Giáo án tuần 3 bài Chính tả: Bạn của Nai Nhỏ. Phân biệt ng/ngh, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
121
lượt xem
13
download

Giáo án tuần 3 bài Chính tả: Bạn của Nai Nhỏ. Phân biệt ng/ngh, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết5: BẠN CỦA NAI NHỎ..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Chép chính xác nội dung tóm tắt truyện của Nai Nhỏ. Biết viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu. 2. Kỹ năng: Củng cố quy tắc chính tả ng / ngh , phân biệt các phụ âm đầu hoặc dấu thanh Ch/ Tr , dấu hỏi, dấu ngã 3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị GV: Bảng lớp viết sẵn bài tập chép. Bút dạ, giấy khổ to..- HS: Vở III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Làm việc thật là vui - 3 HS viết trên bảng lớp: - 2 tiếng bắt đầu bằng g, 2 tiếng bắt đầu bằng gh. - 7 chữ cái đứng sau chữ cái r theo thứ - Cả lớp viết bảng con Hoạt động của Trò - Hát...tự trong bảng chữ cái 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV nêu yêu cầu của tiết học Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài(ĐDDH: Bảng lớp, thẻ chữ, SGK)  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn viết và viết đúng từ ngữ khó.  Phương pháp: Hỏi đáp, trực quan - GV đọc bài trên bảng - 2, 3 HS nhìn bảng đọc lại bài chép..- Hướng dẫn nắm nội dung bài: Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho con đi chơi với bạn?..- Vì biết bạn của con mình vừa khoẻ, thông minh, nhanh nhẹn, vừa dám liều mình cứu..Hướng dẫn HS nhận xét: - Kể cả đầu bài, bài chính tả có mấy câu? - Chữ đầu câu viết thế nào? - Tên nhân vật trong bài viết hoa thế nào?..người khác...- 4 câu - Viết hoa chữ cái đầu - Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng: Nai Nhỏ...- Dấu chấm - Cuối câu có dấu câu gì? - Hướng dẫn HS viết từ khó - GV gắn thẻ chữ có từ khó, phân tích: Đi chơi, khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, yên lòng  Hoạt động 2: Viết bài vào vở(ĐDDH: Vở, bảng phụ)  Mục tiêu: HS biết cách chép và trình bày bài. HS nhìn bảng, đọc nhẩm, chép đúng, đạt tốc độ 3 chữ/ phút  Phương pháp: Luyện tập, phân tích - GV lưu ý từng em - Nhắc nhở tư thế ngồi, để vở - Chấm, chữa bài GV đọc kết hợp phân tích hoặc chỉ rõ cách viết chữ cần lưu ý về chính tả - Chấm 5,7 bài - Nhận xét  Hoạt động 3: Làm bài tập chính tả  Mục tiêu: Điền vào chỗ trống ng hay ngh, Tr/ Ch, đổ / đỗ - HS ghi tên bài ở giữa trang, chữ đầu của đoạn viết cách lề vở 1 ô. - HS nhìn bảng nghe GV đọc - HS sốt lại bài và tự chữa bằng bút chì - HS viết bảng con... Phương pháp: Thảo luận - GV chép 1 từ lên bảng - Lưu ý HS luật chính tả ng/ ngh - Luyện phát âm đúng lúc sửa bài 4. Củng cố – Dặn dò(2’) Nhận xét tiết học, nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả ng/ ngh - Chuẩn bị: Gọi bạn..- 1 HS làm mẫu - Cả lớp thảo luận theo nhóm ghi vào tờ giấy to với bút dạ.. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 3 bài Chính tả: Bạn của Nai Nhỏ. Phân biệt ng/ngh, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết5: BẠN CỦA NAI NHỎ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Chép chính xác nội dung tóm tắt truyện của Nai Nhỏ. Biết viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu. 2. Kỹ năng: Củng cố quy tắc chính tả ng / ngh , phân biệt các phụ âm đầu hoặc dấu thanh Ch/ Tr , dấu hỏi, dấu ngã 3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Bảng lớp viết sẵn bài tập chép. Bút dạ, giấy khổ to - HS: Vở III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Làm việc thật là vui - 3 HS viết trên bảng lớp: - Cả lớp viết bảng con - 2 tiếng bắt đầu bằng g, 2 tiếng bắt đầu bằng gh. - 7 chữ cái đứng sau chữ cái r theo thứ
  2. tự trong bảng chữ cái 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV nêu yêu cầu của tiết học Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài(ĐDDH: Bảng lớp, thẻ chữ, SGK)  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn viết và viết đúng từ ngữ khó.  Phương pháp: Hỏi đáp, trực quan - 2, 3 HS nhìn bảng - GV đọc bài trên bảng đọc lại bài chép - Hướng dẫn nắm nội dung bài: - Vì biết bạn của con Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho con đi mình vừa khoẻ, thông chơi với bạn? minh, nhanh nhẹn, vừa dám liều mình cứu người khác. Hướng dẫn HS nhận xét: - Kể cả đầu bài, bài chính tả có mấy câu? - 4 câu - Chữ đầu câu viết thế nào? - Viết hoa chữ cái đầu - Tên nhân vật trong bài viết hoa thế - Viết hoa chữ cái đầu nào? của mỗi tiếng: Nai Nhỏ
  3. - Dấu chấm - Cuối câu có dấu câu gì? - Hướng dẫn HS viết từ khó - HS viết bảng con - GV gắn thẻ chữ có từ khó, phân tích: Đi chơi, khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, yên lòng  Hoạt động 2: Viết bài vào vở(ĐDDH: Vở, bảng phụ)  Mục tiêu: HS biết cách chép và trình bày - HS ghi tên bài ở giữa bài. HS nhìn bảng, đọc nhẩm, chép đúng, trang, chữ đầu của đạt tốc độ 3 chữ/ phút đoạn viết cách lề vở 1  Phương pháp: Luyện tập, phân tích ô. - GV lưu ý từng em - HS nhìn bảng nghe - Nhắc nhở tư thế ngồi, để vở GV đọc - Chấm, chữa bài - HS sốt lại bài và tự GV đọc kết hợp phân tích hoặc chỉ rõ chữa bằng bút chì cách viết chữ cần lưu ý về chính tả - Chấm 5,7 bài - Nhận xét  Hoạt động 3: Làm bài tập chính tả  Mục tiêu: Điền vào chỗ trống ng hay ngh, Tr/ Ch, đổ / đỗ
  4.  Phương pháp: Thảo luận - 1 HS làm mẫu - GV chép 1 từ lên bảng - Cả lớp thảo luận theo - Lưu ý HS luật chính tả ng/ ngh nhóm ghi vào tờ giấy to với bút dạ - Luyện phát âm đúng lúc sửa bài 4. Củng cố – Dặn dò(2’) Nhận xét tiết học, nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả ng/ ngh - Chuẩn bị: Gọi bạn  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ..............................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản