Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
934
lượt xem
78
download

Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi - Mẫu số C4-09/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

  1. Mẫu số C4-09/KB Không ghi vào GIẤY RÚT TIỀN MẶT (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 khu vực này Từ tài khoản tiền gửi của Bộ Tài chính) Số: …………………….. Đơn vị lĩnh tiền:...........................................................................................Mã ĐVQHNS: ....................... phẦn KBNN ghi Địa chỉ:........................................................................................................................................................ Nợ TK: Tài khoản số: ...................................Mã cấp NS...........Tại KBNN: .......................................................... Người lĩnh tiền:........................................................................................................................................... Có TK: CMND số:...............................................Cấp ngày: ...................................Nơi cấp: ................................ Nội dung Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. PHẦN KBNN Đơn vị lĩnh tiền BỘ PHẬN KIỂM SOÁT ngày ……… Kiểm soát Phụ trách Ngày … tháng … năm … Kế toán trưởng Chủ tài khoản BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ VÀ TRẢ TIỀN ngày .... Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Ngày … tháng … năm … Người nhận tiền (Đă nhận đủ tiền) (Ký, ghi rõ họ tên) 49

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản