Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 13 : SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
149
lượt xem
4
download

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 13 : SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: - Học sinh nhận biết được số thập phân hữu hạn.Điều kiện để một phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn,vô hạn tuần hoàn. - Hiểu được số hữu tỉ là số biểu diễn thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 13 : SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

  1. Tuần 7 : Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 13 : Bài 9 : SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN I. Mục đích yêu cầu: - Học sinh nhận biết được số thập phân hữu hạn.Điều kiện để một phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn,vô hạn tuần hoàn. - Hiểu được số hữu tỉ là số biểu diễn thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn. II. Phương pháp: - Gợi mở,đặt vấn đề. - Luyện tập. III. Chuẩn bị: - GV : SGK,thước.
  2. - HS : bảng nhóm. IV. Tiến trình: 1.Kiểm ta bài cũ: - Nhắc lại Tính chất cơ bản của dãy tỉ số. - Làm bài 82/SBT. 2. Bài mới: Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng GV HS Hoạt động 1: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. - Treo bảng phụ: - Hs: 1.Số thập phân hữu hạn. Số thập 1 Viết các số sau = 0,25 4 phân vô hạn tuần dưới dạng số 5 = -0,8333… hoàn: 6 thập phân: 13 = 0,26 - Các số 0,25; 5  17 1 13 ; ; ; ; 50 4 6 50 125 0,36; -0,136;  17 = -0,136 125
  3. 11 7 11 0,5;… là các số ; . = 0,2444… 45 14 45 thập phân hữu 7 - Gv giới thiệu = 0,5 14 hạn. số thập phân - Các số - hữu hạn,số thập 0,8333…; phân vô hạn 0,2444…;… là tuần hoàn. các số thập phân vô hạn tuần hoàn. -0,8333… = - 0,8(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn chu kì 3 0,2444… = 0,2(4) là số thập phân vô hạn tuần hoàn chi kì 4.
  4. Hoạt động 2: Nhận xét - GV hướng dẫn - Hs: Tham khảo 2. Nhận xét: Hs tìm Điều SGK/33 để tự 2.1 Cách kiểm kiện để một rút ra nhận xét tra một phân số phân số tối giản và tìm ra các viết được dưới biểu diễn được bước để nhận dạng số thập dưới dạng số biết. phân hữu hạn: thập phân hữu B1: Đưa về hạn,vô hạn tuần phân số tối giản hoàn. - Hs kiểm tra lại có mẫu dương. - Hs hãy kiểm các phân số đã B2: Phân tích tra lại các phân cho ở phần 1. mẫu ra thừa số số đã cho ở nguyên tố, nếu phần 1. không có ước khác 2 và 5 thì phân số viết
  5. được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 2.2 Cách kiểm tra một phân số viết được dưới dạng số thập phân vôhạn tuần hoàn: B1: Đưa về phân số tối giản có mẫu dương. B2: Phân tích mẫu ra thừa số nguyên tố,nếu có ước khác 2 và 5 thì phân số viết
  6. được dưới dạng số thập phân hữu hạn. VD: xem SGK. Như vậy: Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.Ngược kại, mỗi số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn biểu diễn mộti!
  7. 3.Củng cố: - Cho Hs nhắc lại điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn,vô hạn tuần hoàn. - Hoạt động nhóm bài 65,66/SGK. - Làm tại lớp bài 67/SGK 4. Dặn dò: - Học bài. - Chuẩn bị trước các bài luyện tập. V. Rút kinh nghiệm:
Đồng bộ tài khoản