intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tin học ứng dụng Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Chia sẻ: Tai Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

303
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Tin học ứng dụng Xây dựng dân dụng & Công nghiệp gồm 4 chương. Nội dung trình bày đại cương về tin học hóa trong xây dựng, ngôn ngữ lập trình Turbo pascal, bổ túc các thuật toán về phương pháp tính và ứng dụng phương pháp số giải các bài toán kết cấu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tin học ứng dụng Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

 1. Giáo trình TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH XÂY DỤNG DD&CN Chæång 1: ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ TIN HOÜC HOÏA TRONG XÁY DÆÛNG. Chæång 2: NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH TURBO PASCAL. Chæång 3: BÄØ TUÏC CAÏC THUÁÛT TOAÏN VÃÖ P.PHAÏP TÊNH. Chæång 4: ÆÏNG DUÛNG P.PHAÏP SÄÚ GIAÍI CAÏC BAÌI TOAÏN KÃÚT CÁÚU.
 2. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 1
 3. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 2
 4. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 3
 5. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 4
 6. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 5
 7. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 6
 8. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 7
 9. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 8
 10. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 9
 11. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 10
 12. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 11
 13. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 12
 14. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 13
 15. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 14
 16. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 15
 17. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 16
 18. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 17
 19. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 18
 20. Tin học ứng dụng-Khoa XD DD&CN 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2