intTypePromotion=3

Giáo trình cơ học vật liệu 3

Chia sẻ: Cinny Cinny | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
167
lượt xem
25
download

Giáo trình cơ học vật liệu 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo trình cơ học vật liệu phần 3. Môn học này xác định vị trí của quản lý sản xuất và sự phát triển của nó trước khi tập trung vào các quá trình lớn của kế hoạch hóa, cung ứng, sản xuất và hậu cần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ học vật liệu 3

  1. Tính toán số các cấu trúc (4-MM-1) Thời lượng : 3 học trình Bài giảng : Lịch sử và nhắc lại 1.1. Giới thiệu - lịch sử 1.2. Nhắc lại về tính đàn hồi - các định lý năng lượng - nguyên lí công ảo 1.3. Hình thức luận ma trận Tính tóan các cấu trúc rời rạc 2.1. Phần tử thanh chịu kéo 2.2. Phần tử dầm chịu uốn 2.3. Phần tử dầm chịu xoắn 2.4. Các dầm trong không gian 2.5. Các điều kiện biên 2.6. Tính toán tooc-xơ của các lực 2.7. Đặc tính và tiêu chuẩn chọn phần tử M.E.F được dùng để giải bài toán 2 - D 3.1. Khái niệm về phần tử hữu hạn 3.2. Áp dụng cho tam giác với trường chuyển vị tuyến tính 3.3. Tính toán các ứng suất 3.4. Phần tử màng trong không gian 3.5. Tính chất của các phần tử kiểu chuyển vị Tính toán cho một phần tử 4.1. Phần tử đẳng tham số 4.2. Tích phân số 4.3. Sự nén và siêu phần tử 4.4. Tính toán các ứng suất 4.5. Các tiêu chuẩn chọn lựa các phần tử Kỹ thuật tính toán tổng quát 5.1. Kỹ thuật tập hợp 5.2. Xử lí các điều kiện biên 5.3. Giải các hệ tuyến tính 5.4. Phương pháp cấu trúc con 5.5. Phương pháp trực diện 5.6. Sự hội tụ và phân tích sai số Các phần tử hữu hạn của tấm 6.1. Các lí thuyết của Hencky - Mindin và Kirchhoff 6.2. Những bài toán đặt ra cho các phần tử của tấm Hỗ trợ bài giảng : Cours de J. Brillaud et G. Bezine, ENSMA, 2èm et 3èm années, Option Structures et Science des matériaux 11 PFIEV- Mộcanique et matộriaux
  2. Thiết kế bằng máy tính (CAO)/ Thiết kế chế tạo bằng máy tính (CFAO) (4-MM-2) Thời lượng : 3 học trình Bài giảng : Quá trình thiết kế 1.1. Quá trình thiết kế - sản xuất - bảo dưỡng sản phẩm và chu kì sống. 1.2. Hợp tác người - máy - Kiến trúc của một hệ CFAO - Môi trường thiết kế - Loại hình các hệ CFAO. Mô hình hóa sản phẩm 2.1. Đặc tả hình thức của mô hình dữ liệu : Ngôn ngữ EXPRESS - Mô hình hóa hình học tĩnh - Các bề mặt phức tạp - Mô hình hóa thủ tục. 2.2. Mô hình hóa bằng các dạng chức năng 2.3. Mô hình hóa sản phẩm 2.4. Các tính chất của sản phẩm Tương tác người - máy 3.1. Mô hình hóa kiến trúc kiểu mô đun và Đối tượng (PAV/ MVC) 3.2. Khái niệm về máy chủ đồ họa : GKS, MOTiF - Các bộ xây dựng giao diện 3.3. Kiểm soát hội thoại - Khái niệm về thiết bị tương tác 3.4. Tổ chức hội thoại Kiến trúc của các hệ thống tích hợp sản xuất 4.1. Các hệ quản lí dữ liệu kỹ thuật - Thư viện các thành phần của CAO Hỗ trợ bài giảng Cours de G. Pierra, ENSMA, 3 année, Option Génie informatique Tài liệu tham khảo J.C. Lộon, Modộlisation et construction de surfaces pour CFAO, Hermốs Y. Gardan, Etudes en CFAO, CAO Mộcanique J.F Boujut, Contrụle de Production, INPG J.F. Boujut, Technologie de fabrication, INPG 12 PFIEV- Mộcanique et matộriaux
  3. Cơ học chất lưu thực (4 - MM - 3) Thời lượng : 2 học trình Bài giảng : Các phương trình chuyển động của chất lưu Newton 1.1. Các phương trình có thứ nguyên 1.2. Các phương trình và tham số không thứ nguyên Đồng dạng và phân tích thứ nguyên 2.1. Sự chảy đồng dạng 2.2. Định lí Vaschy - Buckingham Sự chảy tầng của chất lỏng nhớt không nén được 3.1. Các phương trình cân bằng - các phương trình chảy rối 3.2. Sự chảy nhớt 3.3. Thí nghiệm của Reynold. Từ chảy tầng sang chảy rối 3.4. Sự mất tải trong ống dẫn Lớp biên chảy tầng hai chiều không nén được 4.1. Các phương trình Prandtl 4.2. Các nghiệm afin - Các nghiệm của Falker và Skan 4.3. Sự bóc tách - Các phương pháp tích phân gần đúng Sự chảy dừng đẳng entrôpi của khí lí tưởng 5.1. Tốc độ truyền âm - Phương trình Saint - Venant 5.2. Sự chảy tựa một chiều - Định lí Hugoniot Sự chuyển tiếp 6.1. Những khái niệm cơ bản 6.2. Chuyển tiếp trong lớp biên - Các tiêu chuẩn thực nghiệm Chảy rối phát triển 7.1. Các đặc trưng chung 7.2. Các phương trình Reynold 7.3. Những giả thuyết Boussinesq 7.4. Các phương trình vận chuyển ứng suất của Reynolds 13 PFIEV- Mộcanique et matộriaux
  4. 7.5. Sự chảy ở gần lớp biên 7.6. Luật đồng dạng của tia chảy rối 7.7. Hiện tượng học của lớp biên Phương pháp đóng kín k - ε (giới thiệu) 7.8 Hỗ trợ bài giảng Cours de J. Coirier et J.P. Bonnet, ENSMA, 2ốme et 3ốme annộes, Option Aộrodynamique, Thermique, Energộtique 14 PFIEV- Mộcanique et matộriaux
  5. Cơ học các cấu trúc (4 - MM - 4) Thời lượng : 3 học trình Bài giảng: Sự chịu lực đặc biệt của các dầm Kéo - nén Xoắn Uốn đơn giản Uốn lệch hướng Uốn - xoắn kết hợp Các vành tròn Các định lí của Castigliano và Menabrea Các hệ siêu tĩnh Sự uố n dọ c Các tiêu chuẩn giới hạn đàn hồi Các tiêu chuẩn của Mises, Tresca, Coulomb. Phân tích dẻo Uốn dẻo - đàn hồi Khớp cầu dẻo Hỗ trợ bài giảng : Bài giảng của G.Bezine, ENSMA, năm thứ 2, ngành Cấu trúc và Khoa học vật liệu 15 PFIEV- Mộcanique et matộriaux

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản