Gíao án toán lớp 1 - ÔN TẬP Các Số đến 100

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
140
lượt xem
18
download

Gíao án toán lớp 1 - ÔN TẬP Các Số đến 100

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Củng cố về : - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 - Tìm số liền trước, số liền sau của 1 số - Thực hiện phép cộng, trừ ( không nhớ ) các số có đến 2 chữ số. - Giải bài toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án toán lớp 1 - ÔN TẬP Các Số đến 100

  1. Tên Bài Dạy : ÔN TẬP Các Số  100 I. MỤC TIÊU : Củng cố về : - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 - Tìm số liền trước, số liền sau của 1 số - Thực hiện phép cộng, trừ ( không nhớ ) các số có đến 2 chữ số. - Giải bài toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra bài cũ : + Giáo viên kiểm tra 2 học sinh : *Học sinh 1 : Đọc các số từ 50  70 *Học sinh 2 : Đọc các số từ 70  90 + Giáo viên nhận xét cho điểm . 3.Bài mới :  Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
  2. Mt: Học sinh nắm nội dung, yêu cầu bài học . - Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng  Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập Mt : Củng cố đọc, viết, tính cộng trừ, giải toán có lời văn  Bài 1 : 1 học sinh đọc yêu cầu bài . - Gọi 1 em lên bảng. Cả lớp làm vào vở . - Giáo viên nhận xét, sửa bài  Bài 2 : Treo bảng phụ gọi 1 học sinh đọc yêu cầu - Gọi 1 em làm mẫu 1 bài - Gọi lần lượt các em trả lời miệng các bài - giáo viên nhận xét  Bài 3 : Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài . - Giáo viên tổ chức cho 2 nhóm thi đua - Giáo viên nhận xét, tổng kết  Bài 4 : Yêu cầu học sinh làm bảng con - Gọi 3 học sinh lên bảng chữa bài  Bài 5 : Gọi 1 học sinh đọc đề bài toán - Giáo viên hướng dẫn tóm tắt và cách giải
  3. - Học sinh giải vào vở. Gọi 1 học sinh lên bảng chữa bài 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Dặn học sinh về hoàn thành vở Bài tập toán 5. Rút kinh nghiệm tiết dạy :
  4. Tên Bài Dạy : ÔN TẬP Các Số  100 I. MỤC TIÊU : Củng cố về : - Thực hiện phép cộng, phép trừ ( tính nhẩm, tính viết ) các số trong phạm vi 100 ) - Giải bài toán có lời văn - Thực hành xem giờ đúng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ , mô hình đồng hồ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra bài cũ : + Giáo viên gọi 2 học sinh lên bảng yêu cầu tìm số liền trước, liền sau của các số 82, 39, 46, 55. + Giáo viên nhận xét . 3.Bài mới :  Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
  5. Mt: Học sinh nắm nội dung, yêu cầu bài học . - Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng  Hoạt động 2 : Làm bài tập Mt : Rèn kỹ năng tính cộng, trừ, giải toán, xem giờ  Bài 1 : Yêu cầu học sinh tính nhẩm rồi nêu kết quả nhanh - Cho mỗi tổ nhẩm nhanh 1 phần - Giáo viên nhận xét, tuyên dương  Bài 2 : 1 học sinh nêu yêu cầu bài - Gọi học sinh nhắc lại cách tính. Giáo viên nhắc lại và hướng dẫn cách tính. - Yêu cầu 3 học sinh lên bảng làm bài - Cả lớp làm vào vở. Giáo viên nhận xét sửa bài  Bài 3 : 1 học sinh đọc đề bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Muốn tìm độ dài sợi dây còn lại ta làm như thế nào ? - Gọi 1 học sinh lên bảng. Cả lớp giải vào vở. - Giáo viên nhận xét.  Bài 4 : 1 học sinh đọc yêu cầu bài
  6. - Gọi 2 em nhắc lại cách đặt tính và cách tính - Học sinh làm bảng con  Bài 5 : Gọi học sinh nêu yêu cầu bài - Tổ chức cho 2 đội thi đua xem giờ đúng - Giáo viên tổng kết 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Dặn học sinh về hoàn thành vở Bài tập toán 5. Rút kinh nghiệm tiết dạy :
  7. Tên Bài Dạy : ÔN TẬP Các Số  100 I. MỤC TIÊU : Củng cố về : - Nhận biết thứ tự của các số từ 0  100, đọc viết bảng các số - Thực hiện tính cộng, trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 100 - Giải bài toán có lời văn - Đo độ dài đoạn thẳng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra bài cũ : + Gọi 2 học sinh lên bảng * Học sinh 1 : 86 – 13 – 12 = 48 + 11 – 10 = * Học sinh 2 : Thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ + Giáo viên nhận xét cho điểm . 3.Bài mới :  Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
  8. Mt: Học sinh nắm nội dung, yêu cầu bài học . - Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng  Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập Mt : Học sinh làm tốt các bài tập  Bài 1 : Giáo viên treo bảng phụ gọi học sinh nêu yêu cầu bài - Yêu cầu học sinh hoàn thành bảng số ở trên - Gọi học sinh đọc lại . - Hướng dẫn học sinh dựa vào bảng số để tìm số liền trước, số liền sau của 1 số  Bài 2 : Giáo viên treo bảng phụ, yêu cầu học sinh đọc đề - Yêu cầu học sinh dựa vào bảng số để làm bài - Gọi 3 em lên bảng. Cả lớp làm bài. - Giáo viên nhận xét, cho điểm  Bài 3 : Tiến hành tương tự bài 2  Bài 4 : Gọi 1 học sinh đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Muốn tìm số gà em làm như thế nào ? - Gọi học sinh lên bảng . Cả lớp giải vào vở
  9.  Bài 5 : Cho học sinh tiến hành đo độ dài đoạn thẳng AB 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Dặn học sinh về hoàn thành vở Bài tập toán 5. Rút kinh nghiệm tiết dạy :
Đồng bộ tài khoản