intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình tâm lý học đại cương - Ngô Thị Kim Dung

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
293
lượt xem
92
download

Giáo trình tâm lý học đại cương - Ngô Thị Kim Dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên các ngành nhân văn - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tâm lý học đại cương - Ngô Thị Kim Dung

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN ----- ----- MOÂN HOÏC TAÂM LYÙ HOÏC ÑAÏI CÖÔNG GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGOÂ THÒ KIM DUNG
 2. Tâm lí học đại cương Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Tôn Đức Thắng Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 3. • Mục tiêu của môn học: -Giúp SV có kiến thức tổng quát về tâm lý học để có thể vận dụng để tìm hiểu xã hội chúng ta đang sống, ứng dụng kiến thức tâm lí vào ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, trong quá trình tiếp xúc, làm việc với các đối tác, với đồng nghiệp. Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 4. Những yêu cầu cần đạt: • Kiến thức: Hiểu được các khái niệm cơ bản của tâm lý học, những hiện tượng tâm lý thường xuất hiện ở con người • Kỹ năng: Phân tích đơn giản các hiện tượng tâm lý xuất hiện trong cuộc sống Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 5. - Số tín chỉ : 3 - Đối tượng sử dụng: sinh viên ngành xã hội học và Việt Nam Học, đại học Tôn Đức Thắng - Hình thức giảng dạy chính: +Giảng lý thuyết kết hợp làm bài tập trắc nghiệm, bài tập tình huống, trao đổi, thảo luận Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 6. Giáo trình, tài liệu a/ Tài liệu chính -Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên).Tâm lý học đại cương.NXB GD Hà Nội-1997, 2004,2007 -Đinh Phương Duy. Tâm lí học.Nxb giáo dục.2007 Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 7. b/ Tài liệu tham khảo: -Phạm Minh Hạc) chủ biên). Tâm lý học -nxb GD Hà Nội 1998 - Nguyễn Ngọc Bích -Tâm lý học nhân cách -Một số vấn đề lý luận-NXB GD Hà Nội 2000 - Robert Feldman. Tâm lí học căn bản.Nxb Văn hóa-Thông tin. 2004. - Trần trọng Thủy Ngô công Hoàn. Bài tập thực hành Tâm lí học.Nxb Giáo dục. 1993. - Nguyễn Thị Huệ, Lê Minh Nguyệt. Hỏi&Đáp môn tâm lí học đại cương. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 2008 Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 8. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP • Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm - Dự lớp+thảo luận 10% - Thi giữa kỳ 20% - Thi cuối kỳ 70% Hình thức thi hết môn: thi viết, không sử dụng tài liệu Đánh giá theo thang điểm 10 Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 9. NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC Coá gaéng tham gia vaøo baøi giaûng - Moïi ngöôøi đều coù cô hoäi noùi - Hoûi khi coù nhöõng ñieåm khoâng roõ raøng - Côûi môû - Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 10. Liên lạc với giảng viên: • Tên giảng viên: Th.s.Ngô Thị Kim Dung Giảng viên Khoa KHXH&NV ĐH Tôn Đức Thắng • ĐT: 0903112759 • Email: dungngo2@yahoo.com Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 11. Chương 1: TÂM LÍ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 1.1.Khoa học tâm lý 1.2.Những hiện tượng tâm lý người 1.3.Các phương pháp nghiên cứu tâm lí Chương 2. Ý thức và vô thức 2.1. Vô thức 2.2. Ý thức 2.3. Chú ý Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 12. Chương 3: HOẠT ĐỘNG NHẬNTHỨC 3.1.Cảm giác và tri giác 3.2.Tư duy và tưởng tượng 3.3.Ngôn ngữ và hoạt động nhận thức 3.4.Trí nhớ và hoạt động nhận thức Chương 4. ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM 4.1. Cảm xúc 4.2.Tình cảm 4.3.Đam mê Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 13. Chương 5. Ý CHÍ VÀ HÀNH VI Ý CHÍ 5.1. Ý chí 5.2.Các phẩm chất của ý chí 5.2. Thói quen Chương 6. NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH 6.1. Khái niệm nhân cách 6.2. Cấu trúc tâm lí của nhân cách 6.3. Sự hình thành và phát triển nhân cách 6.4.Sự sai lệch hành vi xã hội Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 14. Chương 1: TÂM LÍ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 1.1.Khoa học tâm lý Đối tượng của tâm lí học • Là khoa học về các hiện tượng tâm lí với tư cách là một hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan tác động vào não người sinh ra, gọi chung là các hoạt động tâm lí • Nó nghiên cứu các quy luật nảy sinh vận hành và phát triển của các hiện tượng tâm lí trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người (Nguyễn Quang Uẩn.Tâm lý học đại cương.NXB GD Hà Nội,2007, tr.14-15) Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 15. Nhiệm vụ của tâm lí học: • Nghiên cứu bản chất của hoạt động tâm lí cả về mặt số lượng và chất lượng • Phát hiện các quy luật hình thành và phát triển tâm lí • Tìm ra cơ chế của các hiện tượng tâm lí • -> áp dụng tâm lí một cách có hiệu quả nhất Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 16. Vị trí • TLH và triết học • TLH có quan hệ chặt chẽ với KHTN • TLH có quan hệ gắn bó hữu cơ với các KHXH và nhân văn. Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 17. Ý nghĩa: • ý nghĩa cơ bản về mặt lí luận, góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống lại các quan điểm phản KH về tâm lí người • Phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp giáo dục • Giải thích một cách KH những hiện tượng tâm lí như tình cảm, trí nhớ… • Có ý nghĩa thực tiễn với nhiều lĩnh vực đời sống XH (văn học, y học, hình sự, lao động…) Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 18. 1.2.Những hiện tượng tâm lý người 1.2.1. Cơ sở của tâm lí người: a.Cơ sở tự nhiên: +Di truyền và TL: • Di truyền là mối liên hệ kế thừa của cơ thể sống, bảo đảm sự tái tạo ở thế hệ mới những nét giống về mặt sinh vật đ/v thế hệ trước, bảo đảm năng lực đáp ứng những đòi hỏi của hoàn cảnh theo 1 cơ chế đã định sẵn (Đinh Phương Duy. Tâm lí học.Nxb giáo dục.2007, tr.15) Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 19. Tiếp theo + Tư chất: là tổ hợp bao gồm những đặc điểm giải phẫu và đặc điểm chức năng tâm sinh lí mà cá thể đạt được trong 1 giai đoạn phát triển nhất định dưới ảnh hưởng của môi trường sống và hoạt động. Di truyền đóng vai trò tiền đề cho sự phát triển của cá nhân Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương
 20. + Não và tâm lí: - Quan điểm tâm lí- vật lí song song - Quan điểm đồng nhất tâm lí với sinh lí - Quan điểm duy vật Khoa KHXH&NV-Đại học Tôn Đức Thắng Tâm lí học đại cương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản