Giáo án Toán 2: LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
97
lượt xem
6
download

Giáo án Toán 2: LUYỆN TẬP CHUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp Hs: Ghi nhớ các bảng nhân 2,3,4,5. Thực hành tính trong các bảng nhân đã học. Củng cố kĩ năng tính độ dài đường gấp khúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán 2: LUYỆN TẬP CHUNG

  1. LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Ghi nhớ các bảng nhân 2,3,4,5.  Thực hành tính trong các bảng nhân đã học.  Củng cố kĩ năng tính độ dài đường gấp khúc. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Chuẩn bị hình vẽ các đường gấp khúc trong bài tập 5. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. Nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy – học bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 -Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng các bảng nhân 2,3,4,5.
  2. -Nhận xét và tuyên dương những hs thuộc bảng nhân. Bài 2 -Hs thi đọc thuộc lòng bảng nhân. -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó gọi 1 hs đọc bài làm của mình để cả lớp theo dõi. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Làm bài, sau đó 2 hs ngồi cạnh đổi -Gọi hs nêu yêu cầu của bài tập. chéo vở để kiểm tra bài của nhau theo -Yêu cầu hs làm bài, gọi 3 hs lên bảng lời đọc bài chữa của bạn. làm bài. Bài 4 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Gọi 1 hs lên bảng làm bài, yêu cầu cả -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm lớp tự làm abì vào vở bài tập. bài vào vở bài tập. -Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Bài 5
  3. -Yêu cầu hs quan sát hình vẽ và nêu yêu cầu của bài. -Yêu cầu hs tự làm bài. -Gọi hs nhận xét bài làm trên bảng của -Tính độ dài của mỗi đường gấp khúc bạn. sau. -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm 3.Củng cố, dặn dò bài vào vở bài tập. -Nhận xét tiết học. -Nhận xét bài làm của bạn và tự kiểm -Dặn dò hs về nhà học thuộc lòng các tra bài làm của mình. bảng nhân đã học. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - -
  4. LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Ghi nhớ các bảng nhân 2,3,4,5.  Thực hành tính trong các bảng nhân đã học.  Ghi nhớ tên gọi các thành phần và kết quả trong phép nhân.  Củng cố kĩ năng đo dộ dài đoạn thẳng cho trước và tính độ dài đường gấp khúc. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Chuẩn bị nội dung bài tập 2,3 viết sẵn trên bảng lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. Nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy – học bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1
  5. -Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng các bảng nhân 2,3,4,5. -Nhận xét và tuyên dương những hs thuộc bảng nhân. Bài 2 -Hs thi đọc thuộc lòng bảng nhân. -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó gọi 1 hs đọc bài làm của mình để cả lớp theo dõi. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Gọi hs nêu yêu cầu của bài tập. -Làm bài, sau đó 2 hs ngồi cạnh đổi -Yêu cầu hs làm bài, gọi 3 hs lên bảng chéo vở để kiểm tra bài của nhau theo làm bài. lời đọc bài chữa của bạn. Bài 4 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Gọi 1 hs lên bảng làm bài, yêu cầu cả lớp tự làm abì vào vở bài tập. -Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài trên bảng. vào vở bài tập.
  6. Bài 5 -Yêu cầu hs quan sát hình vẽ và nêu yêu cầu của bài. -Yêu cầu hs tự làm bài. -Gọi hs nhận xét bài làm trên bảng của bạn. 3.Củng cố, dặn dò -Nhận xét tiết học. -Dặn dò hs về nhà học thuộc lòng các bảng nhân đã học. -Tính độ dài của mỗi đường gấp khúc sau. -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Nhận xét bài làm của bạn và tự kiểm tra bài làm của mình. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - -
  7. LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Ghi nhớ các bảng nhân 2,3,4,5.  Thực hành tính trong các bảng nhân đã học.  Ghi nhớ tên gọi các thành phần và kết quả trong phép nhân.  Củng cố kĩ năng đo dộ dài đoạn thẳng cho trước và tính độ dài đường gấp khúc. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Chuẩn bị nội dung bài tập 2,3 viết sẵn trên bảng lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Dạy – học bài mới 1.1. Giới thiệu bài 1.2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 -Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng các bảng nhân đã học. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 2
  8. -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -Yêu cầu hs làm bài. -Gọi hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -1 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài -Yêu cầu hs làm bài. vào vở bài tập. -Nhận xét bài của bạn và tự kiểm tra bài Bài 4 của mình. -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Yêu cầu hs tóm tắt và giải bài toán. -Chữa bài, và cho điểm hs. Bài 5 -Yêu cầu hs nêu lại cách đo độ dài của đoạn thẳng cho trước, sau đó làm bài. -2 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm bài 2. Củng cố, dặn dò vào vở bài tập. -Nhận xét tiết học. -1 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài avò vở bài tập.
  9. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - -
Đồng bộ tài khoản