intTypePromotion=3

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 74+75

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
104
lượt xem
4
download

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 74+75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.- Mục tiêu : - Học sinh được ôn lại khái niệm về phân số , phân số bằng nhau ,tính chất cơ bản của phân số ,rút gọn phân số . - Học sinh nắm chắc tính chất cơ bản của phân số áp dụng phân số bằng nhau để rút gọn phân số . Bước đầu có kỷ năng rút gọn phân số , biết cách đưa một phân số về dạng tối giản .có ý thức viết phân số ở dạng tối giản .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 74+75

  1. Tiết 74 – 75 ÔN TẬP I.- Mục tiêu : - Học sinh được ôn lại khái niệm về phân số , phân số bằng nhau ,tính chất cơ bản của phân số ,rút gọn phân số . - Học sinh nắm chắc tính chất cơ bản của phân số áp dụng phân số bằng nhau để rút gọn phân số . Bước đầu có kỷ năng rút gọn phân số , biết cách đưa một phân - số về dạng tối giản .có ý thức viết phân số ở dạng tối giản . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Học sinh sửa bài tập về nhà bài tập 18 và 19 SGK 3./ Bài mới : Tiết 74
  2. Học sinh Giáo viên Bài ghi - GV hướng + Bài tập 17 / 15 : 3 .5 3. 5 5 dẫn ta có thể Hoạt động a)   8.24 8.3.8 64 phân tích theo nhóm 2.14 2. 2. 7 1 b)   7 .8 7 .2 .2 .2 2 thành tích rồi 3.7.11 3.7.11 7 - Học sinh tổ c)   đơn giản cả 22 .9 2.11 .3.3 6 8.5  8.2 8.(5  2) 3 tử lẫn mẫu 1 thực hiện d)   16 8 .2 2 các thừa số e) chung 11 .4  11 11 .( 4  1) 3  3   2  13  11 1 Trong các bài d) và e) cần chú ý phải
  3. đặt thừa số rồi chung mới rút gọn Hoạt + Bài tập 20 / 15 : động 9 3 15 5  12 60 theo ; ;    33  11 93 19  95 nhóm + Bài tập 21 / 15 : - Học - GV sinh  7 1 12 2 3 1 ; ;    42 6 18 3  18 6 hướng tổ 2  9 1  10 2 14 7 ; ;    54 6  15 3 20 10 dẫn thực trước hiện 7 3 9 12  10 nên ;    hết hãy 42  18 54 18  15 14 rút gọn vậy phân số phải tìm là : 20 các + Bài tập 22 / 15 :
  4. phân 2 40 3 45 4 48 5 50 số - Học ; ; ;     3 60 4 60 5 60 6 60 chưa sinh tối giản tổ 3 + Bài tập 23 / 16 : ,từ đó thực hiện tìm 0 0 3 5 3 5 B ( hoaëc ) ; ( hoaëc ) ; ;   3 5 3 5 5 3  được các cặp phân số bằng - Học nhau . sinh tổ 4 - Tương thực tự như hiện trên
  5. phải rút gọn mỗi phân số rồi - Học tìm sinh được tổ 5 thực phân số phải hiện tìm .
  6. - Các số phân bằng nhau chỉ liệt kê bởi một đại diện . Tiết 75 - GV hướng Hoạt động + Bài tập 24 / 16 : dẫn học sinh theo nhóm 3 y  36  3 nên rút gọn - Học sinh    x 35 84 7 số tổ 1 thực phân hiện
  7.  36  3 3 3 3. 7 rồi  x  7   84 7 x 7 3 y 3 35 .( 3)  y  15  35 7 7 tính + Bài tập 25 / 16 : 15 5  39 13 - GV hướng 5 10 15 20 25 30 35       13 26 39 52 65 78 91 dẫn trước hết + Bài tập 26 / 16 : hãy rút gọn số phân A - Học sinh 15 5 sau đó  39 13 B tổ 2 thực nhân cả tử lẫn hiện mẫu của phân C 5 số lần 3 D CD  AB 13 4 lượt với 2 , 3 ,4 . . . . E - Học sinh 5 F EF  AB 6 chú ý đoạn
  8. thẳng AB G H 1 gồm 12 đơn - Học sinh GH  AB 2 vị ,từ đó tính tổ 3 thực được độ dài hiện I các đoạn : K CD = 9 đơn vị ; EF = 10 đơn vị GH = 6 đơn - Học sinh vị ; IK = 15 tổ 4 thực đơn vị hiện bài 4./ Củng cố : tập 27 / 16 - Bài tập 27 Đây là một sai lầm học sinh
  9. thường mắc :”rút gọn” các số hạng giống nhau ở tử và ở mẫu chứ không phải rút gọn thừa số chung 5./ Dặn dò : Chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ II

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản