọc dữ liệu từ tệp và ghi dữ liệu vào tệp dựa vào hình 16 SGK).
Đồng bộ tài khoản