Giấy đăng ký kiểm dịch động vật

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
143
lượt xem
10
download

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN Số: ……………. /ĐK-KDTS Kính gửi: …………………………………………… Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện):………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………ĐT:…………..…….. Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày……./…./…… tại:….………………. Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch : Tên khoa học/tên thương Số lượng/ Khối lượng Kích cỡ Mục đích sử mại dụng Mật độ Tổ chức (cá nhân) nhận hàng:…………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………….ĐT:…………………. Nơi đến cuối cùng:……………………………………………………………………….. Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………. Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển nếu có: 1/……………………………………….... Số lượng: ………….., Khối lượng:…………. 2/………………………………………… Số lượng: ………….., Khối lượng:…………. Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển:…………………………………… Địa điểm kiểm dịch:………………………………………………………………………. Thời gian kiểm dịch:…………………………………………………………………….... Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên là đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật về thú y. Ý KIẾN CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT Đăng ký tại ................…......................... Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm ...........….…............... Ngày ........ tháng .......năm …...…. vào hồi ….. giờ….. ngày ........./......./ …...…. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ Vào sổ đăng ký số ...........…...ngày….../....../ …...…. (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản