intTypePromotion=3

Giấy ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
482
lượt xem
94
download

Giấy ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Giấy ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng" của TaiLieu.VN sưu tầm và chia sẻ sẽ giúp các bạn hình dung được những nội dung chính cần được trình bày trong một mẫu giấy ủy quyền ở lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày ................ tháng .............. năm 2007 GIẤY UỶ QUYỀN Kính gửi: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ……. Về việc: Gói thầu số …… thuộc Dự án đầu tư xây dựng ……………. Thưa Quý Ban quản lý dự án ……, Xin trân trọng giới thiệu, chúng tôi: Công ty A và Công ty B được thành lập và đang hoạt động theo luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam uỷ quyền hợp pháp cho người có tên sau đây thay mặt cho LIÊN DANH CÔNG TY A - CÔNG TY B để ký và sử dụng con dấu của Công ty A trong đơn dự thầu và tất cả các hồ sơ, đề xuất liên quan, các thoả thuận, hồ sơ dự thầu, hợp đồng và các hồ sơ cần thiết cho Gói thầu số …., thuộc Dự án đầu tư xây dựng ……. Họ và tên đầy đủ: NGUYỄN VĂN A Chữ ký (1): Chữ ký (2): Chức danh: Giám đốc Công ty A Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Những người làm chứng đã ký tên dưới đây xác nhận chữ ký của người được uỷ quyền và đóng dấu của Công ty A vào ngày .......... tháng ......... năm 2007 Thay mặt cho Công ty thứ nhất: Thay mặt cho Công ty thứ hai: Ký tên (đóng dấu): Ký tên (đóng dấu): Họ và tên đầy đủ: Họ và tên đầy đủ: Chức danh: Chức danh: Địa chỉ: Địa chỉ: Thời gian hiệu lực của Giấy uỷ quyền từ ngày ........... tháng........... năm 2007 đến khi công bố trúng thầu
  2. CHỨNG NHẬN Tôi: ........................................................................................, công chứng viên ký tên dưới đây, chứng nhận: Hôm nay, ngày..................tháng...............năm 2006, tại trụ sở phòng công chứng số ….. Tỉnh ……., Giấy uỷ quyền này lập bởi: Công ty A do ông …………, người mang giấy chứng minh số ……… do Công an thành phố ……. cấp ngày ………, làm đại diện. Và Công ty B do ông …………, người mang giấy chứng minh số ………. do Công an tỉnh ………. cấp ngày ………, làm đại diện. - Hai bên đã tự nguyện thoả thuận lập và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung của Giấy uỷ quyền này. - Tại thời điểm công chứng, hai bên đều có đủ năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật. - Nội dung của Giấy uỷ quyền này phù hợp với các qui định của pháp luật. - Sau khi tự đọc lại nguyên văn Giấy uỷ quyền này, từng người một đã ký tên vào Giấy uỷ quyền để làm bằng chứng trước sự chứng kiến của tôi. Giấy uỷ quyền có 02 tờ, 02 trang (trong đó: 01 trang là nội dung của Giấy uỷ quyền; 01 trang là Chứng nhận của Công chứng viên) và được lập thành 04 bản chính, lưu tại Phòng Công chứng số ….. Tỉnh…..: 01 bản. Số công chứng: ...............................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản