GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 11: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Chia sẻ: Lê Ngọc Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
181
lượt xem
26
download

GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 11: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Giúp cho học sinh - Nắm được công thức tính xác suất của một biến cố - Biết được các tính chất của của xác suất. 2. Kĩ năng - Tính được xác suất cả một biến cố 3. Thái độ - Rèn luyện cho học sinh tính: tích cực, cẩn thận, thói quen tự học,… - Rèn luyện cho học sinh đức tính: độc lập, sáng tạo,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 11: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

  1. GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường THPT Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án tự chọn lớp 11_CB Bài soạn: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Phân môn: Đại số Tuần: 13 Ngày soạn: I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp cho học sinh - Nắm được công thức tính xác suất của một biến cố - Biết được các tính chất của của xác suất. 2. Kĩ năng - Tính được xác suất cả một biến cố 3. Thái độ - Rèn luyện cho học sinh tính: tích cực, cẩn thận, thói quen tự học,… - Rèn luyện cho học sinh đức tính: độc lập, sáng tạo,… II. Nội dung 1. PPDH: luyện tập, hỏi đáp, giảng giải,… 2. Phƣơng tiện DH: SGK, giáo án,… 3. Bài mới  Hoạt động 1: Kiến thức cơ bản n(A)  Kí hiệu P(A) là xác suất của biến cố A, ta có: P(A) = n( )  Tính chất 0 P(A) 1, P( ) = 0, P( )=1 B) = P(A) + P(B) nếu A P(A B= .  A và B độc lập khi và chỉ khi P(AB) = P(A).P(B)  Hoạt động 2: Bài tập - Giao nhiệm vụ cho học sinh. - Nhận xét phần trả lời của học sinh. - Thông qua phần trả lời nhắc lại kiến thức cơ bản. Bài tập 1. Từ một tổ gồm 6 bạn nam và 5 bạn nữ, chọn ngẫu nhiên 5 bạn xếp vào bànd 9ầu theo những thứ tự khác nhau. Tính xác suất sao cho trong cách xếp trên có đúng 3 bạn nam. Hƣớng dẫn giải. Mỗi một sự sắp xếp chỗ ngồi cho 5 bạn là một chỉnh hợp chập 5 của 11 bạn. 3
  2. GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường THPT Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án tự chọn lớp 11_CB 5 Vậy không gian mẫu gồm A11 (phần tử) Kí hiệu A là biến cố: “Trong cách xếp trên có đúng 3 bạn nam” Để tính n(A) ta lí luận như nhau: - Chọn 3 nam từ 6 nam, có C 63 cách. 2 - Chọn 2 nữ từ 5 nữ, có C 5 cách. - Xếp 5 bạn đã chọn vào bàn đầu theo những thứ tự khác nhau, có 5! Cách. Từ đó theo quy tắc nhân ta có: n(A) = C 63 .C 5 .5! 2 Vì sự lựa chọn và sự sắp xếp là ngẫu nhiên nên các kết quả đồng khả năng. C 63 .C 5 .5 ! 2 Do đó: P (A) 0, 433 . 5 A11 Bài tập 2. Một tổ chuyên môn gồm 7 thầy và 5 cô giáo, trong đó thấy P và cô Q là vợ chồng. Chọn ngẫu nhiên 5 người để lập hội đồng chấm thi vấn đáp. Tính xác suất để sao cho hội đồng có 3 thầy, 2 cô và nhất thiết phải có thầy P hoặc cô Q nhưng không có cả hai. Hƣớng dẫn giải. Kết quả của sự lựa chọn là một nhóm 5 người tức là một tổ hợp chập 5 của 12. Vì vậy 5 không gian mẫu gồm C 12 792 phần tử. Gọi A là biến cố cần tìm xác suất. B là biến cố chọn được hội đồng gồm 3 thầy, 2 cô trong đó có thầy P nhưng không có cô Q. C là biến cố chọn được hội đồng gồm 3 thấy, 2 cô trong đó có cô Q nhưng không có thầy P. Như vậy: A = B C và n(A) = n(B) + n(C). Tính n(B) như sau: - Chọn thầy P, có 1 cách 2 - Chọn 2 thầy từ 6 thầy còn lại, có C 6 cách 2 - Chọn 2 cô từ 4 cô, có C 4 cách 2 2 Theo quy tắc nhân, n(B) = 1.C 6 .C 4 = 90 Tương tự n(C) = 1. C 63 .C 4 = 80 1 4
  3. GV: Lê Ngọc Sơn_GV: Trường THPT Phan Chu Trinh_Eahleo Giáo án tự chọn lớp 11_CB n(A) 170 Vậy n(A) = 80 + 90 = 170 và P(A) = 0, 215 n( ) 792 Bài tập 3. Sáu bạn, trong đó có bạn H và K, được xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc. Tính xác suất sao cho: a. Hai bạn H và K đứng liền nhau; b. hai bạn H và K không đứng liền nhau. Hƣớng dẫn giải. Không gian mẫu gồm các hoán vị của 6 bạn. Do đó: n( ) = 6!. Do việc xếp là ngẫu nhiên gồm các kết quả đồng khả năng. a. Kí hiệu: A là biến cố “H và K đứng liền nhau”, B là biến cố “H đứng ngay trước K” C là biến cố “K đứng ngay trước H” Rõ ràng B và C xung khắc và A = B C. * Tính n(B): Xếp H và 4 bạn khác thành hàng, có 5! Cách. Trong mỗi cách xếp như vậy, xếp bạn K ngay sau H, có 1 cách. Vậy theo quy tắc nhân ta có: n(B) = 5! x 1 = 5! * Tương tự: n(C) = 5! 5! 5! 1 Do đó P(A) = P(B) + P(C) = 6! 6! 3 b. Ta thấy A là biến cố: “H và K không đứng liền nhau”. Vậy: 1 2 P(A) P(A) 1 1 3 3 4. Củng cố - Nhắc lại các dạng bài tập cơ bản - Rèn luyện: các bài tập còn lại 5
Đồng bộ tài khoản