Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại báo cáo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
207
lượt xem
21
download

Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại báo cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại báo cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại báo cáo

  1. Mã tài liệu: NS – 20 – BM02 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ngày ban hành: Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp Tại....................................................................................(tên địa điểm tiếp nhận). Đã nhận của ông bà:............................................................................................... Địa chỉ thường trú:.................................................................................................. Các tài liệu sau đây: 1- Đơn khiếu nại đề ngày...........................................có số trang......................... 2- Quyết định bị khiếu nại số............. ngày.......................có số trang 3- Tài liệu khác gồm:.............................................................................................. ................................................................................................................................. ................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Giấy biên nhận được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Lập tại................, ngày......tháng......năm…….. Người giao Người nhận (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản