intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH: ĐẠI SỐ CĂN BẢN

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
159
lượt xem
44
download

GIÁO TRÌNH: ĐẠI SỐ CĂN BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Toán học, định lý cơ bản của Đại số khẳng định rằng mọi đa thức một biến khác hằng số với hệ số phức có ít nhất một nghiệm phức. Điều đó tương đương với trường số phức có tính đóng đại số. Định lý này đôi lúc còn được phát biểu dưới dạng : mọi đa thức một biến khác đa thức không với hệ số phức có số nghiệm phức bằng bậc của nó, nếu mỗi nghiệm được tính với số bội của nó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH: ĐẠI SỐ CĂN BẢN

 1. GIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ CĂN BẢN
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ……. năm ……. Ngày…… tháng Chương I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP §1. MỆNH ĐỀ - (ppct: Tiết 1) I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Biết thế n ào là 1 mđề, mệnh đề phủ định, mđề chứa biến, mđề kéo theo.  Phân biệt được điều kiện cần, đk đủ .   Biết đuợc mđ tương đương, ký hiệu (với mọi), (tồn tại). 2/ Về kỹ năng  Biết lấy vd về mđề, mđề phủ định, xác định được tính đúng sai của 1 mđề.  Nêu được vd về mđề kéo theo.  Phát biểu được 1 đlý dưới dạng đk cần và đk đủ.  Phát biểu th ành lời các mệnh đề chứa ký hiệu với mọi và tồn tại.  Phủ định được mđ chứa ký hiệu với mọi và tồn tại 3/ Về tư duy  Hiểu được các khái niệm mđề phủ định, mđề chứa biến…  Hiểu được đk cần và đk đủ.  Hiểu được mđ chứa ký hiệu với mọi và tồn tại. 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp d ưới  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 2/ Bài mới HĐ 1: Từ những ví dụ cụ thể, hs nhận biết khái niệm. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Trả lời từng bức tranh một. - Yêu cầu HS nhìn vào 2 bức tranh, Ghi Tiêu đ ề b ài đọc và trả lời tính đúng sai . I/ Mđề. Mđề chứa biến - Ghi ho ặc không ghi kn mđề - Đưa ra kn mệnh đề (đóng khung) 1. Mệnh đề SGK. Thường k/h là A, B, C,…P, Q, R,… HĐ 2: Học sinh tự lấy 1 vài ví dụ mđề và không phải mđề. Ho ạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng Vdụ1. - Lấy ví dụ về câu mđề và -Gv Hư ớng dẫn lấy 02 câu mđề (1 - Tổng các góc trong 1 tam giác = 1800 . không phải mđề đại số, 1 hình h ọc) và 01 câu không phải m đề (thực tế đsống ) - 10 là sô nguyên tố. - Em có thích học Toán không ? HĐ : Thông qua việc phân tích vdụ cụ thể, đi đến kn mđề chứa biến. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Trả lời tính đúng sai khi - Xét 2 câu sau: 2. Mđề chứa biến chưa thay n=, x= P(n): “n chia h ết cho 3”, n є N (SGK) Trang 1
 3. Simpo-PDF Merge and Splitsai khi Q(x): Version - http://www.simpopdf.com Trả lời tính đúng Unregistered “x >=10” - Hd xét tinh đúng sai,…mđ chứa thay n=, x= biến. HĐ 3: Học sinh tìm giá trị của n để câu “n là số nguyên tố” th ành 1 mđ ề đúng, 1 mđề sai. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Hs trả lời: - Nh ận xét - 02 câu trả lời đúng của học sinh HĐ : Xét vdụ để đi đến kn phủ định của 1 mđề. Hoạt động của học sinh Ho ạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Nh ận xét mđ P và phủ định của P - Gv hd hs đọc 2 ví dụ trong (SGK) giống, khác nhau ? SGK. - Ghi ch ọn lọc - Nhận xét P va pđ của P HĐ 4: Hs nêu các mđ phủ định của 1 mđ. Hoạt động của học sinh Ho ạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Gv yêu cầu hs lập các mđ Nh ững câu đúng của HS - Hs làm bài phủ định, xét tính đúng sai - Chú ý : 77P = P của 2 m đề trong SGK. HĐ5 : Xét vdụ để đi đến kn mđề kéo théo, đk cần, đk đủ. Hoạt động của học sinh Ho ạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Đọc vd 3 - Yêu cầu HS đọc vd 3 ở SGK SGk - Kn mđ kéo theo - Tính đúng sai của mđ kéo - Đọc ví dụ 4 theo khi P đúng, Q đ hoặc S. - Ptích vd 4, ý 1 - Ghi ch ọn lọc - Đlý là mđ đúng, thường ở dạng kéo theo, đk cần, đủ. HĐ 6: Hđ dẫn đến kn mđ tương đương . Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện hđ 7 SGK. - Yêu cầu HS tiến hành hđ 7 Ghi Tiêu đ ề b ài - Đưa ra kn mệnh đề đảo , tg đuơng IV/ Mđề đảo. Mđề tđg - Ghi ho ặc không ghi kn mđề SGK. tương đương. - P => Q và Q => P - Tìm theo yc của GV. đều đúng th ì ta có mđ - Vd 5, cho hs tìm P, Q P  Q, đọc là…. - Chú ý: Để kiểm tra P  Q đ h ay s, ta ph ải ktra đồng thời P => Q và Q => P . HĐ 7: Giới thiệu ký hiệu với mọi và tồn tại . Ho ạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng  -Gv giới thiệu mđ ở vd 6, 7 kh - Theo dõi V/ Ký hiệu và - Ghi ngắn gọn trước rồi đ ưa câu văn sau. Với mọi; Tồn tại ít nhất - Cách đ ọc các ký hiệu……... Trang 2
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1, … hay có HĐ 8 : Hs tiến h ành các HĐ 8, 9 SGK . Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Hđ 8, 9 ghi ra nháp - Gọi hs lên bảng trình bày - Ghi những câu đúng và hay. HĐ 9: Hd lập mđ phủ định và tìm giá trị đ, s của mđ có chứ a ký hiệu với mọi, tồn tại. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Nghe và theo dõi - Vd 8, SGK - Ghi công thức…. - Phủ định mđ chứa 2 kh trên - Ghi m ẫu (công thức) - Cách tìm gtrị đ, s HĐ 10: Củng cố. Hoạt động của học sinh Ho ạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng Với mọi x thuộc R, x2 + - Gv yêu cầu hs lập các mđ - Hs làm bài phủ định, xét tính đúng sai 1>0 Tồn tại số nguyên y, y2 - của những mđề sau: - Sau 5’, gọi 2 hs lên b ảng 1=0 Phiếu học tập : Câu 1: Hãy ghép mỗi ý ở cột thứ nhất với một ý ở cột thứ hai để được kết quả đúng: Cột thứ 1 Cột thứ 2 Câu 2: Chọn phương án đúng: a) b) c) d) a) b) c) d) 3/ BTVN: 4 – 7 , SGK trang 9, 10. Ngày…… tháng ……. năm ……. Chương I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LUYỆN TẬP MỆNH ĐỀ (ppct: Tiết 2) I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố kn mđề kéo theo, điều kiện cần, đk đủ, mđ tương đương  (với mọi),  (tồn tại).  C/m tình đúng sai các mđ chứa ký hiệu Trang 3
 5.  Lập đư ợc mđ phủ định Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2/ Về kỹ năng  Biết phát biểu mđ dưới dạng điều kiện cần, đk đủ, đk cần và đủ .  Páht biểu th ành lời các mệnh đề chứa ký hiệu với mọi và tồn tại.  Phát biểu mđ = dùng ký hiệu với mọi và tồn tại. 3/ Về tư duy  Hiểu và vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp d ưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1/ Kiểm tra kiến thức cũ Cho mđ P: Với mọi x, │x│ < 5  x < 5 . Xét tính đúng sai, sửa lại đúng nếu cần. 2/ Bài mới HĐ 1: Bài tập 1, 2 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Đứng tại chỗ phát biểu. - Yêu cầu HS làm bt 1, 2 tại chỗ, Ghi Tiêu đ ề bài chọn hs tuỳ ý - Ghi 1 vài ý cần thiết. HĐ 2: Bài tập 3, 4 Ho ạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 2 h s lên bảng, dưới lớp làm -Gv gọi 2 hs lên bảng giải câu 1, - Chỉnh sửa - Ghi bài tương tự nháp và theo dõi 4 bt 3; câu b,c bt 4. - Cho hs dưới lớp nhận xét HĐ 3 : Bài tập 5, 6 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 3 h s lên b ảng, dưới lớp làm -Gv gọi 3 hs lên bảng giải bt 5; - Chỉnh sửa - Ghi bài tương tự nháp và theo dõi câu a, d bt 6;.câu b, c bt 6. - Cho hs dưới lớp nhận xét HĐ 4: Bài tập 7 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 2 h s lên b ảng, dưới lớp làm -Gv gọi 2 hs lên bảng giải câu a, - Chỉnh sửa - Ghi bài tương tự nháp và theo dõi d b t 7;.câu b, c bt 7. - Cho hs dưới lớp nhận xét HĐ 5 : Củng cố Hoạt động của học sinh Ho ạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng Trang 4
 6. Giải 1 số câu nhỏ Simpo-PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Câu e, d bt 15/SBT, trang 9 Phiếu học tập : Câu 1: Hãy ghép mỗi ý ở cột thứ nhất với một ý ở cột thứ hai để được kết quả đúng: Cột thứ 1 Cột thứ 2 Câu 2: Chọn phương án đúng: a) b) c) d) a) b) c) d) 3/ BTVN: 11, 12, 14, 15, 16, 17 SBT trang 9. Ngày…… tháng ……. năm ……. Chương I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP §2. TẬP HỢP (ppct: 3) I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: Trang 5
 7. Simpo PDF1Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com / Về kiến thức  Hiểu đuợc kn tập hợp, tập hợp con, 2 tập hợp bằng nhau.  Nắm kn tập rỗng. 2/ Về kỹ năng   Sử dụng đúng các ký hiệu є, Ø, , .  Biết các cách cho tập hợp .  Vận dụng được vào 1 số ví dụ. 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng. 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp d ưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1/ Kiểm tra kiến thức cũ 2/ Bài mới HĐ 1: KN tập hợp, phần tử của tập hợp . Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện hđ 1 SGK. - Yêu cầu HS tiến hành hđ 1 Ghi Tiêu đề b ài - Lấy thêm vdụ về tập hợp số, tập I/ Khái niệm tập hợp hợp trong h ình học. - Ghi bài SGK. 1. Tập hợp và ph ần tử * a є A: a là 1 ptử của tập hợp A (a thuộc A)  A: b không phải *b là 1 ptử của tập hợp A (b không thuộc A) HĐ 2: Cách cho tập hợp d ưới dạng liệt kê. Ho ạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện hđ 2 SGK. - Yêu cầu HS tiến h ành hđ 2 2. Cách xác định tập hợp - Nhược và ưu của tập hợp cho Chú ý: Mỗi ptử chỉ đuợc duới dạng liệt kê, …tập hợp cho liệt kê 1 lần và không kể - Ghi bài dưới dạng chỉ ra tính chất đặc thứ tự. trưng. HĐ 3 : Cách cho tập hợp = cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện hđ 3 SGK. - Yêu cầu HS tiến hành hđ 3 2. Cách xác định tập hợp - Nhược và ưu của tập hợp cho Các cách xác định 1 tập duới dạng chỉ ra tính chất đặc hợp: - Ghi bài trưng. - - Biểu đồ Ven - Trang 6
 8. - Lấy1 ví dụ cho = 2 cách và - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com minh hoạ = biểu đồ ven. HĐ 4: Tập hợp rỗng. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện hđ 4 SGK. - Yêu cầu HS tiến hành hđ 4 3. Tập hợp rỗng - Yêu cầu hs nhận xét Ø và {Ø} SGK - Trả lời - Ghi dưới d ạng mđề ? - Ghi bài HĐ 5 : Quan hệ chứa trong và chứa, tập hợp con Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện hđ 5 SGK. - Yêu cầu HS tiến hành hđ 5 II/ Tập hợp con - Hd hs viết dưới dạng mđề. SGK   - Trả lời - Vẽ bđồ ven dẫn dắt đến các B hoặc B *A A: A là 1 - Ghi bài, vẽ biểu đồ ven 3 tính chất tập con của B; A chứa trong B, B chứa A. * Các tính chất HĐ 6: Hai tập hợp bằng nhau. Hoạt động của học sinh Ho ạt động của giáo viên Tóm tắt ghi b ảng - Thực hiện hđ 6 SGK. - Yêu cầu HS tiến hành hđ 6 III/ Tập hợp bằng nhau - Trả lời - Hd hs viết dưới dạng mđề. SGK - Ghi bài. HĐ 7: Củng cố. Hoạt động của học sinh Ho ạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện Ví dục GV ra * Xác định các ptử của tập Ví d ụ 1: X = {xє R/(x-2)(x2-4x+3) = 0} - Làm ví dụ hợp - Lên bảng . * Viết các tập hợp sau Víd ụ 2:Viết các tập hợp sau dưới dưới dạng liệt kê (cho đọc d ạng liệt kê A = {xє Z/3x2+x-4=0} = lời trước). B = {x/x=3k, kє Z và -1
 9. Simpo PDF Merge and Split giao, hợp hai, nhiều tập -hợp  Biết cách Unregistered Version http://www.simpopdf.com  Biết các lấy hiệu và ph ần bù của 2 tập hợp .  Vận dụng được vào 1 số ví dụ. 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng. 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp d ưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. * KIỂM TRA BÀI CỦ: ?1. Có bao nhiêu cách xác đ ịnh một tập hợp . Cho vdụ ? ?2. Thế nào là tập rỗng. Cho vdụ ? ?3. Tập A là con của tập B khi nào ? ?4. Tập A = B khi nào ? Trong các tập hợp sau tập nào là con của tập nào ? A  1, 2, 3, 4, 5 B  3, 5 C  0,1, 3, 4 D  2, 4 ?5. Cho hai tập hợp: A  n  N : n laø öôùc cuûa 12 B  n  N : n laø öôùc cuûa 18 Hãy liệt kê hai tập hợp trên ? * Bài mới: Tiết 1 * Hoạt động 1:Hs tiếp cận kiến thức k/n giao của hai tập hợp. + Phiếu học tập số 1: Cho hai tập hợp: A  n  N : n laø öôùc cuûa 12 B  n  N : n laø öôùc cuûa 18 Liệt kê các phần tử của tập C là ước chung của 12 và 18 ? Hoạt Động Của Giáo Hoạt Động Của HS Nội dung Viên a) A  1, 2, 3, 4, 6,12 - Phát phiếu học tập chco I. GIAO CỦA HAI TẬP hs. HỢP: B  1, 2, 3, 6, 9,18 - Y/c hs trình bày và nh ận * ĐN: Giao của hai tập hợp A b) C  1, 2, 3, 6 và B là một tập hợp gồm các xét. - GV: Tổng kết đánh giá. ph ần tử chung của hai tập hợp ?1. Giao của hai tập hợp A và B đó. là tập hợp gồm các phần tử chung Kí hiệu: A  B . ?1. Cho biết thế nào là giao của chúng. của hai tập hợp A và B ? Vậy: Trang 8
 10. Simpo2. TìmMerge andcủa haiUnregistered Version -y/c của Gv. ? PDF phần giao Split ?2. Hs làm bài theo http://www.simpopdf.com x  A vaø x  B A  B  x / tập hợp trong h ình vẽ sau: x  A Ngöôïc laïi: x  A  B   x  B  Minh họa: AB A B A B B B B VD: A B A  0,1, 2, 3, 4, 5 B B  1, 3, 5, 7, 9 A  B  1, 3, 5 II. HỢP CỦA HAI TẬP HỢP: * Hpạt động 2: Hs tiếp cận k/n hợp của hai tập hợp. + Phiếu học tập số 2: Cho hai tập hợp là hs giỏi toán hoặc văn của lớp 10E. A  Minh, Nam, Lan, Hoàng B  Cöôøng, Thaûo, Nam, Thu, Hoàng, Tuyeát, Leâ Tìm tập C là những b ạn giỏi toán hoặc văn của lớp 10E ? Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của HS C  Minh, Nam, Lan, Hoàng, Cöôøng, Thaûo, Th u, Tuyeát, Leâ - Phát phiếu học tập chco hs. - Y/c hs trình bày và nhận xét. - GV: Tổng kết đánh giá. ?1. Cho biết thế nào là h ợp của hai ?1. Hợp của hai tập hợp A và B là một tập hợp gồm các tập hợp A và B ? phần tử thuộc A hoặc thuộc B. ?2. Tìm phần hợp của hai tập hợp ?2. Hs làm theo y/c của Gv. trong hình vẽ sau: A B A B B B B B A B  Nội Dung: * ĐN: Hợp của hai tập hợp A và B là một tập h ợp gồm tất cả các phần tử thuộc tập A hoặc thuộc tập B. Kí hiệu : A  B Vaäy : A  B   x / x  A hoaëc x  B x  A Ngöôïc laïi: x  A  B   x  B * Minh họa: A B Trang 9
 11. Simpo D: Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com V PDF A  0,1, 2, 3, 4, 5 B  1, 3, 5, 7, 9 A  B  0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Củng cố: . Cho hai tập hợp: A  caùc öôùc nguyeân döông cuûa 18 B  caùc öôùc nguyeân döông cuûa 12 Tìm A  B, A  B Bài tập 1: + Phát phiếu học tập số 1 cho hs. Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của HS-Ghi vở - Nhóm 1 làm A  B , nhóm 2 làm A  B , A  COÙ CHÍ THI NEÂN nhóm 3 làm A\B, nhóm 4 làm B\A. B  COÙ COÂNG MAØI SAÉT COÙ NGAØY NEÂN KIM - Y/c Hs nhắc lại các k/n về giao, hợp, hiệu A  B  C , O, I , T , N , E  của hai tập hợp. - Gv: Tổng kết và đánh giá bài làm của hs. A  B  C , O, H , N , G, M , A, I , S , T , Y , E , K  A \ B  H  B \ A  G , M , A, S , Y , K  Tiết 2 * Hoạt Động 3: Hs tiếp cận k/n hiệu v phần b của hai tập hợp. + Phiếu học tập số 3: Cho hai tập hợp: A  0,1, 2, 3, 4, 5 B  1, 3, 5, 7, 9 Tìm tập hợp C gồm cc phần tử thuộc A nhưng khơng thuộc B ? Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của HS Nội dung - Phát phiếu học tập cho hs. C  0, 2, 4 III. HIỆU V PHẦN B - Y/c hs trình bày và nhận CỦA HAI TẬP HỢP: xét.  Nội dung: - GV: Tổng kết đánh giá. * ĐN: Hiệu của hai - Gv: Tập hợp thỏa mn điều tập hợp A và B là một tập kiện trrên đgl hiệu của hai hợp gồm các phần tử thuộc ?1. Hiệu của hai tập hợp A v B tập hợp A và B. A nhưng khơng thuộc B. l một tập hợp gồm các phần tử Kí hiệu: A \ B . ?1. Thế no l hiệu của hai tập thuộc A nhưng không thuộc B. hợp A v B ? Vậy: ?2. Hs làm theo y/c của Gv. ?2. Tìm phần hiệu của hai A \ B   x  A vaø x  B tập hợp trong h ình vẽ sau: A A B x  A xA\ B   B x  B * Minh họa: B A A BB * Phần bù: Neáu B  A thì A \ B đgl ph ần bù của B Trang 10
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ệu: CAB trong A. Kí hi Vậy: CAB = A\B. B A * CŨNG CỐ: ?1. Cho hai tập hợp: A  caùc öôùc nguyeân döông cuûa 18 B  caùc öôùc nguyeân döông cuûa 12 Tìm A \ B, B \ A * BÀI TẬP: Bài 2: + Phát phiếu học tập số 2 cho hs. Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của HS-Ghi vờ Hs thực hiện theo y/c của Gv. - Nhóm 1 làm câu a, nhóm 2 làm câu b, nhóm 3 làm câu c, nhóm 4 làm câu d. - Gv: Tổng kết đánh giá b ài làm của hs. Bài 4: + Phát phiếu học tập số 3 cho Hs Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của HS-Ghi vở A A  A - Phát phiếu học tập cho các nhóm. - Y/c cầu các nhóm trình bày và nhận xét. A A  A - Gv: Tổng kết đánh giá bài làm của hs. A   A  A CA A   CA   A Ngày…… tháng ……. năm ……. Trang 11
 13. Simpo PDF Merge and Split UnregisteredI. MỆNH-ĐỀ - TẬP HỢP Chương Version http://www.simpopdf.com §4. CÁC TẬP HỢP SỐ (ppct: Tiết 6) I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Hiểu đuợc ký hiệu các tập hợp số N, N*, Z, Q, R và mối quan hệ giữa chúng.  Hiểu các ký hiệu khoảng, đoạn. 2/ Về kỹ năng  Biết biểu diễn khoảng, đoạn trên trục số và ngược lại  Vận dụng được vào 1 số ví dụ. 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng. 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn lu yện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp d ưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1/ Kiểm tra kiến thức cũ 2/ Bài mới HĐ 1: Nắm lại, hiểu hơn các tập hợp số đã học . Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện hđ 1 SGK. - Yêu cầu HS tiến hành hđ 1 Ghi Tiêu đề b ài - Lấy thêm vdụ để hs hiểu các I/ Các tập hợp đ ã hoọ - Suy ngh ĩ trả lời tập hợp số. Nh ư cho 1 số bất SGK. kỳ, yêu cầu hs nó thuộc tập 1. Tập hợp các số tự nhiên, N (lưu ý N*) - Hs tập biểu diễn 1 số trên hợp số n ào ? trục số - Mô tả tổng quát trên trục số 2. Tập hợp các số nguyên , Z - Biểu diễn quan hệ bao hàm 3. Tập hợp các số hữu tỉ , Q - Ghi bài giữa các tập hợp số đó. 4. Tập hợp các số thực , R HĐ 2: Các tập hợp con thường dùng của R. Ho ạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Gv ch ỉ cho hs thấy rõ ký hiệu II/ Các tập hợp con kho ảng, đoạn; tập hợp cho d ưới thường dùng của R - Ghi bài - Chia vở thành 02 cột dạng đặc trưng và đuợc mô tả trên SGK. trục số Chý ý: 4 є (2; 4] nhưng 2 không є (2; 4] - Ký hiệu và cách đọc dương, âm vô cùng ,… Trang 12
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HĐ 3 : Củng cố Hoạt động của họ c sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Thực hiện ví dụ . - Yêu cầu HS dùng các ký hiệu Ví dụ: Cho các tập hợp kho ảng , đoạn để viết lại các tập A = {x є R / -5
 15. Simpo.Néi dung 2 PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp kiÕn thøc cò Ho¹t ®éng cña GV H§ cña HS Nªu ®Þnh nghÜa c¸c tËp con cña tËp hîp sè Nªu vµ biÓu diÔn chóng trªn trôc sè thùc? Nªu mèi quan hÖ bao hµm cña c¸c tËp sè ®· VÏ biÓu ®å Ven häc? Ho¹t ®éng 2: Hîp cña hai tËp con C¸ch t×m hîp cña hai tËp hîp? Nh¾c l¹i §N vÒ hîp cña hai tËp hîp. C¸ch t×m hîp cña hai tËp con cña sè thùc vµ biÓu diÔn chóng trªn trôc sè? a) [-3;1)  (0;4] X¸c ®Þnh c¸c t©p hîp ®ã vµ biÓu diÔn chóng b) (0;2]  [-1;1) trªn trôc sè c) (-2;15)  (3;+  ) 4 d) (-1; )  [-1;2) 3 e) (-  ;1)  (-2;+  ) Ho¹t ®éng 3: Giao cña hai tËp con cña sè thùc C¸ch t×m giao cña hai tËp hîp? Nh¾c l¹i §N vÒ giao cña hai tËp hîp. C¸ch t×m giao cña hai tËp con cña sè thùc vµ biÓu diÔn chóng trªn trôc sè? 2. X¸c ®Þnh c¸c t©p hîp ®ã vµ biÓu diÔn chóng a) (-12;3]  [-1;4]; trªn trôc sè b) (4;7)  (-7;-4) c) (2;3)  [3;5) d) (-  ;2]  [-2;+  ) Ho¹t ®éng 4: HiÖu cña hai tËp con cña sè thùc C¸ch t×m hiÖu cña hai tËp hîp? Nh¾c l¹i §N vÒ hiÖu cña hai tËp hîp. C¸ch t×m hiÖu cña hai tËp con cña sè thùc vµ biÓu diÔn chóng trªn trôc sè? 3. X¸c ®Þnh c¸c t©p hîp ®ã vµ biÓu diÔn chóng a) (-2;3)\(1;5) trªn trôc sè b) (-2;3)\[1;5) c) R\(2;+  ) d) R\(-  ;3] Ngày…… tháng ……. năm ……. Chương I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP §5. SỐ GẦN ĐÚNG. SAI SỐ (ppct: Tiết 7, 8) Trang 14
 16. Simpo PDF tiêu. and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com I. Mục Merge 1/ Về kiến thức  Biết kn số gần đúng, sai số. 2/ Về kỹ năng  Viết được số quy tròn của một số căn cứ vào độ chính xáccho truớc.  Biết sử dụng MTBT để tính toán với các số gần đúng. 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng. 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp d ưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. Chia nhóm IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1/ Kiểm tra kiến thức cũ 2/ Bài mới HĐ 1: Sử dụng giá trị gần đúng, số gần đúng. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 4 nhóm hs thực hiện vd 1 - Yêu cầu 4 nhóm HS tiến Ghi Tiêu đề b ài hành vd 1; lấy các giá trị 3,1; I/ Số gần đúng SGK. 3, 14; 3,141; 3,1415 SGK. - Tính toán, trả lời - Cho các nhóm ll trả lời. * Trong đo đạc, tính toán ta - Cho hs tiến h ành hđ 1 thường chỉ nhận được các số gần đúng. HĐ 2: Sai số tuyệt đối của 1 số gần đúng. Ho ạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Gv hd cho h s so sánh 4 kq của 4 II/ Sai số tuyệt đối nhóm ở trên, hs rút ra kq gần với 1. Sai số tuyệt đối của 1 - So sánh 4Π nhất. sgđ - Đi đ ến kn sai số tuyệt đối SGK. của 1 sgđ HĐ 3: Độ chiíh xác của 1 số gần đúng. Ho ạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Gv hd cho hs so sánh 4 kq của 4 II/ Sai số tuyệt đối Trang 15
 17. Simpo-PDF Merge and Split Unregistered Version - rút ra số cận trên 1. Sai số tuyệt đối của 1 nhóm ở trên, hs http://www.simpopdf.com So sánh - Đi đến kn độ chính xác của 1 sgđ sgđ SGK - 04 nhóm Tiến hành hđ 2 - HD th ực hiện hđ 2 2. Độ chiíh xác của 1 số - Cho từng nhóm phát biểu, so gần đúng sánh SGK. * Chý ý: Sai số tương đối =sstuyệt đối/IaI HĐ 4: Quy tròn số gần đúng Ho ạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Gv hd cho hs nhắc lại quy tắc III/ Quy tròn số gần - Đứng dậy nhắc tại chỗ làm tròn số đúng - Làm ví dụ - Tiến hành 1 vài ví dụ 1. Ôn tập quy tắc làm tròn số - Độ chính xác ngang hàng nào SGK thì bỏ từ hàng đó về sau và tiến 2. Cách viết số quy tròn hành làm tròn số theo quy tắc của sgđ căn cứ vào độ - 04 nhóm tiến hành hđ 3, bt 1 chính xác cho trư ớc SGK HĐ 5 : Củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Yêu cầu HS làm bài tập 2,3 - Làm bt trên giấy nháp. - Thảo luận theo nhóm khi - Đại diện các nhóm chu ẩn bị dùng MTBT (chia sẻ kiến trình bày các bt sử dụng MTBT thức) 3/ BTVN: Bt ôn chương I trang 24-25. Đọc SGK phần 26 -30, rất hay, bổ ích Ngày…… tháng ……. năm ……. Chương I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP ÔN TẬP CHƯƠNG I (ppct: Tiết 9, 10) I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức Trang 16
 18. Simpo PDF Merge and Splitkn mđề và những vấn đề liên quan  Củng cố Unregistered Version - http://www.simpopdf.com  Củng cố tập hợp và các phép toán  Củng cố cách viết số quy tròn. 2/ Về kỹ năng  Biết xác định tính đúng sai của mđ kéo theo, tưong đưong.  Liệt kê được các phần tử của 1 tập hợp.  Th ực hiện dúng các phép toán về tập hợp  Chọn đ ược ph ưong án đúng của bt trắc nghịêm. 3/ Về tư duy  Hiểu và vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp d ưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, STK, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. Tiết 1  Hoïat ñoäng 1 Baøi 1,3 trang 24. Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa meänh ñeà phuû ñònh A theo tính ñuùng sai cuûa meänh ñeà A? Theá naøo laø hai meänh ñeà töông ñöông?  Hoïat ñoäng 2 Baøi 2,4 trang 24. Cho hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Caâu hoûi 1 Traû lôøi caâu hoûi Theá naøo laø meänh ñeà ñaûo cuûa A B? BA Neáu ABlaø meänh ñeà ñuùng thì meänh ñeà ñaûo cuûa noù coù ñuùng khoâng? Khoâng Cho ví duï Caâu hoûi 2 Traû lôøi caâu hoûi 2 Neâu ñònh nghóa taäp hôïp con cuûa moät taäp hôïp A  B  x (xA  xB) Theá naøo laø hai taäp hôïp baèng nhau ? A = B  x (xA  x B)  Hoïat ñoäng 3 Baøi 5 trang 24 goïi HS leân baûng.  Hoïat ñoäng 4 Baøi 6 trang 24 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Caâu hoûi: Neâu caùc ñònh nghóa Traû lôøi caâu hoûi (a;b) =  xR| a< x < b  Khoûang (a,b) Trang 17
 19. Simpo oaïn [a,b] Ñ PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com . [ a;b]= x R| a  x  b  [a;b)= x  R | a  x < b  Nöûa khoaûng [a;b) ( a;b]= x  R | a< x  b  ( a;b] (- ;b] (- ;b]= x R| x  b  [a; + ) [a; + )= xR | a  x  R = (-;+) Vieát R döôùi daïng moät khoaûng.  Hoïat ñoäng 5 Baøi 7 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Caâu hoûi Traû lôøi caâu hoûi Theá naøo laø sai soá tuyeät ñoái cuûa moät soá gaàn Sai soá tuyeät ñoái cuûa moät soá gaàn ñuùng a laø ñuùng? a  a  a Theá naøo laø ñoä chính xaùc cuûa moät soá gaàn ñuùng? Neáu  a  d thì d laø ñoä chính xaùc cuûa soá gaàn ñuùng a  Hoïat ñoäng 6 Baøi 8 Cho töù giaùc ABCD .Xeùt tính ñuùng sai cuûa meänh ñeà P  Q vôùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Caâu hoûi 1 Gôïi yù Traû lôøi caâu hoûi a) P:”ABCD laø moät hình vuoâng” a)PQ Q:”ABCD laø moät hình bình haønh” Laø meänh ñeà Ñuùng b)PQ b) P: “ABCD laø moät hình thoi “ Q: “ ABCD laø moät hình chöõ nhaät” laø meänh ñeà sai Tiết 2  Hoïat ñoäng 7 Baøi 9 trang 25. Xeùt moái quan heä bao haøm giöõa caùc taäp hôïp sau : A laø taäp hôïp caùc hình töù giaùc ; B laø taäp hôïp caùc hình bình haønh ; C laø taäp hôïp caùc hình thang ; D laø taäp hôïp caùc hình chöõ nhaät ; E laø taäp hôïp caùc hình vuoâng ; G laø taäp hôïp caùc hình thoi ; Gôïi yù : EGBCA; E DBCA  Hoïat ñoäng 8 Baøi 10 trang 25 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Caâu hoûi Traû lôøi caâu hoûi Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa moãi taäp hôïp sau : a) A= {3k -2 | k=0,1,2,3,4,5}; A={-2,1,4,7,10,13} b) B={x  N | x 12}; B={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} c) C={(-1)n | nN} ; C={-1,1}  Hoïat ñoäng 9 Baøi 11 trang 25. Giaû söû A, B laø hai taäp hôïp soá vaø x laø moät soá ñaõ cho. Tìm caùc caëp meänh ñeà töông ñöông trong caùc meänh ñeà sau : Trang 18
 20. Simpo: PDF Merge and Split A\B”; R:”x  AB”;- http://www.simpopdf.com xA vaø x  B”. P “ x  AB“; Q:”xUnregistered Version S:”x  A vaø x  B”;X:” Gôïi yù traû lôøi P T ; R S ; QX .  Hoïat ñoäng 10 Baøi 12 trang 25 Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Caâu hoûi Traû lôøi caâu hoûi a) (-3;7)(0;10)=? a) (-3;7)(0;10)=(0;7) b) (-;5)(2;+)=? b) (-;5)(2;+)=(2;5) c) R\(-;3)=? c) R\(-;3)=[3;+)  Hoïat ñoäng 11 Baøi 13 trang 25. Duøng maùy tính boû tuùi hoaëc baûng soá ñeå tìm giaù trò gaàn ñuùng a cuûa 3 12 ( keát quaû ñöôïc laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba ). Öôùc löôïng sai soá tuyeät ñoái cuûa a. Gôïi yù a = 2,289 ; a < 0 ,001  Hoïat ñoäng 12 Baøi 14 trang 25. Chieàu cao cuûa moät ngoïn ñoài laø h = 347,13m 0,2 m. Haõy vieát soá quy troøn cuûa soá gaàn ñuùng 347,13. Gôïi yù: Vì ñoä chính xaùc ñeán haøng phaàn möôøi neân ta quy troøn 347,13 ñeán haøng ñôn vò. Vaäy soá quy troøn laø 347  Hoïat ñoäng 13 Baøi 15 trang 25. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SIN Caâu hoûi: Nhöõng quan heä naøo trong caùc quan heä Keát quaû caàn ñaït sau laø ñuùng a) A  A  B a) Ñuùng b) A  A B b) Sai c) A  B  A  B c) Ñuùng d) A  B  B d) Sai e) A  B  A e) Ñuùng  Hoïat ñoäng 14 Baøi 16: Cho caùc soá thöïc a
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản