intTypePromotion=1

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 10+11

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
189
lượt xem
24
download

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 10+11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : Phép trừ và phép chia 2./ Kỹ năng cơ bản : Học sinh vận dụng kiến thức về phép trừ và phép chia để rèn luyện kỷ năng giải toán biết tìm x trong một biểu thức , sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi trong trường hợp thực hiện các phép tính đơn giản . 3./ Thái độ : Nhận biết sự liên hệ giữa các phép toán. II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : (Tiết 10) 1./ On định :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 10+11

 1. Tiết 10 & 11 LUYỆN TẬP I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : Phép trừ và phép chia Kỹ năng cơ bản : Học sinh vận dụng kiến thức về 2./ phép trừ và phép chia để rèn luyện kỷ năng giải toán biết tìm x trong một biểu thức , sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi trong trường hợp thực hiện các phép tính đơn giản . 3./ Thái độ : Nhận biết sự liên hệ giữa các phép toán. II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : (Tiết 10) 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ : Kiểm tra bài tập 44 SGK trang 24 GV củng cố cho điểm
 2. - Học sinh 1 làm các bài 44 a) , 44 c) , 44 e) - Học sinh 2 làm các bài 44 b) , 44 d) , 44 g) 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động + Bài tập 47 / 24 Tìm x - Hoạt - Yêu cầu học a) (x – 35) – 120 động sinh nhắc lại =0 cách tìm một - Học sinh theo x – 35 số hạng chưa lần lượt lên nhóm = 0 + 120 = 120 biết trong một bảng giải và tổng , số bị trừ trình bày cách x = 120 + 35 = 155
 3. , số trừ trong giải của mình b) 124 + (118 – hiệu . . x) = 217 118 – - Trong mỗi x = 217 – 124 = câu GV sữa 93 sai (nếu có) củng cố lại sau x = 118 – 93 = 25 khi học sinh c) 156 – (x + trình bày cách 61) = 82 giải . x + 61 = 156 – 82 = 74 x = 74 – 61 = 13 + Bài tập 48 /24 Tính nhẩm :
 4. - GV củng cố 35 + 98 = - Hoạt lại nhận xét (35 – 2) + (98 + 2) động của học sinh - Học sinh = cho cả lớp và theo làm theo 33 + 100 = 133 nhắc lại việc nhóm nhóm trên 46 + 29 = quan sát kỹ bảng con sau (46 – 1) + (29 + 1) một đề bài khi đọc kỹ ví = toán để biết dụ 45 + 30 = 75 áp dụng cách + Bài tập 49 /24 giải chính xác - Học sinh 321 – 96 = , nhanh , gọn nhóm khác (321 + 4) – (96 + 4) chất vấn bạn = cho biết nhận 325 – 100 = 225 xét khi giải 1354 – 997 quyết bài toán = (1354 + 3) – (997 theo hướng + 3) - GV quan sát này . nhận định kết = 1357 – 1000 =
 5. quả 357 - Học sinh sử dụng máy tính + Bài tập 50 /24 bỏ túi và ghi Đáp số : 168 ; 35 kết quả vào ; 26 ; 17 ; 514 - GV cho học bảng con sinh nêu nhận + Bài tập 51 /25 xét và điền số thích hợp 4 9 2 3 5 7 8 1 6 4./ Củng cố : Để giải nhanh chóng và chính xác một bài toán cần phải quan sát và nhận xét đề bài kỹ lưỡng trước
 6. 5./ Hướng dẫn dặn dò : Về nhà làm các bài tập ở phần luyện tập 2 trang 25 III.- Hoạt động trên lớp : (Tiết 11) 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ : Phát biểu về phép chia hai số tự nhiên (Phép chia hết và phép chia có dư) Tổng quát ? 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động
 7. + Bài tập 52 /25 Tính nhẩm : a) 14 . 50 = (14 : 2) . - Học sinh làm (50 . 2) theo nhóm trên - GV củng cố bảng con sau = 7 . 100 = 700 lại nhận xét của khi đọc kỹ ví dụ 16 . 25 học sinh cho cả = (16 : 4) . ( 25 . lớp và nhắc lại - Học sinh 4) - Hoạt việc quan sát nhóm khác chất động kỹ một đề bài vấn bạn cho biết = 4 . 100 = 400 toán để biết áp nhận xét khi theo b) 2100 : 50 = dụng cách giải giải quyết bài nhóm (2100 . 2) : (50 . toán theo hướng 2) chính xác , nhanh , gọn này .
 8. = 4200 : 100 = 42 1400 : 25 - Học sinh sữa = (1400 . 4) : (25 sai (nếu có) . 4) = 5600 : 100 = 56 c) 132 : 12 = (120 + 12) : 12 = 120 : 12 + 12 : 12 = 10 + 1 = 11 96 : 8 = (80 + 16) : 8
 9. = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12 + Bài tập 53 /25 a) 21000 chia cho 2000 được 10 còn dư. Vậy Tâm mua được nhiều nhất 10 vở loại I b) Nếu mua vở loại II thì Tâm sẽ mua được 21 000 : - Học sinh giải 1500 = 14 (vở) thích rõ vì sao
 10. cần 11 toa để + Bài tập 54 /25 chở hết số Số người ở mỗi khách . toa : 8 . 12 = 96 (người) - GV quan sát nhận định kết 1000 chia cho 96 quả được 10 ,còn dư . - Học sinh sử Vậy dụng máy tính Cần ít nhất 11 toa bỏ túi và ghi kết mới chở hết số quả vào bảng khách con + Bài tập 55 /25 48 km/g ; 45m
 11. 4./ Củng cố : Trong phép chia hết : Nếu một số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b  0 thì tích a nhân với bất kỳ số tự nhiên nào cũng chia hết cho b Ví dụ: 12 chia hết cho 6 thì 12 . 8 = 96 cũng chia hết cho 6 5./ Hướng dẫn dặn dò : Về nhà xem kỹ lại bài đã học và xem trước bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản